Konstrukcje fundamentów

Konstrukcje fundamentów

Maszyny wyciągowe są maszynami wolnobieżnymi; liczba obrotów na minutę nie przekracza z reguły 100.
Na fundament pod maszynę wyciągową działają następujące obciążenia:
a) stałe: ciężar własny maszyny i urządzeń spoczywających na fundamencie, ciężar własny fundamentu, ciężar ziemi spoczywającej na wysuniętych częściach płyty fundamentowej, ciężar własny stropów, pomostów i innych elementów konstrukcyjnych opartych na fundamencie (program uprawnienia budowlane na komputer),
b) zmienne zwyczajne; są to obciążenia zmienne występujące w czasie normalnej eksploatacji maszyny, w czasie konserwacji, kontroli, wymiany lin itp. (oddziaływania pochodzące od sił naciągu lin przy normalnej pracy maszyny, od momentu hamowania, oddziaływań obciążenia zmiennego stropów i elementów konstrukcyjnych opartych na fundamencie, od parcia gruntu otaczającego fundament na jego ściany boczne przy zmiennym obciążeniu naziomu, od okresowo zmiennych sił wzbudzających, jeśli są one w obliczaniu brane pod uwagę) (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Fundamenty pod maszyny wyciągowe można podzielić na:
c) blokowe z niewielkimi wnękami i występami,
d) skrzynkowe - złożone z płyty dolnej i układu ścian rozmieszczonych po ramą fundamentową maszyny,
e) stanowiące wspólną konstrukcję z budynkiem maszyny wyciągowej,
f) w postaci konstrukcji belkowych, ramowych itp.
Fundamenty bfokowe były stosowane dla urządzeń różnych mocy. Obecnie stosuje się je dla maszyn średnich i małych mocy.
Ze względów oszczędnościowych projektuje się fundamenty skrzynkowe ora fundamenty stanowiące równocześnie konstrukcję podporową dla budynku
Fundamenty typu belkowo-ramowego stosuje się dla wyciągów prowizorycznych (uprawnienia budowlane).

Fundamenty wspólne dla budynku

W fundamentach skrzynkowych należy stosować ściany prowadzone prze: całą szerokość i długość fundamentu. Korzystny jest kształt wydłużonego prostokąta w rzucie poziomym w płaszczyźnie lin.
Rodzaj posadowienia jest zależny od przekroju geologicznego. Przy posadowieniu bezpośrednim na gruncie niejednorodnym stosować należy pod fundament dobrze zagęszczoną poduszkę ze żwiru lub gruboziarnistego piasku (program egzamin ustny). Podstawę fundamentu zakłada się w zasadzie na poziomie posadowienia budynku (przy posadowieniu na różnych poziomach stosunek różnicy głębokość do odległości sąsiedniego fundamentu nie powinien przekraczać wartości 0,4) Fundamenty wspólne dla budynku i maszyny wyciągowej stosuje się na gruntach słabych. Takie posadowienie wpływa na znaczne zwiększenie stateczności fundamentu na obrót i przesuw. Poza tym strop otaczający fundament w poziomie obsługi może być monolitycznie połączony z fundamentem. W innych przypadkach należy strop oddzielić od fundamentu. Na fundamencie należy przewidzieć przestrzeń (4-hlO cm) na klinowanie i podlewkę ramy fundamentowej (opinie o programie).

Podlewkę wykonuje się z betonu żwirowego o drobnym kruszywie i Rw 2 110 kG/cm2. Maszynę na fundamencie należy zabezpieczyć przed przesunięciem w kierunku poziomej składowej naciągu lin. Rama maszyny powinna spoczywać we wgłębieniu utworzonym przez kołnierz żelbetowy, który można betonować dopiero po zmontowaniu maszyny. Na wykonanie fundamentów blokowych i skrzynkowych należy stosować beton o Rw 140 kG/cm2, fundamentów zaś belkowych i ramowych - o Rw ^ > 170 kG/cm2. Zbrojenie fundamentu należy* przyjmować zgodnie z obliczeniami; jeśli obliczenia nie wykazują konieczności zbrojenia należy przyjąć zbrojenie konstrukcyjne. W fundamentach o objętości do 40 m3, poza zbrojeniem przy podstawie, należy zbroić wewnętrzne ściany przy otworach i wklęsłych załamaniach (segregator aktów prawnych).

Jako zbrojenie prostopadłe do osi wału głównego stosuje się pręty 0 10-14 mm w’ odstępach 15 do 20 cm, równolegle zaś do niej pręty 0 8-12 mm w odstępach 20 do 30 cm. W fundamentach o objętości większej niż 40 m3 należy stosować zbrojenie powierzchniowe prętami 0 10-M6 mm w odstępach 20 do 30 cm w obu kierunkach, a w stopie należy ułożyć pręty 0 12-h20 mm w odstępach 15 do 30 cm i 0 10-f-16 mm w odstępach 20 do 30 cm (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Obszary surowcowe

Schemat pierwszy polega na stwierdzonym lub prognozowanym przekroczeniu skali popytu na dobra i usługi pochodzące z obszarów przybrzeżnych wobec zasobów…

Konflikt intensywnego użytkowania

Konflikt intensywnego użytkowania zasobów obszarów przybrzeżnych z potrzebą zachowania długoterminowej produktywności tych zasobów spowodował zapotrzebowanie na inne koncepcje planowania i…

Kryterium atrakcyjności celu

Szóstym jest kryterium kojarzenia korzyści zewnętrznych. Każdy z systemów transportowych obsługujących ruch turystyczny musi być rentowny. Efekt ten powstanie wtedy,…

Penetrowanie obszaru

Drugi etap, będący wynikiem wzrastającej świadomości ekologicznej i zdrowotnej człowieka, wyzwoli chęć penetrowania obszaru rowerem, co przyczyni się do zdecydowanie…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !