Kto jest uczestnikiem procesu budowlanego?

Do uczestników procesu budowlanego zalicza się inwestora, projektanta, kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego (https://uprawnienia-budowlane.pl). Są to osoby, które biorą udział w procesie budowlanym. Nie jest to oczywiście lista zamknięta, ponieważ w trakcie kolejnych etapów procesu budowlanego pojawiają się także inne osoby, np. wykonawcy czy podwykonawcy.

Kto jest uczestnikiem procesu budowlanego

Wśród wymienionych osób wszystkie, oprócz inwestora, muszą posiadać uprawnienia budowlane (program na komputer). Rolę projektanta pełni osoba będąca autorem projektu lub odpowiadająca za jego adaptację. Jego zdaniem jest dokładne sprawdzenie projektu architektoniczno-budowlanego w zakresie jego zgodności z przepisami, w tym również techniczno-budowlanymi.

Kierownik budowy również musi posiadać uprawnienia budowlane (program na telefon). Na budowie może funkcjonować tylko jeden kierownik budowy, pod którego nadzorem pracują m.in. kierownicy poszczególnych robót budowlanych. Podstawowe obowiązki kierownika są bardzo liczne. Przede wszystkim w sposób protokolarny przejmuje on teren budowy od inwestora i zabezpiecza go przed niepowołanym dostępem (opinie o programie).

Sporządza plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia lub zapewnia jego sporządzenie, a także prowadzi dokumentację budowy. Kierownik odpowiada również za odpowiednią koordynację realizacji zadań w taki sposób, aby zapobiec ewentualnym zagrożeniom (segregator aktów prawnych). Kierownik ma prawo do wstrzymania robót budowlanych, jeśli w jego ocenie ich realizacja może stwarzać zagrożenie. Ponadto przygotowuje dokumentację powykonawczą i bierze udział w czynnościach związanych z odbiorem.

Inspektor nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego to osoba, które nie musi być na każdej budowie (promocja 3 w 1). Jednak wskazane jest wyznaczenie nadzoru inwestorskiego zwłaszcza w sytuacji, gdy inwestor nie ma czasu lub odpowiedniej wiedzy, aby nadzorować prowadzone roboty budowlane. Inspektor dba o interesy inwestora, sprawdza poprawność wykonania prac ulegających zakryciu, może też wstrzymać budowę, jeśli uzna, że prace prowadzone są niezgodnie z projektem lub wykorzystywane są nieodpowiednie materiały (program egzamin ustny). 

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !