Kontrola wykonania złączy

Kontrola wykonania złączy
Kontrola wykonania złączy

Do uszczelniania złączy stosuje się kity trwale plastyczne handlowych nazwach Polkit i Olkit. Przed uszczelnieniem złącza obrzeża spoiny powinny być dokładnie wyczyszczone i wysuszone. Jako oparcie dla kitu może służyć wkładka oporowa z tworzywa sztucznego zamontowana na całej wysokości złącza (program uprawnienia budowlane na komputer). Kit powinien dokładnie wypełniać spoinę na całej wysokości złącza w celu uzyskania jego dobrej przyczepności do obrzeży prefabrykatów. Głębokość wypełnienia spoiny kitem nie może być mniejsza niż 15 mm przy szerokości spoiny do 30 mm i nie mniejsza niż 20 mm przy szerokości 20-40 mm.

Sprawdzenie wykonania złączy obejmuje następujące czynności. Badanie wykonania połączeń stalowych we wszystkich złącza zawiera sprawdzenie: spoin, kształtu połączeń i ich zabezpieczenia antykorozyjnego oraz średnic prętów (przez pomiary), a także wymiarów i rozstawu nakładek zastosowanych przy montażu (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Badanie wykonania poszczególnych warstw izolacji przeciwwilgociowej we wszystkich złączach obejmuje sprawdzenie:

 1. uszkodzeń mechanicznych,
 2. dokładności przyklejenia,
 3. dokładności wykonania połączeń między kondygnacjami (uprawnienia budowlane).

Badanie wykonania izolacji cieplnej we wszystkich złączach obejmuje sprawdzenie:

 • grubości i dokładności wypełnienia złącza izolacją cieplną,
 • ewentualnych ubytków i uszkodzeń mechanicznych,
 • dokładności przyklejenia warstwy izolacyjnej.

Badanie wypełnienia złączy betonem przy zaistniałych wątpliwościach obejmuje wykonanie odkrywki w wytypowanych miejscach oraz sprawdzenie wytrzymałości betonu wypełniającego złącza (1 badanie na każdą oddylatowaną część poszczególnej kondygnacji) (program egzamin ustny).

Badanie wmontowanych wkładek metalowych fartuchów obejmuje sprawdzenie właściwego usytuowania oraz należytego przylegania wkładek do obrzeży bocznych płyt ściennych we wszystkich złączach. Badanie wykonania uszczelnienia złączy obejmuje sprawdzenie dokładności i ciągłości wypełnienia złączy kitem. Badanie wytrzymałości betonu w wieńcach w ścianach zewnętrznych obejmuje zbadanie 3 próbek kontrolnych 0 16 (1 badanie na każdą działkę montażową) oraz oględziny powierzchni zewnętrznej (opinie o programie).

Ocena wykonania złączy

Połączenia stalowe muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami projektowymi; w połączeniach spawanych nie dopuszcza się obecności raków, przerw, pęknięć, oraz gąbczastości spoin, jak również pustek, porów i wtrąceń żużlowych w granicach przekraczających wielkości dopuszczalne wg PN-71/B-06280 (segregator aktów prawnych). W szczególności maksymalne odchyłki nie mogą przekroczyć:

 • przesunięcia osi okrągłych prętów w złączach ±0,ld,
 • długości nakładek lub spoiny bocznej ± 0,5d,
 • szerokość spoiny bocznej ±0,15d,
 • wysokość spoiny bocznej ± 0,2d, lecz nie więcej niż 4 mm.

Izolacja przeciwwilgociowa nie może być przyjęta w razie nieprzyklejenia jej na całej powierzchni, obecności uszkodzeń mechanicznych lub ubytków oraz przerw w ciągłości. Materiał użyty do izolacji oraz sposób wykonania zakładów muszą być zgodne z projektem. Położenie każdej następnej warstwy izolacji dopuszczalne jest po przeprowadzeniu odbioru warstwy poprzednio ułożonej.

Izolacja cieplna musi być wykonana tak, aby nie wystąpiły:

 • jakiekolwiek przerwy w szczelności wypełnienia złącza,
 • warstwy izolacyjne grubości mniejszej niż przewidziano w projekcie,
 • ubytki i uszkodzenia mechaniczne w ułożonej warstwie izolacyjnej (promocja 3 w 1).

Wypełnienie złączy betonem musi być takie, aby powierzchnia betonu po rozdeskowaniu była gładka, bez pęknięć, raków i rys. Wytrzymałość betonu w złączach nie może być mniejsza od jego klasy przewidzianej w projekcie (badanie 3 próbek 0 16 po 26 dniach od chwili ich pobrania). Wytrzymałość betonu w złączu przed obciążeniem następną kondygnacją nie może być mniejsza niż 0,5 R° dla klasy betonu przewidzianej projektem (badanie 3 próbek kontrolnych 0 16 przed obciążeniem złącza następną kondygnacją).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

System drenażowy

System drenażowy do zbioru elementów i struktur, które są połączone w celu zbierania, odprowadzania i kontrolowania kontroli wody opadowej i…

Izolacja fundamentalna

Izolacja fundamentalna jest skutkiem tworzenia, mającego na celu wyeliminowanie wilgoci oraz izolowanie budynku od gruntu (program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - wersja…

Tynki końcowe

Tynki końcowe do rodzaju końcowego składowania. Są jednym z popularnych ze względu na inne zalety, takie jak zastosowanie, które są…

Cegły nietynkowane

Cegły nietynkowane na elementy, które nie nakładają warstwy tynku ani innej warstwy wykończeniowej (program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - wersja na komputer).…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !