Kratownice o obrysie trapezowym

Kratownice o obrysie trapezowym

Obok kratownic o górnym pasie łukowym oraz o kształcie wieloboku opartego na konturze łukowym, kratownice trapezowe należą do najczęściej stosowanych. Choć można je wykonywać jako jeden element w całości, to zwykle montuje się je z segmentów. W pierwszym przypadku sprężać można oprócz pasa dolnego również i rozciągające krzyżulce (program uprawnienia budowlane na komputer).

Kratownice segmentowe stosuje się dwojakiego rodzaju, a mianowicie: montowane z poszczególnych segmentów stanowiących część pasa górnego i dolnego połączonych krzyżulcami i słupkami (kratownica składa się z 3-5 segmentów o długości zwykle 6 m każdy) oraz montowane z dwóch półkrat. W obu przypadła; - należy przyjmować taką odległość między węzłami pasa górnego, dała szerokości żeber przekrycia. Rozstaw kratownic wynosi tu 6 m. Zbrojenie podłużne wykonuje się w postaci zgrzewanych szkieletów ze stali o Qr - 3600 kG. cm2, natomiast zbrojenie drugorzędne ze stali o Qr = 2500 kG/cm2. Stosowane rozpiętości kratownic 18, 24, 30 i 36 m.

Przeprowadza się tu sprężenie kablowe pasa dolnego, jak również rozciąganych krzyżulców w skrajnych przy- podporowych polach krat (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Nieco inny kształt kratownicy segmentowej o rozpiętości 30 m. Składa się ona z czterech segmentów podwójnych i dwóch pojedynczych. Sprężenie dolnego pasa wykonuje się tu kablami. Analogicznego rodzaju są również kratownice typowe o rozpiętości 24 i 36 m; pierwszą z nich wykonuje się z czterech segmentów podwójnych, drugą natomiast - z czterech podwójnych i czterech pojedynczych. Kratownice te zaprojektowano o rozstawie 12,0 m (uprawnienia budowlane). Przyjęto beton - w zależności od typu i położenia kratownicy - o marce 600 i 450. Przewidziano podwieszenie jednej lub dwóch suwnic 5 T i 3,2 T w zależności od typu kratownicy.
Takie kratownice wykonuje się głównie jako układy krzyżulcowe, dla większych rozpiętości - krzyżulcowo-słupkowe; niekiedy stosuje się je jako bezkrzyżulcowe. W kratownicach tych spręża się pas poziomy dolny, a również niekiedy rozciągające krzyżulce. Taki dźwigar stosowany jest on o rozpiętości 12, 15 i 18 m. Skrajne elementy pasa górnego mają w prefabrykacie niższą wysokość od ostatecznej obliczeniowej; po sprężeniu krzyżulców daje się na nich nadbeton zbrojony dodatkowymi górnymi wkładkami (program egzamin ustny).

Kratownice dużych rozpiętości

Te kratownice można wykonywać z pojedynczych segmentów analogicznie do kratownic trapezowych oraz z półkrat analogicznych do półkrat trapezowych, przedstawionych schematycznie, przy czym i tu sprężeniu - oprócz pasa dolnego - mogą podlegać również skrajne rozciągające krzyżulce (opinie o programie).

Kratownice dużych rozpiętości są również wykonywane wg systemu sterwaldera, polegającego na zabetonowaniu w pierwszym etapie jedynie ściskanych prętów kratownicy, a następnie po zdjęciu stemplowania i wprowadzeniu w ten sposób naprężeń w prętach elementów rozciąganych (od obciążenia własnego) - pręty te są zabetonowywane. W żadnym elemencie tych kratownic nie występują w betonie naprężenia rozciągające (segregator aktów prawnych). Układ zbrojenia w prętach rozciąganych dla kratownicy o rozpiętości 80 m. Prostokątne kratownice krzyżulcowe często są stosowane w przypadku pilastej konstrukcji dachowej.

Osady obliczeń kratownic sprężonych i ich wymiarowani e. W przypadku kratownic o sprężonych pasach dolnych bądź o sprężonych zarówno pasach dolnych, jak i niektórych rozciąganych (zazwyczaj skrajnych) krzyżulcach, występuje w kratownicy inny układ odkształcenia niż w przypadku kratownic niesprężonych (promocja 3 w 1).

Gdyby wszystkie połączeniowe węzły prętów kratownicy były przegubowe bądź bardzo zbliżone konstrukcyjnie do przegubów, to skrócenie elementów sprężonych wprowadziłoby jedynie zmianę w wartościach sił podłużnych.

22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !