Blog

17.06.2021

Kotwiczenie

W artykule znajdziesz:

Kotwiczenie

Kotwiczenie

Kotwiczenie - stawanie na kotwicy kotwiczenie dynamiczne - sposób ustalania pozycji statku badawczego (np. geologicznego) za pomocą czterech silników zaburtowych, które są uruchamiane i sterowane za pomocą czujników reagujących na najmniejszą zmianę położenia, co powoduje unieruchomienie swobodnie pływającego statku (program uprawnienia budowlane na komputer).

Kotwić - mocować za pomocą kotwi kowadełko - znajdujący się w łusce naboju kulisty występ gniazdka spłonki, na którym grot iglicy zbija spłonkę naboju, w wyniku czego następuje zapalenie mieszczącego się w niej materiału zapalającego; płomień ze spłonki przedostaje się przez otwory ogniowe (umieszczone po bokach k.) do wnętrza naboju i powoduje zapalenie ładunku prochowego kowadła do kucia na młotach - dwa narzędzia współpracujące ze sobą, których powierzchnie robocze wywierają w procesie kucia swobodnego na młotach udarowy nacisk na obrabiany materiał; k. dolne jest umocowane na szabocie młota, górne zaś w bijaku kowadła do kucia na prasach - dwa narzędzia współpracujące ze sobą, w których powierzchnie robocze wywierają w procesie kucia swobodnego na prasach nacisk na obrabiany materiał; k. górne umocowane jest do suwaka prasy, zaś do stołu prasy kowadło (do kucia ręcznego) - narzędzie, na którym spoczywa obrabiany przedmiot podczas kucia ręcznego; górna hartowana płaska powierzchnia k. (tzw. gładź) przyjmuje uderzenia młota (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Kowal - rzemieślnik pracujący w kuźni i zajmujący się wykonywaniem drobnych przedmiotów lub naprawami za pomocą kucia ręcznego; (2) robotnik wykwalifikowany obsługujący młoty maszynowe.
Kowalencyjność - wartościowość kowalencyjna kowalność, kujność - podatność materiału (metali i ich stopów) na kucie; k. bada się przeprowadzając różne próby technologiczne, np. próbę spłaszczenia materiału na kowadle młotem aż do dwukrotnej zmiany długości i szerokości wyjściowej (uprawnienia budowlane).

Kowalstwo

Kowalstwo - rzemiosło zajmujące się kuciem ręcznym drobnych przedmiotów metalowych kowar - stop o składzie chemicznym: 30% Ni, 15% Co, 0,2% Mn, reszta Fe; k. charakteryzuje się takim samym współczynnikiem rozszerzalności liniowej jak twarde szkło; stosowany w technologii próżniowej do wyrobu elementów łączonych ze szkłem
kowariancja - wielkość liczbowa przyporządkowana dwóm zmiennym losowym A’i Y wg wzoru charakteryzuje zależność liniową między zmiennymi losowymi, to X i Y nazywamy zmiennymi losowymi nieskorelowanymi (program egzamin ustny).

kowarka - maszyna do kucia umożliwiająca szybką produkcję niektórych kształtowych odkuwek za pomocą kształtowych kowadełek (młoteczków); k. pionowa (maszyna Ridera) ma kilka pionowych suwaków, do których umocowuje się różnego kształtu kowadełka - w kolejności wykonywanych operacji; k. rotacyjna z wirującymi kowadełkami służy do produkcji odkuwek o powierzchniach obrotowych kowelin - minerał, siarczek miedziowy, CuS; nie tworzy osobnych złóż, występuje we wszystkich złożach siarczkowych miedzi; ważna ruda miedzi (66,6% Cu) (opinie o programie).

Kozioł - konstrukcja wsporcza, zwykle wykonana z trzech prętów połączonych ze sobą w kształcie piramidy lub belki poziomej opartej na czterech nogach
Kozioł - ustrój nośny w postaci ramy, najczęściej trapezowej, na której jest ustawione urządzenie techniczne, np. łożysko (k. łożyskowy)
Kozioł kablowy - kozioł do zawieszania bębna kablowego na osi w sposób umożliwiający jego obracanie (segregator aktów prawnych).

Kozioł oporowy - zabezpieczenie na końcu toru uniemożliwiające zjechanie taboru z toru na teren; k.o. jest zwykle konstrukcją wykonaną z szyn, na których jest umocowana drewniana poprzeczna belka na wysokości zderzaków kozioł rusztowania - element rusztowania budowlanego roboczego, składający się z belki i z przymocowanych do niej dwóch podpór trójkątnych, na których oparty jest pomost roboczy kozioł trałowy - konstrukcja stalowa do ciągnięcia włoka, wystająca za burtę z dziobowej i rufowej części trawlera burtowego (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami