Konstrukcje stalowe - pytania z norm


Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie


Wymień przynajmniej 3 gatunki (rodzaje) stali stosowanych w budownictwie.
Odp: S235,S275,S355- gatunki. Rodzaje stali: niestopowa konstrukcyjna, drobnoziarnista, ulepszana cieplnie, trudnordzewiejąca, staliwo węglowe konstrukcyjne.


Jakie wymagania ogólne należy zapewnić przy projektowaniu stężeń konstrukcji stalowych.

Przy jakich pochyleniach czołowego połączenia spawanego, blach o różnych grubościach zapewniamy ciągłą zmianę przekroju.

Co decyduje o nośności spawanego połączenia belki z dwuteowym lub skrzynkowym słupem stalowym?