Kwalifikacja praktyki zawodowej – co może komisja kwalifikacyjna?

 

Kwalifikacja praktyki zawodowej – co może komisja kwalifikacyjna?

Praktyka zawodowa do uprawnień budowlanych jest niezwykle ważna, ponieważ stanowi przygotowanie do wykonywania zawodu polegającego na pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (program na komputer). Niestety często zdarza się, że praktyka traktowana jest jako zło konieczne, a dokumenty potwierdzające jej odbycie, zawierają nieprawdę. W przypadkach szczególnie drastycznych komisja kwalifikacyjna jest uprawniona do przeprowadzenia postępowania dowodowego, aby ustalić faktyczny stan odbytej praktyki zawodowej (program na telefon). Niekiedy możliwe jest skierowanie naruszeń do organów ścigania. Dotyczy to m.in. sytuacji, gdy postępowanie dowiedzie nieprawdy w zakresie funkcji technicznej pełnionej przez praktykanta i odbytej przez niego praktyki zawodowej.
Jeśli komisja kwalifikacyjna udowodni, że w oświadczeniu dotyczącym praktyki zawodowej, zawarte są nieprawdziwe dane, to konsekwencje ponosi nie tylko osoba, która przedstawia udokumentowaną praktykę zawodową, ale również osoba, która potwierdziła praktykę niezgodną ze stanem faktycznym (program egzamin ustny). Takie sytuacje nie powinny mieć oczywiście miejsca, ponieważ z założenia każda osoba, która kieruje praktyką zawodową, stanowi wzór inżyniera budownictwa. Co ważne, osoba kierująca praktyką zawodową, wydaje oświadczenie potwierdzające odbycie praktykę zawodową pod odpowiedzialnością karną (opinie o programie).

Uprawnienia budowlane


Praktyka, która przedstawiona jest w oświadczeniu potwierdzającym odbycie praktyki zawodowej, musi spełniał warunki określone w prawie budowlanym i związanymi z nim przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (segregator aktów prawnych). Osoba kierująca praktyką zawodową powinna wyszczególnić czynności wykonywane przez praktykanta w ramach praktyki zawodowej, związane ze specjalnością i zakresem uprawnień budowlanych, o jakie ubiega się praktykant. Nie może być sytuacji, gdy ubiegający się o uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi będzie miała praktykę wyłącznie w zakresie drobnych remontów czy konserwacji w budynkach, ponieważ według przepisów nie jest to budowa (promocja 3  w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !