Blog

10.04.2019

Kto może zaprojektować budynek?

W artykule znajdziesz:

Kto może zaprojektować budynek?

Projektowanie niemal zawsze musi odbywać się przy udziale zarówno architekta, jak i inżyniera budownictwa (program na komputer). Każdy z tych specjalistów musi mieć prawo do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, czyli posiadać uprawnienia budowlane o odpowiedniej specjalności. Projektant konstrukcji budynku jest niezbędny m.in., gdy warunki geotechniczne posadowienia obiektu wymagają odpowiedniej lokalizacji obiektu oraz sposobu zagospodarowania działki (program na telefon). Wspólnie opracowywane są także projekty zagospodarowania – architekt odpowiada za kwestie związane z zakresem budynku, natomiast inżynier projektant za zaprojektowanie muru oporowego niezbędnego do zagospodarowania działki, projektant instalacji za zaprojektowanie instalacji, oświetlenia, przydomowej oczyszczalni ścieków itp (https://uprawnienia-budowlane.pl).

Specjaliści w zakresie obiektów budowlanych

Kto może zaprojektować budynek?

Wiele czynności, które są związane z projektowaniem, może wykonać zarówno inżynier budownictwa, jak i architekt (program na egzamin ustny). Zakres opracowania, które tworzy każdy z tych specjalistów, jest umowny. Oznacza to, że np. za wykonanie charakterystyki energetycznej może być odpowiedzialny projektant, który posiada uprawnienia budowlane w specjalności kostrukcyjno-budowlanej, architektonicznej lub instalacyjnej. Kwestię tę potwierdzają uregulowania związane ze świadectwem charakterystyki energetycznej (promocja 3 w 1).
W przypadku koncepcji architektonicznej uprawnienia w ogóle nie są potrzebne. Oznacza to, że może ją wykonać dowolna osoba. Twórca architektonicznej wizji jest uznawany za pomysłodawcę lub architekta, ale w zupełnie innymi znaczeniu niż specjalista mający uprawnienia budowlane architektoniczne (segregator). Architekt oraz inżynier budownictwa to specjaliści w zakresie obiektów budowlanych. Mają oni wpływ na wynik ostateczny, którym jest dzieło architektoniczno-budowlane (opinie). Wspólnie odpowiadają za to, aby obiekt był zgodny z zasadami wiedzy technicznej i wymogami prawnymi, choć nadrzędną funkcję pełni w tym wypadku główny projektant, który koordynuje opracowanie projektu. W Polsce przyjęto rozwiązania, zgodnie z którymi do projektowania obiektów budowlanych niezbędny jest zarówno projektant, jak i architekt.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami