Konstrukcja zatok - specjalność drogowa


Zatoka autobusowa
Zatoka autobusowa

Poprawne zagęszczenie:
Kierunek zagęszczenie: Walce ustawione tyłem do kierunku układania nawierzchni – jako pierwsze idzie koło napędowe. Wyjątek stanowi podjazd, duże wzniesienie gdzie kierunek jest odwrotny.
Pierwsze zagęszczenie jest po starej warstwie z zakładem na nową warstwę ok. 10 cm.
Zagęszczenie od zewnętrznej krawędzi, w kierunku osi.
Konstrukcja zatok - rodzaj konstrukcji, rodzaje krawężników.
• 18 cm - kostka kamienna, kolor czarny,
• 5 cm - podsypka cementowo – piaskowa 1:4
• 22 cm – beton cem. C 16/20 B20
• 20 cm – pisaek średni w-a odcinająca
Spoiny wypełnione zaprawą fugującą Rompox V2 2-składnikowa żywica epoksydowa
Krawężniki od strony chodnika
Krawężnik betonowy wykonany na ławie z oporem
• Krawężnik 20x30x100 betonowy
• 5 cm - podsypka cementowo – piaskowa 1:4 (zagęszczenie)
• 15 cm Ława betonowa z betonu C 12/15 B15

Krawężnik na połączeniu z jednią Krawężnik betonowy wykonany na ławie z oporem
• Krawężnik 15x20x100 betonowy
• 15 cm Ława betonowa z betonu C 12/15 B15
• Ułożony ściek z kostki betonowej szarej

Zatoka autobusowa KR 4
• Kostka kamienna układana rzędowo gr 16 cm - regularna, klasa I, gatunek 1, wielkość 16-18 cm
• Podsypka c-p 1:4 gr. 5cm
• Podbudowa beton cementowy B 20 (C16/20) gr. 22cm
• W-a odcinająca- piasek średni 20cm
Wypełnienie spoin zaprawa fugująca na bazie żywic syntetycznych bądź masa zalewowa na gorąco.
KRAWĘŻNIKI
Krawężniki betonowe lub kamienne uliczne i drogowe
Cement
Cement stosowany do podsypki i wypełnienia spoin powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !