Kto może zostać kierownikiem budowy?


Kierownik budowy

 

Niezależnie od tego czy budowa jest mała czy duża, musi posiadać kierownika. Kierownik budowy jest jedną z najważniejszych osób, która odpowiada za koordynację procesów budowlanych. Jak wspomniano wcześniej bez jego obecności nie można rozpoczynać żadnej budowy, a nawet rozbudowy lub przebudowy (o ile mają one znamiona prac budowlanych i podlegają przepisom prawa budowlanego). Za obecność kierownika budowy zawsze bezpośrednio odpowiada inwestor.

 

Jaki jest zakres działań kierownika budowy?

 

Zakres działań kierownika budowy określa precyzyjnie ustawa, która określa co powinien robić kierownik oraz na jakich zasadach i kto może nim zostać. Do obowiązków (lub rzeczy jakie może wykonywać) kierownik budowy należy:

 

- projektowanie,
- sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych,
- sprawowanie nadzoru autorskiego,
- kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych,
- nadzór i kontrolę techniczną wytwarzania elementów budowlanych,
- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,
- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych,
- wykonywanie państwowego nadzoru budowlanego,
- rzeczoznawstwo budowlane,

 

Kto może zostać kierownikiem budowy?

 

Kierownikiem budowy może zostać osoba, która ukończyła studia wyższe na kierunku budownictwa lub architektury (minimum stopień magistra). Osoba taka musi również posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych, czyli potocznie uprawnienia budowlane. Warto również wspomnieć, że tylko osoby o wymienionych wyżej kwalifikacjach mogą ubiegać się o uprawnienia nieograniczone. Jeśli skończyliśmy studia ale w stopniu inżyniera możemy ubiegać się o uprawnienia budowlane ale tylko ograniczone.

 

Co oprócz szkoły potrzebujemy do bycia kierownikiem budowy?

 

Aby być kierownikiem budowy musimy ukończyć budownictwo lub architekturę, ale po zdanych egzaminach musimy odbyć dwa lata praktyk na budowie. W czasie praktyk należy podejmować się pełnienia funkcji technicznych pod nadzorem osoby, która już kwalifikacje takie posiada.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami