Uprawnienia budowlane – organizacja egzaminów


Za organizację egzaminów na uprawnienia budowlane odpowiedzialne są okręgowe komisje kwalifikacyjne wyłonione z okręgowych izb inżynierów budownictwa (program na komputer). Każde postępowanie w sprawie nadania uprawnień budowlanych podzielone jest na dwa etapy – pierwszy z nich to postępowanie kwalifikacyjne, a drugi to egzamin. Zarówno postępowania kwalifikacyjne, jak i egzaminy są przeprowadzane przez okręgowe komisje kwalifikacje, z których wyłaniane są zespoły kwalifikacyjne i zespoły egzaminacyjne. Postępowania kwalifikacyjne są prowadzone przez zespoły kwalifikacyjne, które składają się z 3-5 osób i każdorazowo są wyznaczane przez przewodniczącego okręgowej komisji kwalifikacyjnej (program na telefon).

Uprawnienia budowlane – organizacja egzaminów

Egzaminy zawsze przeprowadzają zespoły egzaminacyjne, składające się z 3-6 osób. W tym wypadku także są one wyznaczane przez przewodniczącego okręgowej komisji kwalifikacyjnej (program egzamin ustny). W zespole egzaminacyjnym znajdują się następujące osoby:
• przewodniczący komisji lub jego zastępca,
• członkowie zespołu, z czego 2 osoby muszą posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności, jaką zdaje kandydat na uprawnienia budowlane (opinie o programie).

Zarówno przewodniczący, jak i osoby będące członkami zespołu egzaminacyjnego, muszą posiadać wyższe wykształcenie techniczne oraz uprawnienia budowlane bez ograniczeń. Poza tym w składzie komisji musi znaleźć się osoba mająca wykształcenie prawnicze. Zespół egzaminacyjny i zespół kwalifikacyjny może zażądać od osoby, która ubiega się o uprawnienia budowlane, przedstawienie opracowań projektowych, które były wykonywane w ramach przedstawionej praktyki zawodowej (segregator aktów prawnych).

Pytania do egzaminów testowych


Pytania do egzaminów testowych i ustnych są przygotowywane oddzielnie dla każdej specjalności i każdego rodzaju uprawnień. Komisja ma obowiązek sporządzenie listy zdających z podziałem na rodzaje uprawnień oraz grupy specjalistyczne (promocja 3  w 1). W trakcie egzaminu pisemnego zdający musi udzielić odpowiedzi na pytania, znajdujące się w przygotowanym przez komisję kwalifikacyjną teście. Pozytywna ocena z części pisemnej daje możliwość przystąpienia do części ustnej egzaminu.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !