Krzywizna gruntu

Krzywizna gruntu

Krzywizna gruntu przekaże bowiem na zbiornik w postaci linii łamanej, z punktami załomu w miejsc rozcięć narożników, ponieważ słabe miejsca łatwiej poddają się odkształceni Rozcięcie narożników jest również korzystne z tego powodu, iż w kierunku pi> nowym wystąpi w ścianach zbiornika zginanie, a więc strefa ściskana przekroju poprzecznego będzie się samorzutnie uszczelniać (program uprawnienia budowlane na komputer).

W przypadku stosowania żelbetowej podbudowy w postaci ramownicy przestrzennej, umieszczonej w środku tak skonstruowanego zbiornika, należy w ryglach podbudowy wykonać obustronne przeguby przy słupach nośnych fundament słupów musi być oddylatowany od płyty dna.
Zwraca się jednakże uwagę, że podane tu zasady nie stanowią reguły wszystkich chłodni typu szkieletowego. Wybór konstrukcji musi być każdorazowo oparty na dokładnej analizie przewidywanych wpływów odbudowy górniczej i wymiarów chłodni. Ogonie można się kierować następującymi zasadami (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Małe chłodnie o średnicy do 10 m na terenach I i II kategorii nie wymaga żadnych dodatkowych zabezpieczeń. Na terenach III i IV kategorii wykonu się je jako konstrukcje o wiotkiej płycie dna basenu, oddzielonej okrężną dylatacją od ławy fundamentowej, w której zamocowane są nośne słupy komina wywiewnego i ścianka basenu  (uprawnienia budowlane).
Chłodnie o średnicy dna od 10-20 m na terenach II i III kategorii mogą płytę dna basenu i dylatacje jak opisano wyżej. Na terenach IV kategorii należy stosować konstrukcje statycznie wyznaczalne z przecięciem narożników basenu. W przypadkach szczególnych na terenie zagrożonym zapadliskami możliwe jest projektowanie chłodni jako konstrukcji o silnie usztywnionym dnie basenu, mającym szereg żeber usztywniających, tworzących zamknięty ruszt belkowy spoczywający na odpowiednio ukształtowanej podsypce z gruboziarnistego piasku (program egzamin ustny).

Chłodnie o średnicy powyżej 20 m i chłodnie z żelbetową podbudową na terenach I, II i III kategorii należy projektować jako podatne na odkształcenia o statycznie wyznaczalnej konstrukcji basenu. W przypadku wykorzystania podbudowy rygle jej powinny mieć przeguby, a każdy słup powinien być posadowiony na osobnej stopie, oddylatowanej od płyty dna. Na terenach IV (niekiedy i III) kategorii chłodnie tej wielkości z żelbetową podbudową należy projektować jako konstrukcje o monolitycznym basenie ukształtowanym w postaci skrzyni, mającej szereg krzyżujących się ze sobą belek-ścian.

Chłodnie wentylatorowe

Równocześnie korzystne jest zmniejszenie powierzchni posadowienia chłodni do rozmiarów żelbetowej podbudowy; część basenu poza podbudową należy ukształtować wspornikowo (opinie o programie).
W przeciwieństwie do chłodni kominowych zabezpieczenie chłodni wentylatorowych przed wpływami eksploatacji górniczej jest stosunkowo prostym zagadnieniem technicznym zważywszy fakt, że chłodnie te są niskimi konstrukcjami żelbetowymi i składają się z poszczególnych celek o rzucie kwadratowym.

Zabezpieczenie chłodni wentylatorowych polega na:
a) oddzieleniu dylatacjami poszczególnych celek,
b) wykonaniu basenu każdej celki jako sztywnej żelbetowej skrzyni, przenoszącej znaczne naprężenia powstałe od pełzania i nierównomiernego osiadania gruntu (segregator aktów prawnych).

We wszystkich rodzajach konstrukcji chłodni wentylatorowych zbiornik chłodni stanowi ze względu na swe niewielkie wymiary w rzucie dostatecznie sztywną skrzynię, mogącą w pełni zabezpieczyć chłodnie przed wpływami deformacji terenu I, II i III kategorii. Na terenach IV kategorii i terenach zapadliskowych może zajść potrzeba dalszego przesztywnienia zbiornika, co wykonuje się zwykle przez zaprojektowanie dodatkowych ścian wewnętrznych, przebiegających wzdłuż przekątnych.

W takim rozwiązaniu ściany wewnętrzne wraz ze ścianami zewnętrznymi przenoszą w całości momenty zginające od krzywizny terenu, jak również siły podłużne i poprzeczne. Odpowiednie otwory w ścianach wewnętrznych umożliwiają swobodny przepływ wody w całym zbiorniku (promocja 3 w 1).
Sprawa zabezpieczania chłodni różnych typów została szerzej omówiona w monografii.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !