Krakowian

Krakowian

Krakowian - macierz, dla której iloczyn określony jest inaczej niż w zwykłym rachunku macierzy: nie przez regułę „wiersze razy Kolumny, lecz przez regułę „kolumny razy kolumny”.
kran zdjęciowy - dźwig operatorski krarupizacja toru (przewodowego) - zwiększenie indukcyjności toru przewodowego w sposób ciągły przez otaczanie każdego przewodu warstwą materiału magnetycznego kras - układ wąskich szczelin, jam, kotłów, podziemnych kanałów i jaskiń powstałych w wyniku powolnego rozpuszczania skał przez wodę; obszar, na którym znajdują się wyżej opisane układy (program uprawnienia budowlane na komputer).

kras wieżowy - organy krasowe krasowienie - procesy ługowania, wymywania, sufozji, zapadania i po części erozji, w wyniku których powstają formy krasowe na powierzchni (żłobki, żebra, jamy, bruzdy, kieszenie, lejki, uwały, polja. niecki krasowe) i wewnątrz skał (studnie, kominy, kawerny, jaskinie, pieczary, korytarze itp.); k. podlegają skały łatwo rozpuszczalne w wodzie (wapienie i gipsy oraz niektóre odmiany dolomitów) (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
krata- ażurowa przegroda stanowiąca zespól odpowiednio zestawionych lub połączonych ze sobą prętów prostych lub giętych krata , rzedź, podryg - ryb. jedna z dwóch zewnętrznych ścian drygawicy lub słępa, sporządzona z wielkooczkowego jądra.

krata - zbiór częściowo uporządkowany, w którym dla każdych dwóch elementów istnieje kres górny i kres dolny; może być też zdefiniowana jako algebra z dwoma działaniami u i n, które spełniają aksjomaty analogiczne do własności kresów (uprawnienia budowlane).
Krata do wybijania odlewów - poziomy ruszt stalowy umieszczony zwykle równo z poziomem podłoża odlewni, na którym odbywa się wybijanie odlewów; poniżej rusztu jest lej zsypowy kierujący wybitą z form masę formierską na przenośnik, który ją usuwa krata harmonijkowa  - krata rozsuwana krata otwierana, krata rozwierana - krata o jednym, dwóch lub więcej skrzydłach ruchomych osadzonych na zawiasach krata pomiarowa - palisada pomiarowa krata rozsuwana, krata harmonijkowa - krata o dwóch prowadnicach poziomych, po których przesuwają się pręty pionowe połączone ze sobą nożycow.

Krata zwijana

Krata zwijana - krata poruszająca się po dwóch pionowych prowadnicach i nawijana na wał umieszczony nad otworem okiennym lub drzwiowym (program egzamin ustny).
Krater - uszkodzenie powierzchni pod wpływem iskrzenia spowodowanego przepływem prądu elektrycznego; (2) spaw. zagłębienie w spoinie w miejscu przerwania; (3) zagłębienie powstające na końcu dodatniej elektrody węglowej przy prądzie stałym.

Krater elektrody - spaw. wgłębienie rdzenia w stosunku do otuliny na czole elektrody, powstałe w wyniku szybszego stapiania się rdzenia krater wulkaniczny - lejowate zagłębienie na szczycie wulkanu, niekiedy na jego stokach (krater boczny, krater pasożytniczy), stanowiące wylot komina wulkanicznego odprowadzającego z głębi na powierzchnię Ziemi produkty erupcji wulkanicznej (opinie o programie).
Kratery - wada powłoki lakierowej spowodowana powstawaniem pęcherzyków, które pękając tworzą charakterystyczne zagłębienia kratka akumulatora - szkielet metalowy stosowany w akumulatorach kwasowych do utrzymywania masy czynnej i przewodzenia prądu elektrycznego.
Kratka kanalizacyjna - ażurowa osłona wpustu kanalizacyjnego (segregator aktów prawnych).

Kratka modularna - rzut modularnego u- kładu odniesienia na płaszczyznę równoległą do jednej z płaszczyzn prostokątnego układu odniesienia.
Kratka wentylacyjna - ażurowa osłona otworu wentylacyjnego; k.w. może być wyposażona w żaluzje do regulacji ilości powietrza i kierownice do kierowania przepływu strumienia powietrza kratogen, kraton - część skorupy ziemskiej sfałdowana wskutek dawnych ruchów górotwórczych i w związku z tym usztywniona, nie podlegająca fałdowaniu w późniejszych okresach górotwórczych (promocja 3 w 1).
Kratownica’, konstrukcja kratowa - ustrój konstrukcyjny płaski lub przestrzenny składający się z prętów tworzących układ geometrycznie niezmienny

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !