Koszt inwestycyjny

Koszt inwestycyjny

Jeśli przyjmiemy koszt inwestycyjny na wyprodukowanie 1 cegły ceramicznej 1 zł, to koszt inwestycyjny na wyprodukowanie cegieł potrzebnych do wykonania 7,5 m3 muru wyniesie 3000 zł. Koszt nakładów inwestycyjnych przy produkcji 1 tony cementu wynosi również 1000 zł, czyli koszt nakładów inwestycyjnych przy wyprodukowaniu cegieł cementowo-glinianych o proporcji 1:4:6 na 7,5 m3 muru wyniesie ok. 1000 zł (gdyż na wyprodukowanie 3000 cegieł użyje -się średnio ok. 1 tony cementu) (program uprawnienia budowlane na komputer). Stąd oszczędność nakładów inwestycyjnych wynosi 66%, tj. 266 zł/m3 dla muru z cegieł cementowo-glinianych. Ale nie tylko efekty ekonomiczne przemawiają na korzyść cegieł cementowo-glinianych w porównaniu z cegłami ceramicznymi, dochodzą jeszcze walory techniczne.

Na przykład przy jednakowych wytrzymałościach na ściskanie cegły cementowo-gliniane mają większą wytrzymałość na rozciąganie niż cegły ceramiczne. Cegły cementowo-gliniane nie wykazują tendencji do skurczu ani do pęcznienia (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Niewypalony surowiec nie zawiera resztek niegaszonego wapna, powodującego niszczące odpryski, lak często obserwowane na cegłach ceramicznych. Dzięki tym zaletom cegły cementowo-gliniane wykazują większą trwałość i lepiej się konserwują. Cegła cementowo-gliniana trudniej pęka pod uderzeniem młotka niż palona, lecz pęka równo według nadanego kierunku. Przy transporcie zaś i przerzucaniu na placu budowy nie rozłupuje się i nie ulega zniszczeniu, jak to się często zdarza przy transporcie cegieł ceramicznych. Brak pyłu na zewnętrznej powierzchni czyni zbędne moczenie cegieł cementowo- glinianych przed użyciem do robót murowych i daje lepszą przyczepność do zaprawy.

Mur z cegieł cementowo-glinianych na tej samej zaprawie tworzy jednolity i jednorodny materiał, nie spotykany przy innych cegłach i zaprawach tradycyjnych oraz zastępczych, co umożliwia obciążanie go w stopniu wyższym niż muru j. cegieł ceramicznych tej samej klasy (uprawnienia budowlane).

Obawy zniszczenia

Dzięki temu uzyskuje się dalsze oszczędności na materiałach ściennych, a na wielkość tych oszczędności może mieć wpływ bezpośrednio kierownictwo budowy. I dlatego wydaje się słuszne i celowe wprowadzenie do budownictwa w szerokim zakresie cegieł cementowo-glinianych.
Cegła pełna wyrabiana jest z przygotowanej mieszaniny cementu, zawiesiny gliny i piasku. Jest ona nieco cięższa od palonej: ciężar jednej cegły o wymiarach 25x12x6,5 cm wynosi od 3,5 do 3,9 kg w zależności od proporcji składników. Ciężar cegły może być zmniejszony o 10% przez uformowanie w niej wgłębień (program egzamin ustny).

Cegły cementowo-gliniane mają jednakowe wymiary, ostre krawędzie, gładką, ale nie szklistą powierzchnię i wymaganą wytrzymałość na ściskanie. Nasiąkliwość cegieł cementowo-glinianych wynosi od 7 do 14% w zależności od proporcji składników (cement + glina) : piasek. Cegły o małej nasiąkliwości nadają się przede wszystkim do fundamentów ścian podporowych, na posadzki w budynkach inwentarskich i do licowania ścian zewnętrznych (opinie o programie). Przewodność cieplna cegły cementowo-glinianej jest nieco większa od przewodności cieplnej cegły ceramicznej. Wytrzymałość cegieł może być różna, zależnie od dozowania składników.

W zależności od żądanych wytrzymałości można użyć cegieł odpowiednich marek do wykonania zwykłych i wodoszczelnych murów, fundamentów, parkanów i do licowania. Licówki można wykonać specjalnie barwione przez dodanie do zewnętrznej strony cienkiej warstwy z zaprawy zabarwionej, do której użyto barwnika w ilości wagowej od 5 do 10% w stosunku do ciężaru cementu (segregator aktów prawnych). Ze względów praktycznych cegłę należy wyrabiać na placu budowy, a to w celu uniknięcia kosztów jej przewozu lub przenoszenia. Oczywiście można również produkować cegłę cementowo-glinianą w betoniarniach, a nie wykluczona jest produkcja jej w cegielniach z wyeliminowaniem długich procesów suszenia i wypalania. Cegły cementowo-gliniane można natychmiast po uformowaniu ułożyć do suszenia na rąb bez obawy zniekształcenia, a nazajutrz nadają się do przekładania bez obawy zniszczenia (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !