Materiał rurowy

Materiał rurowy
Materiał rurowy

Materiał rurowy, ze względu na jego wszechstronne zastosowanie i na łatwość montażu, jest obecnie powszechnie stosowany do stemplowania deskowań konstrukcji żelbetowych. Materiał ten jest niezastąpiony przy dużych budowlach. Stemplowania mogą być stałe lub przesuwne. Przy wznoszeniu obiektu o znacznych rozmiarach można stemplować pewną jego część, a następnie stemplowanie stopniowo przesuwać. W ten sposób zarówno stemplowanie, jak i deskowanie może być wielokrotnie użyte. Przynosi to duże oszczędności zarówno na materiale, jak i na robociźnie (program uprawnienia budowlane na komputer).

W zasadzie w skład stemplowania wchodzą:

  • stojaki stanowiące podpory, których układ i rozstaw robót oraz od występujących obciążeń,
  • rygle łączące stojaki, rozmieszczone na ogół w odstępach w pionie co 1,80 m,
  • stężenia zamocowane w różnych płaszczyznach konstrukcji w celu zapewnienia jej stateczności (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Każdy stojak zawiera:

W stemplowaniach nieruchomych stojak opiera się na jednym z następujących elementów:

  • podstawce prostej, nie zawierającej urządzeń do regulacji,
  • podstawce śrubowej, pozwalającej na dowolne regulowanie wysokości,
  • podstawce trzpieniowej, pozwalającej na określone regulowanie wysokości w skokach co 5 cm przez wkładanie zatyczki trzpieniowej w jeden z otworów (program egzamin ustny).

To ostatnie urządzenie pozwala na szybkie rozpoczęcie ustawiania stemplowania. Ponadto wchodząca w jego skład zatyczka pozwala na zamocowanie stężenia. Można w ten sposób uniknąć ryglowania stojaków tuż nad ziemią, które utrudnia załodze poruszanie się i operowanie materiałami (opinie o programie).

Stemplowania przesuwne najczęściej są zmontowane na rolkach lub na platformie wagonowej typu Decauville. W momencie przesuwania rolki przenoszą tylko ciężar własny stemplowania i ciężar deskowania, a więc obciążenie znacznie niższe od obciążeń dopuszczalnych. Nie zachodzi więc potrzeba umieszczania rolki pod każdym stojakiem. Poza tym zbyt duża liczba rolek utrudnia proces przesuwania. W pewnych przypadkach podczas przesuwania rusztowanie opiera się na rolkach za pomocą podpórek umieszczonych wzdłuż niektórych stojaków.

Platformy wagonowe

Podstawki zasadnicze opierają się na podłożu za pośrednictwem zaciętych ukośnie drewnianych podkładek. Kąt zaciosu powinien wynosić ok. 10° w celu uniknięcia ześlizgu. Bezpieczniej jest przybić gwoździami obie części podkładek.

W momencie odciążenia stemplowania, podkładki usuwa się (segregator aktów prawnych). Od tej chwili stemplowanie opiera się tylko na rolkach i można je przesuwać. Przesuwania dokonuje zespół robotników przez:

  • działanie dźwignią na rolki,
  • popychanie,
  • ciągnięcie za pomocą wciągarki, wciągnika, koło wrota (windy).

Oczywiście, rusztowanie można przesuwać przy wykorzystaniu kilku sposobów jednocześnie. Jeżeli stemplowanie znajdzie się w nowym położeniu, stojaki podklinowywuje się z powrotem. A więc rolki obciążone są tylko podczas przesuwania. Jeżeli zamiast podstawek prostych stosuje się podstawki śrubowe, zbyteczne jest podkładanie klinów. Wystarcza ześrubowanie podstawki.

Warto tu przypomnieć przepisy, dotyczące użytkowania rolek. Jeśli oś rolki nie pokrywa się z osią rury i jeśli nie stosuje się urządzenia blokującego, to oś rolki powinna znajdować się poza osią rury w stosunku do kierunku przemieszczania. Rolki powinny być jak najniżej powiązane ryglami w celu uniknięcia odkształceń przy przesuwaniu (promocja 3 w 1).

Zasada jest ta sama jak w przypadku rolek. Podczas przesuwania platforma podtrzymuje stemplowanie za pośrednictwem belek stalowych lub drewnianych podłożonych pod najniższym ryglowaniem. Przed przesuwaniem jednak należy wyjąć podkładki klinowe lub zwolnić podstawki śrubowe w celu odciążenia stojaków.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami