Blog

Naturalna wegetacja roślin zdjęcie nr 10
30.05.2018

Konstrukcja zatok - specjalność drogowa

W artykule znajdziesz:

Konstrukcja zatok - specjalność drogowa


Zatoka autobusowa
Zatoka autobusowa

Poprawne zagęszczenie:
Kierunek zagęszczenie: Walce ustawione tyłem do kierunku układania nawierzchni – jako pierwsze idzie koło napędowe. Wyjątek stanowi podjazd, duże wzniesienie gdzie kierunek jest odwrotny.
Pierwsze zagęszczenie jest po starej warstwie z zakładem na nową warstwę ok. 10 cm.
Zagęszczenie od zewnętrznej krawędzi, w kierunku osi.
Konstrukcja zatok - rodzaj konstrukcji, rodzaje krawężników.
• 18 cm - kostka kamienna, kolor czarny,
• 5 cm - podsypka cementowo – piaskowa 1:4
• 22 cm – beton cem. C 16/20 B20
• 20 cm – pisaek średni w-a odcinająca
Spoiny wypełnione zaprawą fugującą Rompox V2 2-składnikowa żywica epoksydowa
Krawężniki od strony chodnika
Krawężnik betonowy wykonany na ławie z oporem
• Krawężnik 20x30x100 betonowy
• 5 cm - podsypka cementowo – piaskowa 1:4 (zagęszczenie)
• 15 cm Ława betonowa z betonu C 12/15 B15

Krawężnik na połączeniu z jednią Krawężnik betonowy wykonany na ławie z oporem
• Krawężnik 15x20x100 betonowy
• 15 cm Ława betonowa z betonu C 12/15 B15
• Ułożony ściek z kostki betonowej szarej

Zatoka autobusowa KR 4
• Kostka kamienna układana rzędowo gr 16 cm - regularna, klasa I, gatunek 1, wielkość 16-18 cm
• Podsypka c-p 1:4 gr. 5cm
• Podbudowa beton cementowy B 20 (C16/20) gr. 22cm
• W-a odcinająca- piasek średni 20cm
Wypełnienie spoin zaprawa fugująca na bazie żywic syntetycznych bądź masa zalewowa na gorąco.
KRAWĘŻNIKI
Krawężniki betonowe lub kamienne uliczne i drogowe
Cement
Cement stosowany do podsypki i wypełnienia spoin powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701

Najnowsze wpisy

14.06.2024
Naturalna wegetacja roślin zdjęcie nr 11
Budownictwo osób fizycznych a uprawnienia budowlane

Do 2015 roku Komisja Kwalifikacyjna PIIB stosowała interpretację opartą na rozporządzeniu Ministra Regionalnego i Budownictwa z 1991 roku. Zgodnie z…

14.06.2024
Naturalna wegetacja roślin zdjęcie nr 12
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w Polsce wymagane jest dla osób, które zamierzają samodzielnie kierować robotami drogowymi. Aby uzyskać takie…

Naturalna wegetacja roślin zdjęcie nr 15 Naturalna wegetacja roślin zdjęcie nr 16 Naturalna wegetacja roślin zdjęcie nr 17
Naturalna wegetacja roślin zdjęcie nr 18
Naturalna wegetacja roślin zdjęcie nr 19 Naturalna wegetacja roślin zdjęcie nr 20 Naturalna wegetacja roślin zdjęcie nr 21
Naturalna wegetacja roślin zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Naturalna wegetacja roślin zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Naturalna wegetacja roślin zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Naturalna wegetacja roślin zdjęcie nr 31 Naturalna wegetacja roślin zdjęcie nr 32 Naturalna wegetacja roślin zdjęcie nr 33
Naturalna wegetacja roślin zdjęcie nr 34
Naturalna wegetacja roślin zdjęcie nr 35 Naturalna wegetacja roślin zdjęcie nr 36 Naturalna wegetacja roślin zdjęcie nr 37
Naturalna wegetacja roślin zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Naturalna wegetacja roślin zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Naturalna wegetacja roślin zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami