Blog

17.06.2021

Kwantyzacja

W artykule znajdziesz:

Kwantyzacja

Kwantyzacja

Kwantyzacja - kwantowanie kwarc - minerał, dwutlenek krzemu, SiCh; jeden z minerałów najbardziej rozpowszechnionych w skorupie ziemskiej; odmiany k., jak kryształ górski, ametyst, kwarc zadymiony, morion, cytryn i chalcedon (w wielu odmianach) są kamieniami półszlachetnymi; k. znajduje zastosowanie w radiotechnice do sporządzania płytek piezoelektrycznych; z k. stopionego wyrabia się naczynia do laboratoriów chemicznych oraz lampy kwarcowe; w przemyśle szklarskim i ceramicznym piaski k. są surowcem do produkcji szkła, porcelany i fajansu kwarc piezoelektryczny* - kwarc, w którym może wystąpić zjawisko piezoelektryczne kwarc syntetyczny - kwarc otrzymany sztucznie w warunkach laboratoryjnych (program uprawnienia budowlane na komputer).

Kwarcyt - drobnoziarnista, zwięzła i twarda skała zbudowana prawie wyłącznie z kwarcu: k. jest stosowany jako kamień drogowy i budowlany, do wyrobu kamieni młyńskich, materiałów szlifierskich oraz jako materiał ogniotrwały i kwasoodpomy; jest też stosowany w hutnictwie kwarki - hipotetyczne cząstki o ładunku elektrycznym równym 1/3, - 1/3 lub -2/3 ładunku elementarnego, z których miałyby być zbudowane silnie oddziałujące cząstki elementarne (hadrony) (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
kwartyl - kwantyl rzędu p kwas - substancja charakteryzująca się kwaśnym smakiem oraz zdolnością wywoływania reakcji barwnych ze wskaźnikami (np. barwiąca lakmus na czerwono); wraz z rozwojem różnych teorii kwasów i zasad formułowano różne definicje k.; wg klasycznej teorii (S. Arrheniusa) k. to substancja, która w wyniku dysocjacji elektrolitycznej odszczepia kation wodorowy (zob. teoria kwasów i zasad jonowa) (uprawnienia budowlane).

Kwas abietynowy, C20H20O2 - jcdnokarboksylowy kwas żywiczny; żółty, żywicowaty proszek nierozpuszczalny w wodzie, łatwo rozpuszczalny w alkoholu, chloroformie i eterze; k.a. jest głównym składnikiem kalafonii, jest stosowany jako dodatek do mydeł i w przemyśle farmaceutycznym kwas adypinowy, COOH(CH2)4COOH - dwukarboksylowy kwas alifatyczny; białe kryształy słabo rozpuszczalne w wodzie; stosowany głównie do otrzymywania poliamidów, np. nylonu, do produkcji plastyfikatorów i w przemyśle spożywczym
kwas akrylowy, CH.: CH COOH - najprostszy nienasycony kwas alifatyczny; bezbarwna, żrąca ciecz, miesza się bardzo dobrze z wodą; k.a. jest stosowany w przemyśle tworzyw sztucznych i do syntezy organicznej (program egzamin ustny).

Kwas alginowy

Kwas alginowy - produkt pochodzenia roślinnego, bezbarwna koloidalna masa o budowie włóknistej, nierozpuszczalna w zimnej wodzie; k.a. jest stosowany do wyrobu klejów, apretur, w przemyśle mydlarsko-kosmctycznym i spożywczym kwas alifatyczny - kwasy karboksylowe związki alifatyczne kwas aminooctowy - glicyna kwas aromatyczny - kwasy karboksylowe związki aromatyczne kwas askorbinowy - witamina C kwas asparaginowy - endogenny aminokwas o charakterze kwaśnym; szeroko rozpowszechniony składnik białek roślinnych i zwierzęcych; bierze udział w biosyntezie pirymidyn, puryn, argininy (opinie o programie).

Kwas azotowy, HNO2 - kwas nieorganiczny, w stanie czystym występuje w postaci bezbarwnej cieczy dymiącej na powietrzu; rozpuszczalny w wodzie w dowolnych stosunkach; k.a. jest silnie utleniający, rozpuszcza wszystkie metale z wyjątkiem platynowców i złota; k.a. jest stosowany do otrzymywania związków nitrowych, półproduktów do otrzymywania barwników’ i środków farmaceutycznych, do produkcji nawozów sztucznych azotowych, wszystkich azotanów, paliw rakietowych itd.
kwas barbiturowy, malonylomocznik, C4H4O1N2 - sześcioczłonowy związek heterocykliczny z dwoma atomami azotu w pierścieniu; k.b. krystalizuje z dwiema cząsteczkami wody pod postacią płatków trudno rozpuszczalnych w wodzie i alkoholu, łatwo rozpuszczalnych w kwasach i eterze; duże znaczenie w lecznictwie mają jego pochodne - barbiturany (segregator aktów prawnych).

Kwas bcnzeoosulfonowy, C^SOiH - najprostszy aromatyczny kwas sulfonowy; białe kryształki zawierające wodę krystalizującą, dobrze rozpuszczalne w wodzie i alkoholu; jest ważnym produktem pośrednim do wielu syntez organicznych (otrzymywanie barwników itp.)(promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami