Blog

Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych zdjęcie nr 10
16.06.2019

Konstruktor budowlany – czym się zajmuje i jak nim zostać?

W artykule znajdziesz:

Konstruktor budowlany – czym się zajmuje i jak nim zostać?


Konstruktor budowlany to zawód związany z branżą budowlaną (https://uprawnienia-budowlane.pl). Praca takiej osoby polega przede wszystkim na opracowywaniu konstrukcji budowlanej, czyli odpowiada za to, aby budynek był stabilny oraz bezpieczny dla użytkowników.

Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych zdjęcie nr 11
Konstruktor budowlany – czym się zajmuje i jak nim zostać?

W ramach wykonywanych obowiązków konstruktor budowlany często współpracuje z architektem, czyli osobą odpowiadającą za sporządzanie projektów architektonicznych (program na komputer). Zgodnie z ustawą Prawo budowlane konstruktor budowlany jest uprawniony do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Ich rodzaj zależy oczywiście od wybranej specjalności uprawnień budowlanych, a także ich zakresu (program na telefon).

Praca konstruktora budowlanego wiąże się z dużą odpowiedzialnością, przede wszystkim dlatego, że od jego pracy zależy bezpieczeństwo przyszłych użytkowników danego obiektu. Konieczne jest więc posiadanie szerokiej wiedzy technicznej, doświadczenia zawodowego oraz odpowiednich umiejętności (program egzamin ustny). Konstruktor powinien być dokładny, wręcz drobiazgowy i potrafić dokonywać skomplikowanych obliczeń. Jest to praca trudna i wymagająca, ale dająca mnóstwo satysfakcji. Uprawnienia, jakie posiada konstruktor budowlany, dają mu również ograniczone możliwości w zakresie projektowania architektury. Może on m.in. projektować obiekty jednorodzinne oraz mieszkalne, których kubatura nie przekracza 1000 m3 w zabudowie zagrodowej (opinie o programie).

Zwieńczenie postępowania


Konstruktorem budowlanym można zostać po ukończeniu studiów na kierunku budownictwo. Najlepsze specjalizacje to budownictwo lądowe, drogowe, mostowe lub morskie. Tego rodzaju wykształcenie zapewniają politechniki, lecz należy pamiętać, że po ukończeniu studiów konieczne jest jeszcze odbycie praktyk zawodowych, a następnie przejście postępowania kwalifikacyjnego w celu uzyskania uprawnień budowlanych (segregator aktów prawnych). W czasie postępowania weryfikacji podlega zarówno wykształcenie, jak i praktyka kandydata. Następnie kandydat podchodzi do egzaminu sprawdzającego kompetencje do wykonywania zawodu. Zwieńczeniem postępowania jest decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych (promocja 3  w 1).

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych zdjęcie nr 12
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych zdjęcie nr 13
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych zdjęcie nr 16 Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych zdjęcie nr 17 Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych zdjęcie nr 18
Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych zdjęcie nr 19
Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych zdjęcie nr 20 Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych zdjęcie nr 21 Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych zdjęcie nr 22
Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych zdjęcie nr 32 Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych zdjęcie nr 33 Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych zdjęcie nr 34
Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych zdjęcie nr 35
Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych zdjęcie nr 36 Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych zdjęcie nr 37 Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych zdjęcie nr 38
Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami