Blog

Wymiary przekroju poprzecznego pala zdjęcie nr 10
13.09.2019

Kwalifikacja praktyki zawodowej – co może komisja kwalifikacyjna?

W artykule znajdziesz:

Kwalifikacja praktyki zawodowej – co może komisja kwalifikacyjna?

 

Wymiary przekroju poprzecznego pala zdjęcie nr 11
Kwalifikacja praktyki zawodowej – co może komisja kwalifikacyjna?

Praktyka zawodowa do uprawnień budowlanych jest niezwykle ważna, ponieważ stanowi przygotowanie do wykonywania zawodu polegającego na pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (program na komputer). Niestety często zdarza się, że praktyka traktowana jest jako zło konieczne, a dokumenty potwierdzające jej odbycie, zawierają nieprawdę. W przypadkach szczególnie drastycznych komisja kwalifikacyjna jest uprawniona do przeprowadzenia postępowania dowodowego, aby ustalić faktyczny stan odbytej praktyki zawodowej (program na telefon). Niekiedy możliwe jest skierowanie naruszeń do organów ścigania. Dotyczy to m.in. sytuacji, gdy postępowanie dowiedzie nieprawdy w zakresie funkcji technicznej pełnionej przez praktykanta i odbytej przez niego praktyki zawodowej.
Jeśli komisja kwalifikacyjna udowodni, że w oświadczeniu dotyczącym praktyki zawodowej, zawarte są nieprawdziwe dane, to konsekwencje ponosi nie tylko osoba, która przedstawia udokumentowaną praktykę zawodową, ale również osoba, która potwierdziła praktykę niezgodną ze stanem faktycznym (program egzamin ustny). Takie sytuacje nie powinny mieć oczywiście miejsca, ponieważ z założenia każda osoba, która kieruje praktyką zawodową, stanowi wzór inżyniera budownictwa. Co ważne, osoba kierująca praktyką zawodową, wydaje oświadczenie potwierdzające odbycie praktykę zawodową pod odpowiedzialnością karną (opinie o programie).

Uprawnienia budowlane


Praktyka, która przedstawiona jest w oświadczeniu potwierdzającym odbycie praktyki zawodowej, musi spełniał warunki określone w prawie budowlanym i związanymi z nim przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (segregator aktów prawnych). Osoba kierująca praktyką zawodową powinna wyszczególnić czynności wykonywane przez praktykanta w ramach praktyki zawodowej, związane ze specjalnością i zakresem uprawnień budowlanych, o jakie ubiega się praktykant. Nie może być sytuacji, gdy ubiegający się o uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi będzie miała praktykę wyłącznie w zakresie drobnych remontów czy konserwacji w budynkach, ponieważ według przepisów nie jest to budowa (promocja 3  w 1).

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Wymiary przekroju poprzecznego pala zdjęcie nr 12
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Wymiary przekroju poprzecznego pala zdjęcie nr 13
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Wymiary przekroju poprzecznego pala zdjęcie nr 16 Wymiary przekroju poprzecznego pala zdjęcie nr 17 Wymiary przekroju poprzecznego pala zdjęcie nr 18
Wymiary przekroju poprzecznego pala zdjęcie nr 19
Wymiary przekroju poprzecznego pala zdjęcie nr 20 Wymiary przekroju poprzecznego pala zdjęcie nr 21 Wymiary przekroju poprzecznego pala zdjęcie nr 22
Wymiary przekroju poprzecznego pala zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Wymiary przekroju poprzecznego pala zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Wymiary przekroju poprzecznego pala zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Wymiary przekroju poprzecznego pala zdjęcie nr 32 Wymiary przekroju poprzecznego pala zdjęcie nr 33 Wymiary przekroju poprzecznego pala zdjęcie nr 34
Wymiary przekroju poprzecznego pala zdjęcie nr 35
Wymiary przekroju poprzecznego pala zdjęcie nr 36 Wymiary przekroju poprzecznego pala zdjęcie nr 37 Wymiary przekroju poprzecznego pala zdjęcie nr 38
Wymiary przekroju poprzecznego pala zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Wymiary przekroju poprzecznego pala zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Wymiary przekroju poprzecznego pala zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami