Konstrukcja wieży zbiornika

Konstrukcja wieży zbiornika

Konstrukcja wieży zbiornika stanowi układ przestrzenny, złożony z 8 słupów, usytuowanych na obwodzie koła oraz cylindrycznego szybu średnicy 3,26 m, mieszczącego kręte schody. Słupy usztywniono w trzech poziomach ryglami załamanymi w rzucie oraz płytą wspierającą obudowę zbiornika (program uprawnienia budowlane na komputer). Strop pod dnem zbiornika oparto na 8 zbieżnych ku wnętrzu ramach.
Konstrukcję nośną zbiornika dwukomorowego stanowi 10 półram, których rygle podparto dodatkowo na cylindrycznej obudowie klatki schodowej. Ściany komory wewnętrznej połączono monolitycznie z płytą denną, natomiast ściana komory zewnętrznej jest oparta przegubowo-przesuwnie.

Zbiornik w Trier służy jednocześnie jako wieża widokowa. Konstrukcję nośną stanowią 4 ściany szerokości zmiennej (4-3,50 m), ustawione w kształcie krzyża, między którymi usytuowano wygodne schody kręte. Ściana zewnętrzna jest zbieżna ku dołowi. Ściana i strop są izolowane warstwą spienionej żywicy syntetycznej grubości 10 cm (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
W stożkowym zbiorniku opartym na żelbetowym szybie średnicy wewnętrznej 6,00 m trzon wieży wysokości 38,0 m wykonano w deskowaniu podnoszonym, a następnie zabetonowano wewnętrzne części dna i szyb wyjściowy.

Następnie do wewnętrznego rusztowania podwieszono łupiny osłaniające w postaci płyt panwiowych grubości 3 cm i żeberek wysokości 20 cm (przeciętna masa 0,8 t), a po ułożeniu w kasetonach izolacji termicznej zabetonowano konstrukcję zbiornika. Zbiornik zewnętrznej średnicy 44,50 m wykonano na terenie jako monolityczny i podniesiono prasami hydraulicznymi eliminując kosztowne rusztowanie, jakie byłoby konieczne do uformowania zbiornika w poziomie eksploatacyjnym (ok. 60 000 m3 rusztowania). W celu zmniejszenia momentów wzdłuż krawędzi podparcia zastosowano powłokę przejściową o zmiennym promieniu krzywizny (22,0-6,0 m) (uprawnienia budowlane).
Dno wewnętrzne stanowi tu jednak czasza kulista wspierająca.

Wykonanie cienkościennych ograniczeń

W zbiorniku o dwu komorach współśrodkowych, wewnętrznej średnicy 8,0 m i pojemności 500 m3 oraz zewnętrznej średnicy 16,28 m i pojemności 1500 m3 ściana wewnętrzna stanowi przedłużenie cylindrycznego trzonu wieży, natomiast zewnętrzną oparto na 8 słupach o przekroju teowym. Dno wewnętrznego zbiornika stanowi kopuła kulista, zewnętrznego - powłoka pierścieniowa, którą można rozpatrywać jako sklepienie (program egzamin ustny).
Podstawowym obiektem oczyszczalni ścieków w mniejszych ośrodkach jest często tzw. osadnik Imhoffa lub budowla o podobnym kształcie, służąca do zagęszczania osadów, o rzucie kołowym lub kwadratowym, składająca się zwykle z komory przepływowej oraz leżącej pod nią komory osadowej. Mogą to być obiekty jednokomorowe lub 2-3-ko- morowe połączone wspólną komorą przepływową. Czasem dolna część komory osadowej służy jako komora fermentacyjna (opinie o programie).

Omawiane obiekty mają zwykle niewielkie wymiary (poniżej 10 m w rzucie i kilka metrów głębokości). Ze względu na stosunkowo małe siły normalne w takich budowlach cylindrycznych, grubości ścian przyjmuje się przeważnie z uwagi na wykonawstwo lub wodoszczelność. W obiektach prostokątnych, przy znacznych długościach boków, może zajść potrzeba skonstruowania ścian żebrowanych.
Kłopoty sprawia zwykle wykonanie cienkościennych ograniczeń kanałów i komór. Ponieważ są to elementy przenoszące głównie ciężar własny, można użyć drewna trwale zabezpieczonego przed gniciem lub stali (segregator aktów prawnych). Można również przegrody wymurować z cegły klinkierowej na zaprawie cementowej, przy czym elementy zginane powinny być zbrojone.

Zabezpieczenie elementów betonowych i murowanych stanowi zwykle wyprawa cementowa „wypalana”. Jedynie przy stwierdzonej agresywności ścieków w stosunku do betonu konieczna jest powłoka antykorozyjna.
Istotną rolę przy realizacji omawianych budowli odgrywają warunki posadowienia. W razie obiektu posadowionego powyżej poziomu wody gruntowej lub gdy można ją łatwo obniżyć na czas budowy, osadnik można rozwiązać jak na rys. 7-95. Pochyłości dna ułatwiające spływanie osadu uzyskuje się przez nadbetonowanie (promocja 3 w 1).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !