Blog

23.05.2019

Koszty uzyskania przychodów

W artykule znajdziesz:

Koszty uzyskania przychodów a składki członkowskie

Z informacji przekazanych przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa wynika, że osoby będące członkami izby i prowadzące działalność gospodarczą, mają możliwość zaliczenia składek członkowskich wnoszonych do organów samorządu zawodowego do kosztów uzyskania przychodu (https://uprawnienia-budowlane.pl).

Koszty uzyskania przychodów

Wynika to z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która pozwala na wliczanie obowiązkowych składek do kosztów przychodu, pod warunkiem, że są one niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej. Inżynierowie, którzy posiadają uprawnienia budowlane, muszą być zrzeszeni w izbie inżynierów lub architektów, a obowiązek uiszczania składek nakłada na nich ustawa o samorządach zawodowych architektów i inżynierów budownictwa (program na komputer).

Artykuł 6 ust. 1 w/w ustawy mówi „prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przysługuje wyłącznie osobom wpisanym na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego” (program na telefon). Możliwość wliczania takich składek do kosztów uzyskania dochodu przewidują również interpretacje organów podatkowych, dotyczących obowiązkowych składek, jakie są opłacane przez doradców podatkowych na rzecz Krajowej Izby Doradców Podatkowych (segregator aktów prawnych). Co ciekawe, niektóre interpretacje pozwalają również zaliczenie w te koszty kursów szkoleniowych oraz przygotowawczych, a nawet samego egzaminu, wymaganego, aby otrzymać uprawnienia budowlane (opinie o programie).

Jakie wydatki można wliczyć?

Aby takie wydatki można był wliczyć do kosztów, muszą one spełnić kilka warunków (promocja 3 w 1):
• pośrednim lub bezpośrednim celem wydatku jest osiągniecie lub zachowanie przychodu, bądź zabezpieczenie źródła przychodów,
• wydatek nie znajduje się w katalogu odpisów i wydatków, które nie wlicza się w koszty uzyskania przychodów – szczegółowe informacje znajdują się w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
• wydatek należy w odpowiedni sposób udokumentować (program egzamin ustny).

Potwierdzeniem poniesienia wydatku może być np. faktura za kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia budowlane. Dokładne informacje na temat dokumentacji wydatków można uzyskać w swoim urzędzie skarbowym.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami