Blog

Wydajność pomp zdjęcie nr 10
30.05.2018

Konstrukcje stalowe - pytania z norm

W artykule znajdziesz:

Konstrukcje stalowe - pytania z norm


Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie


Wymień przynajmniej 3 gatunki (rodzaje) stali stosowanych w budownictwie.
Odp: S235,S275,S355- gatunki. Rodzaje stali: niestopowa konstrukcyjna, drobnoziarnista, ulepszana cieplnie, trudnordzewiejąca, staliwo węglowe konstrukcyjne.


Jakie wymagania ogólne należy zapewnić przy projektowaniu stężeń konstrukcji stalowych.

Przy jakich pochyleniach czołowego połączenia spawanego, blach o różnych grubościach zapewniamy ciągłą zmianę przekroju.

Co decyduje o nośności spawanego połączenia belki z dwuteowym lub skrzynkowym słupem stalowym?

Najnowsze wpisy

21.06.2024
Wydajność pomp zdjęcie nr 11
Obowiązkowe ubezpieczenie inżynierów budownictwa

Obowiązkowe ubezpieczenie inżynierów, zwane także obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej), jest wymagane w wielu krajach w…

21.06.2024
Wydajność pomp zdjęcie nr 12
Utrata uprawnień budowlanych

Utrata uprawnień budowlanych w Polsce jest regulowana przez przepisy prawa, a proces ten może mieć miejsce w określonych sytuacjach. Przyczyny…

Wydajność pomp zdjęcie nr 15 Wydajność pomp zdjęcie nr 16 Wydajność pomp zdjęcie nr 17
Wydajność pomp zdjęcie nr 18
Wydajność pomp zdjęcie nr 19 Wydajność pomp zdjęcie nr 20 Wydajność pomp zdjęcie nr 21
Wydajność pomp zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Wydajność pomp zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Wydajność pomp zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Wydajność pomp zdjęcie nr 31 Wydajność pomp zdjęcie nr 32 Wydajność pomp zdjęcie nr 33
Wydajność pomp zdjęcie nr 34
Wydajność pomp zdjęcie nr 35 Wydajność pomp zdjęcie nr 36 Wydajność pomp zdjęcie nr 37
Wydajność pomp zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Wydajność pomp zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Wydajność pomp zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami