Blog

30.05.2018

Kto może pełnić samodzielne funkcje techniczne?

W artykule znajdziesz:

Kto może pełnić samodzielne funkcje techniczne?


Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

 

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, zgodnie z Prawem Budowlanym, mogą pełnić wyłącznie osoby posiadające uprawnienia budowlane. Są one zobowiązane do samodzielnego rozwiązywania zagadnień techniczno-organizacyjnych, architektonicznych i technicznych oraz do fachowej oceny zjawisk technicznych. Samodzielne funkcje techniczne związane są przede wszystkim z:


• projektowaniem,
• sprawdzaniem projektów architektoniczno-budowlanych,
• nadzorem autorskim projektów architektoniczno-budowlanych,
• kierowaniem budową lub innymi robotami budowlanymi,
• sprawowaniem kontroli technicznej w zakresie utrzymania obiektów budowlanych,
• wykonywaniem nadzoru inwestorskiego,
• kierowaniem wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych,
• nadzorem i kontrolą techniczną wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych.

 

Kto może pełnić samodzielne funkcje techniczne?

 

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą być pełnione wyłącznie przez osoby, które mają odpowiednie wykształcenie techniczne oraz praktykę zawodową dostosowaną do pełnionej funkcji. Predyspozycje do pełnienie funkcji technicznych w budownictwie muszą być potwierdzone decyzją wydaną przez organ samorządu zawodowego, nazywaną uprawnieniami budowlanymi.


Uprawnienia budowlane można uzyskać po zdaniu egzaminu obejmującego zagadnienia związane ze znajomością procesu budowlanego oraz umiejętnościami praktycznego stosowania zdobytej wiedzy.

 

Odpowiedzialność związana z posiadaniem uprawnień budowlanych

 

Osoby, które wykonują samodzielne funkcje techniczne w budownictwie odpowiadają za wykonywanie wszelkich prac zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zadami wiedzy technicznej. Ponoszą też odpowiedzialność za staranność, właściwą organizację, bezpieczeństwo oraz jakość wykonywanej pracy.
Na osoby, które nie dopełniły swoich obowiązków, mogą zostać nałożone kary. Najłagodniejszą jest upomnienie zwykłe, a najsurowszą zakaz wykonywania samodzielnego funkcji technicznej w budownictwie. Taka kara jest orzekana w przypadku czynu charakteryzującego się znacznym społecznym niebezpieczeństwem.

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami