Blog

13.09.2019

Kwalifikacja praktyki zawodowej – co może komisja kwalifikacyjna?

Kwalifikacja praktyki zawodowej – co może komisja kwalifikacyjna?

 

Kwalifikacja praktyki zawodowej – co może komisja kwalifikacyjna?

Praktyka zawodowa do uprawnień budowlanych jest niezwykle ważna, ponieważ stanowi przygotowanie do wykonywania zawodu polegającego na pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (program na komputer). Niestety często zdarza się, że praktyka traktowana jest jako zło konieczne, a dokumenty potwierdzające jej odbycie, zawierają nieprawdę. W przypadkach szczególnie drastycznych komisja kwalifikacyjna jest uprawniona do przeprowadzenia postępowania dowodowego, aby ustalić faktyczny stan odbytej praktyki zawodowej (program na telefon). Niekiedy możliwe jest skierowanie naruszeń do organów ścigania. Dotyczy to m.in. sytuacji, gdy postępowanie dowiedzie nieprawdy w zakresie funkcji technicznej pełnionej przez praktykanta i odbytej przez niego praktyki zawodowej.
Jeśli komisja kwalifikacyjna udowodni, że w oświadczeniu dotyczącym praktyki zawodowej, zawarte są nieprawdziwe dane, to konsekwencje ponosi nie tylko osoba, która przedstawia udokumentowaną praktykę zawodową, ale również osoba, która potwierdziła praktykę niezgodną ze stanem faktycznym (program egzamin ustny). Takie sytuacje nie powinny mieć oczywiście miejsca, ponieważ z założenia każda osoba, która kieruje praktyką zawodową, stanowi wzór inżyniera budownictwa. Co ważne, osoba kierująca praktyką zawodową, wydaje oświadczenie potwierdzające odbycie praktykę zawodową pod odpowiedzialnością karną (opinie o programie).

Uprawnienia budowlane


Praktyka, która przedstawiona jest w oświadczeniu potwierdzającym odbycie praktyki zawodowej, musi spełniał warunki określone w prawie budowlanym i związanymi z nim przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (segregator aktów prawnych). Osoba kierująca praktyką zawodową powinna wyszczególnić czynności wykonywane przez praktykanta w ramach praktyki zawodowej, związane ze specjalnością i zakresem uprawnień budowlanych, o jakie ubiega się praktykant. Nie może być sytuacji, gdy ubiegający się o uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi będzie miała praktykę wyłącznie w zakresie drobnych remontów czy konserwacji w budynkach, ponieważ według przepisów nie jest to budowa (promocja 3  w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami