Kulometria

Kulometria

Kulometria - zespół metod pomiarowych opartych na zastosowaniu praw elektrolizy Faradaya obejmujący głównie pomiary ilości elektryczności i oznaczenia analityczne kultura leśna - uprawa leśna kultura serowarska - szczepionka różnych gatunków drobnoustrojów stosowana w serowarstwie; k.s. są produkowane przez wyspecjalizowane laboratoria mikrobiologiczne kultura wodna, hydroponika - bezglebowa uprawa roślin na pożywkach wodnych (program uprawnienia budowlane na komputer).

Kultywator - narzędzie do doprawiania gleby przez spulchnianie jej bez odwracania kultywatorowanie, drapaczowanie - spulchnianie roli kultywatorem, głębsze niż przy bronowaniu i przenoszenie gleby bez odwracania (w przeciwieństwie do orki)
kuluary - reprezentacyjny zespół pomieszczeń przeznaczonych do celów komunikacyjnych i rekreacyjnych, znajdujący się obok dużej sali publicznej (np. w parlamencie, teatrze) kumaron, benzofuran.CxHfcO - dwupierścieniowy związek heterocykliczny, olej nierozpuszczalny w wodzie, rozpuszczalny w alkoholu, stosowany do wyrobu żywic kumaronowo-indenowych kumaryna, a-benzopiron. C»Hh02 - dwupierścieniowy związek heterocykliczny, bezbarwne igły rozpuszczalne w gorącej wodzie, w alkoholu i eterze; k. stosowana jest jako środek zapachowy w przemyśle perfumeryjnym, tytoniowym i mydlarskim (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Kumen, izopropylobenzcn, (C’Hd’CHCsHf, - węglowodór aromatyczny, bezbarwna ciecz, nierozpuszczalna w wodzie, o temperaturze wrzenia 152°C; k. jest stosowany jako rozpuszczalnik w przemyśle farb i lakierów, a także dodawany do benzyny lotnej w celu zwiększenia jej liczby oktanowej (uprawnienia budowlane).
kumulacja - uzhr. koncentracja energii strumienia gazów powstałych wskutek wybuchu materiału wybuchowego wydrążonego w kształcie półkuli, stożka itp.; k. zwiększa niszczące działanie wybuchu i znajduje zastosowanie np. w pociskach kumulacvjnvch (przeciwpancernych) kumuleny - związki organiczne mające dwa lub więcej podwójnych wiązań bezpośrednio ze sobą sąsiadujących, skumulowanych, np. alien CH2: C : CH2; k. są barwne i polimeryzują kunial - met. miedzionikiel aluminiowy (program egzamin ustny).

Kupał

Kupał, cupal - bimetal utworzony z warstwy aluminium i jednej lub dwóch warstw miedzi nawalcowanych na gorąco; k. używa się na tory przewodowe wielkiej częstotliwości oraz na wstawki przy łączeniu elektrycznym przewodów aluminiowych z miedzianymi kupażowanie - zabieg stosowany w przemyśle spożywczym w celu otrzymania napoju o wyższej wartości; polega na zmieszaniu produktów różniących się niektórymi właściwościami (np. soki, wina) (opinie o programie).

Kupela - piec metalurgiczny do topienia i utleniania ołowiu w celu oddzielenia od niego metali nie utleniających się kupelacja - wydzielanie metali szlachetnych ze stopu ołowiu zawierającego te metale, polegające na utlenianiu ołowiu w roztopionym stopie za pomocą wdmuchiwanego powietrza; k. ma zastosowanie w hutach ołowiu w celu odzyskania srebra i innych metali szlachetnych przy rafinacji ołowiu, oraz w analizie chemicznej (analiza kupelacyjna).
kupelka - porowaty tygielek do przygotowywania metali szlachetnych do analizy kupclacyjnej kuproskłodowskit, sklodowskit miedziowy, jachy- mowit - minerał, CuO • 2U02 • 2Si02 • 6H:Ó; ruda uranu (segregator aktów prawnych).

Kupryt - minerał, tlenek miedziawy, Cu20; jedna z najważniejszych rud miedzi kurara - ciemnobrązowy, żywiczny ekstrakt- z południowoamerykańskich krzewów gatunku
Strychnos, rozpuszczalny w wodzie; zawiera około 40 alkaloidów przeważnie dokładnie nie zbadanych; k. jest bardzo trująca; stosowana obecnie w lecznictwie.

Kurczatow. Ku - pierwiastek chemiczny należący do transuranowców w oddzielnej rodzinie aktynowców, liczba atomowa 104; otrzymany sztucznie w wyniku bombardowania plutonu jonami neonu (promocja 3 w 1).
kurczenie się czasu - paradoks zegarowy kurczliwość - właściwość różnych materiałów polegająca na zmniejszaniu się ich wymiarów liniowych przy zmianach wilgotności, np. k. drewna występuje przy małej wilgotności, k. przędzy - przy zawilgoceniu lub zamoczeniu.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !