Blog

16.06.2019

Konstruktor budowlany – czym się zajmuje i jak nim zostać?

W artykule znajdziesz:

Konstruktor budowlany – czym się zajmuje i jak nim zostać?


Konstruktor budowlany to zawód związany z branżą budowlaną (https://uprawnienia-budowlane.pl). Praca takiej osoby polega przede wszystkim na opracowywaniu konstrukcji budowlanej, czyli odpowiada za to, aby budynek był stabilny oraz bezpieczny dla użytkowników.

Konstruktor budowlany – czym się zajmuje i jak nim zostać?

W ramach wykonywanych obowiązków konstruktor budowlany często współpracuje z architektem, czyli osobą odpowiadającą za sporządzanie projektów architektonicznych (program na komputer). Zgodnie z ustawą Prawo budowlane konstruktor budowlany jest uprawniony do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Ich rodzaj zależy oczywiście od wybranej specjalności uprawnień budowlanych, a także ich zakresu (program na telefon).

Praca konstruktora budowlanego wiąże się z dużą odpowiedzialnością, przede wszystkim dlatego, że od jego pracy zależy bezpieczeństwo przyszłych użytkowników danego obiektu. Konieczne jest więc posiadanie szerokiej wiedzy technicznej, doświadczenia zawodowego oraz odpowiednich umiejętności (program egzamin ustny). Konstruktor powinien być dokładny, wręcz drobiazgowy i potrafić dokonywać skomplikowanych obliczeń. Jest to praca trudna i wymagająca, ale dająca mnóstwo satysfakcji. Uprawnienia, jakie posiada konstruktor budowlany, dają mu również ograniczone możliwości w zakresie projektowania architektury. Może on m.in. projektować obiekty jednorodzinne oraz mieszkalne, których kubatura nie przekracza 1000 m3 w zabudowie zagrodowej (opinie o programie).

Zwieńczenie postępowania


Konstruktorem budowlanym można zostać po ukończeniu studiów na kierunku budownictwo. Najlepsze specjalizacje to budownictwo lądowe, drogowe, mostowe lub morskie. Tego rodzaju wykształcenie zapewniają politechniki, lecz należy pamiętać, że po ukończeniu studiów konieczne jest jeszcze odbycie praktyk zawodowych, a następnie przejście postępowania kwalifikacyjnego w celu uzyskania uprawnień budowlanych (segregator aktów prawnych). W czasie postępowania weryfikacji podlega zarówno wykształcenie, jak i praktyka kandydata. Następnie kandydat podchodzi do egzaminu sprawdzającego kompetencje do wykonywania zawodu. Zwieńczeniem postępowania jest decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych (promocja 3  w 1).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami