Blog

Lutowanie zdjęcie nr 10
30.05.2018

Konstrukcje murowe zbrojone - normy

W artykule znajdziesz:

Konstrukcje murowe zbrojone - normy


Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie


Podaj minimalną klasę wytrzymałościową betonu stosowanego do wypełniania w murowych konstrukcjach zbrojonych.
Odp: min B15


Wymień podstawowe wymagania dla stali zbrojeniowej stosowanej w zbrojonych konstrukcjach murowych.
Odp: może byś to stal węglowa lub austenityczna stal nierdzewna


Podaj wymagania dla otulenia stali zbrojeniowej w zbrojonych konstrukcjach murowych.
Odp: min 15mm od lica muru, min 2mm w spoinach nad i pod zbrojeniem.


Podaj zalecany minimalny przekrój zbrojenia w murach zbrojonych.
Odp: pola przekroju muru 0,1% przy zwiększeniu nośności

 

Najnowsze wpisy

21.06.2024
Lutowanie zdjęcie nr 11
Obowiązkowe ubezpieczenie inżynierów budownictwa

Obowiązkowe ubezpieczenie inżynierów, zwane także obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej), jest wymagane w wielu krajach w…

21.06.2024
Lutowanie zdjęcie nr 12
Utrata uprawnień budowlanych

Utrata uprawnień budowlanych w Polsce jest regulowana przez przepisy prawa, a proces ten może mieć miejsce w określonych sytuacjach. Przyczyny…

Lutowanie zdjęcie nr 15 Lutowanie zdjęcie nr 16 Lutowanie zdjęcie nr 17
Lutowanie zdjęcie nr 18
Lutowanie zdjęcie nr 19 Lutowanie zdjęcie nr 20 Lutowanie zdjęcie nr 21
Lutowanie zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Lutowanie zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Lutowanie zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Lutowanie zdjęcie nr 31 Lutowanie zdjęcie nr 32 Lutowanie zdjęcie nr 33
Lutowanie zdjęcie nr 34
Lutowanie zdjęcie nr 35 Lutowanie zdjęcie nr 36 Lutowanie zdjęcie nr 37
Lutowanie zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Lutowanie zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Lutowanie zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami