Kto może pełnić samodzielne funkcje techniczne?


Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

 

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, zgodnie z Prawem Budowlanym, mogą pełnić wyłącznie osoby posiadające uprawnienia budowlane. Są one zobowiązane do samodzielnego rozwiązywania zagadnień techniczno-organizacyjnych, architektonicznych i technicznych oraz do fachowej oceny zjawisk technicznych. Samodzielne funkcje techniczne związane są przede wszystkim z:


• projektowaniem,
• sprawdzaniem projektów architektoniczno-budowlanych,
• nadzorem autorskim projektów architektoniczno-budowlanych,
• kierowaniem budową lub innymi robotami budowlanymi,
• sprawowaniem kontroli technicznej w zakresie utrzymania obiektów budowlanych,
• wykonywaniem nadzoru inwestorskiego,
• kierowaniem wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych,
• nadzorem i kontrolą techniczną wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych.

 

Kto może pełnić samodzielne funkcje techniczne?

 

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą być pełnione wyłącznie przez osoby, które mają odpowiednie wykształcenie techniczne oraz praktykę zawodową dostosowaną do pełnionej funkcji. Predyspozycje do pełnienie funkcji technicznych w budownictwie muszą być potwierdzone decyzją wydaną przez organ samorządu zawodowego, nazywaną uprawnieniami budowlanymi.


Uprawnienia budowlane można uzyskać po zdaniu egzaminu obejmującego zagadnienia związane ze znajomością procesu budowlanego oraz umiejętnościami praktycznego stosowania zdobytej wiedzy.

 

Odpowiedzialność związana z posiadaniem uprawnień budowlanych

 

Osoby, które wykonują samodzielne funkcje techniczne w budownictwie odpowiadają za wykonywanie wszelkich prac zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zadami wiedzy technicznej. Ponoszą też odpowiedzialność za staranność, właściwą organizację, bezpieczeństwo oraz jakość wykonywanej pracy.
Na osoby, które nie dopełniły swoich obowiązków, mogą zostać nałożone kary. Najłagodniejszą jest upomnienie zwykłe, a najsurowszą zakaz wykonywania samodzielnego funkcji technicznej w budownictwie. Taka kara jest orzekana w przypadku czynu charakteryzującego się znacznym społecznym niebezpieczeństwem.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !