Konstrukcje wielkowymiarowe

Konstrukcje wielkowymiarowe
Konstrukcje wielkowymiarowe

Inne rozwiązanie polega na podnoszeniu wiązarów parami. Wiązary te o rozpiętości 60 m w czasie podnoszenia połączone są ze sobą stężeniami montażowymi, które usuwa się po ustawieniu dwóch sąsiednich par wiązarów i ułożeniu płyt pokrycia dachowego w przęśle łączącym obydwie pary wiązarów. Wówczas bowiem płyty dachowe stanowią wystarczające usztywnienie w sąsiednich wiązarach i stężenia montażowe są już zbyteczne (program uprawnienia budowlane na komputer).

Wszystkie konstrukcje nośne z elementów wielkowymiarowych z punktu widzenia ich realizacji należą do konstrukcji prefabrykowanych (montowanych), ale pod względem projektowania technicznego stanowią jednak nową dziedzinę budownictwa (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Konstrukcje wielkowymiarowe stosowane w budownictwie uprzemysłowionym mieszkalnym, przemysłowym itp. znajdują się w stałym rozwoju nie tylko u nas, lecz i we wszystkich krajach wysoko uprzemysłowionych jak Francja, Anglia, itd. Ilość różnego rodzaju rozwiązań jest już obecnie bardzo liczna-jedne z nich ustępują innym, lepiej dostosowanym do potrzeb, inne znowu rozwiązania utrzymują się dłużej (uprawnienia budowlane).

Dlatego też klasyfikacja konstrukcji z elementów wielkowymiarowych jest nie tylko niełatwa, ale z reguły niemal niepełna i dlatego powinna mieć układ najbardziej ogólny. Klasyfikacja budynków o konstrukcjach wielkowymiarowych może być dokonana z różnych punktów widzenia, a mianowicie z punktu widzenia zasadniczych układów konstrukcyjnych, sposobów przenoszenia obciążeń od stropów i ścian wyższych kondygnacji, z punktu widzenia technologicznego itp.

Z punktu widzenia zasadniczych układów konstrukcyjnych można wymienić następujące typy:

 • układ poprzeczny szeroko stosowany w budownictwie uprzemysłowionym; z punktu widzenia realizacji - korzystny,
 • układ podłużny,
 • układ krzyżowy korzystny statycznie ze względu na współpracę ścian podłużnych i poprzecznych (program egzamin ustny).

Z punktu widzenia sposobu przenoszenia obciążeń od stropów i ścian wyższych kondygnacji można dokonać podziału na:

 • budynki ze ścianami nośnymi z wielkowymiarowych elementów (wielkoblo- kowych i wielkopłytowych),
 • budynki o konstrukcji szkieletowej,
 • budynki z elementów wielkoprzestrzennych.

Budynki ze ścianami nośnymi z elementów wielkoblakowyc znajdują się w zaniku jako nieekonomiczne. Budynki ze ścianami wielkopłytowymi są najczęściej obecnie stosowanym rodzajem budynków uprzemysłowionych.

Konstrukcja szkieletowa

Budynki o konstrukcji szkieletowej dzielą się jak niżej:

 • budynki z konstrukcji z prefabrykowanych słupów i belek,
 • budynki z konstrukcji bezbelkowych, w których słupy opierają się bezpośrednio na słupach,
 • budynki z konstrukcji ramowych.

Budynki z elementów wielkoprzestrzennych mogą mieć następujące przykładowe układy:

 • jednorzędowy,
 • dwurzędowy,
 • dwurzędowy z elementami płytowymi,
 • dwurzędowy w szachownicę (opinie o programie).

Elementy wielkoprzestrzenne mogą być wykonywane bądź w całości (monolitycznie) na specjalnych stanowiskach produkcyjnych, bądź w elementach płaskich (walcowane żebrowe płyty żelbetowe) składanych w wytwórni w element wielko- przestrzenny i tam wewnątrz całkowicie wykończonych.

Wreszcie z punktu widzenia technologicznego można dokonać podziału konstrukcji wielkowymiarowych na dwie grupy:

 • konstrukcje składające się z elementów typowych wytwarzanych w zakładach typu przemysłowego i przeznaczonych dla dowolnego odbiorcy; do tych typowych prefabrykatów należą między innymi stypizowane elementy wielokanałowe służące do konstruowania ścian i stropów domów mieszkalnych (segregator aktów prawnych),
 • konstrukcje składające się z elementów specjalnych produkowanych dla konkretnych typów budynków.

Konstrukcje wielkopłytowe składają się z płyt ściennych (ścian zewnętrznych i ścian wewnętrznych), płyt stropowych oraz elementów specjalnych. Płyty ścienne mają wymiar „na całą izbę”. Elementami nośnymi są tu z reguły płyty ścienne poprzecznych ścian wewnętrznych budynku, natomiast płyty ścian zewnętrznych służą jako osłona dla budynku i są samonośne lub oparte na stropach. Konstrukcje szkieletowe składają się ze szkieletu żelbetowego oraz płyt ściennych i stropowych ,,na całą izbę” (szkieletowo-płytowe). Elementem nośnym jest tu szkielet (promocja 3 w 1).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !