Konstrukcje wielkowymiarowe

Konstrukcje wielkowymiarowe
Konstrukcje wielkowymiarowe

Inne rozwiązanie polega na podnoszeniu wiązarów parami. Wiązary te o rozpiętości 60 m w czasie podnoszenia połączone są ze sobą stężeniami montażowymi, które usuwa się po ustawieniu dwóch sąsiednich par wiązarów i ułożeniu płyt pokrycia dachowego w przęśle łączącym obydwie pary wiązarów. Wówczas bowiem płyty dachowe stanowią wystarczające usztywnienie w sąsiednich wiązarach i stężenia montażowe są już zbyteczne (program uprawnienia budowlane na komputer).

Wszystkie konstrukcje nośne z elementów wielkowymiarowych z punktu widzenia ich realizacji należą do konstrukcji prefabrykowanych (montowanych), ale pod względem projektowania technicznego stanowią jednak nową dziedzinę budownictwa (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Konstrukcje wielkowymiarowe stosowane w budownictwie uprzemysłowionym mieszkalnym, przemysłowym itp. znajdują się w stałym rozwoju nie tylko u nas, lecz i we wszystkich krajach wysoko uprzemysłowionych jak Francja, Anglia, itd. Ilość różnego rodzaju rozwiązań jest już obecnie bardzo liczna-jedne z nich ustępują innym, lepiej dostosowanym do potrzeb, inne znowu rozwiązania utrzymują się dłużej (uprawnienia budowlane).

Dlatego też klasyfikacja konstrukcji z elementów wielkowymiarowych jest nie tylko niełatwa, ale z reguły niemal niepełna i dlatego powinna mieć układ najbardziej ogólny. Klasyfikacja budynków o konstrukcjach wielkowymiarowych może być dokonana z różnych punktów widzenia, a mianowicie z punktu widzenia zasadniczych układów konstrukcyjnych, sposobów przenoszenia obciążeń od stropów i ścian wyższych kondygnacji, z punktu widzenia technologicznego itp.

Z punktu widzenia zasadniczych układów konstrukcyjnych można wymienić następujące typy:

 • układ poprzeczny szeroko stosowany w budownictwie uprzemysłowionym; z punktu widzenia realizacji - korzystny,
 • układ podłużny,
 • układ krzyżowy korzystny statycznie ze względu na współpracę ścian podłużnych i poprzecznych (program egzamin ustny).

Z punktu widzenia sposobu przenoszenia obciążeń od stropów i ścian wyższych kondygnacji można dokonać podziału na:

 • budynki ze ścianami nośnymi z wielkowymiarowych elementów (wielkoblo- kowych i wielkopłytowych),
 • budynki o konstrukcji szkieletowej,
 • budynki z elementów wielkoprzestrzennych.

Budynki ze ścianami nośnymi z elementów wielkoblakowyc znajdują się w zaniku jako nieekonomiczne. Budynki ze ścianami wielkopłytowymi są najczęściej obecnie stosowanym rodzajem budynków uprzemysłowionych.

Konstrukcja szkieletowa

Budynki o konstrukcji szkieletowej dzielą się jak niżej:

 • budynki z konstrukcji z prefabrykowanych słupów i belek,
 • budynki z konstrukcji bezbelkowych, w których słupy opierają się bezpośrednio na słupach,
 • budynki z konstrukcji ramowych.

Budynki z elementów wielkoprzestrzennych mogą mieć następujące przykładowe układy:

 • jednorzędowy,
 • dwurzędowy,
 • dwurzędowy z elementami płytowymi,
 • dwurzędowy w szachownicę (opinie o programie).

Elementy wielkoprzestrzenne mogą być wykonywane bądź w całości (monolitycznie) na specjalnych stanowiskach produkcyjnych, bądź w elementach płaskich (walcowane żebrowe płyty żelbetowe) składanych w wytwórni w element wielko- przestrzenny i tam wewnątrz całkowicie wykończonych.

Wreszcie z punktu widzenia technologicznego można dokonać podziału konstrukcji wielkowymiarowych na dwie grupy:

 • konstrukcje składające się z elementów typowych wytwarzanych w zakładach typu przemysłowego i przeznaczonych dla dowolnego odbiorcy; do tych typowych prefabrykatów należą między innymi stypizowane elementy wielokanałowe służące do konstruowania ścian i stropów domów mieszkalnych (segregator aktów prawnych),
 • konstrukcje składające się z elementów specjalnych produkowanych dla konkretnych typów budynków.

Konstrukcje wielkopłytowe składają się z płyt ściennych (ścian zewnętrznych i ścian wewnętrznych), płyt stropowych oraz elementów specjalnych. Płyty ścienne mają wymiar „na całą izbę”. Elementami nośnymi są tu z reguły płyty ścienne poprzecznych ścian wewnętrznych budynku, natomiast płyty ścian zewnętrznych służą jako osłona dla budynku i są samonośne lub oparte na stropach. Konstrukcje szkieletowe składają się ze szkieletu żelbetowego oraz płyt ściennych i stropowych ,,na całą izbę” (szkieletowo-płytowe). Elementem nośnym jest tu szkielet (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !