Kwas fosforowy

Kwas fosforowy

Stosuje się go w ilości 0,1-1,0%, przy czym uzyskany efekt jest bardzo uzależniony od jakości użytego cementu. Według W. Schulzego uzyskuje się opóźnienie początku wiązania do 24 godz przy możliwym jednak jednoczesnym pewnym spadku wytrzymałości. Badania przeprowadzone przez M. Gruener i S. Bastiana wykazały wpływ kwasu fosforowego na warunki wiązania krajowego cementu portlandzkiego 250 (program uprawnienia budowlane na komputer).

wysokowartościowego o ok. 5 godz, przy czym w betonie wpiyw ten jest większy. Wytrzymałość wzrasta w początkowych terminach nieco wolniej, jednak już po 28 dniach przewyższa wytrzymałość betonu porównawczego. Nie stwierdzono również żadnych innych oznak ujemnego oddziaływania kwasu fosforowego na pozostałe własności betonu.
Chlorek cynkowy. Związek ten, podobnie jak tlenek cynkowy, stosowany w ilości do 1% opóźnia znacznie wiązanie (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Przy wykonywaniu zaprawy stwierdzono, że dodatek 1% ZnCl2 przedłużył jej wiązanie o ok. 50 godz. Dodatek ten miał jednak bardzo niekorzystny wpływ na wytrzymałość, gdyż jej spadek wynosił po 28 dniach ok. 50%. Chlorek cynkowy silnie osusza mieszankę i w większych stężeniach (np. 5% c.c.) działa silnie przyspieszająco na wiązanie cementu.

Cukier i skrobia. Wpływ tych środków jest w ogólnych zarysach następujący. Cukier upłynnia tworzywo w sposób istotny i dlatego robiono nawet próby ze stosowaniem go jako środka uplastyczniającego. Skrobia natomiast nie wywiera na tę cechę tworzyw cementowych istotnego wpływu. Jeśli idzie o wpływ obu dodatków na warunki wiązania. Wyniki uzyskane przy dozowaniu cukru w ilości 1%. Ilości mniejsze stosowano w badaniach w Instytucie Lewisa, uzyskując wyniki. Próbki przechowywane były do 7 dni w wodzie, w której zaprawy z dodatkiem cukru nie uzyskały żadnej wytrzymałości (uprawnienia budowlane).

Preparaty firmowe

Po wyjęciu z wody próbki z cukrem stwardniały i uzyskały nawet przy ilości 0,15% c.c. w terminie 28-dniowym wyższą wytrzymałość od wytrzymałości zapraw porównawczych. Również wg R. Ashwortha małe dodatki czystego cukru mogą mieć korzystne działanie. Na przykład cukier w ilości 0,05% c.c. opóźnia wiązanie cementu portlandzkiego o ok. 4 godz, polepsza urabialność oraz zwiększa RS7 i RS28 o ok. 8% lub umożliwia alternatywnie redukcję ilości cementu o 15%. Ilość cukru 0,05% c.c. nie wpływa na ciężar objętościowy tworzywa, jego nasiąkliwość i skurcz, a przy redukcji stosunku w/c polepsza pośrednio jego trwałość (program egzamin ustny).

Lignosulfonian wapniowy. Dodatek ten, jak również inne związki organiczne powierzchniowo-czynne (np. abietynian sodowy) mają własności opóźniania wiązania cementu, szczególnie przy użyciu go w ilości zwiększonej w stosunku do normalnie stosowanej. Liczyć się jednak wtedy należy również ze znacznym zwolnieniem twardnienia tworzywa.
Stosowane bywają preparaty, specjalnie do omawianego celu produkowane, bądź też preparaty uplastyczniające o ubocznym działaniu zwalniającym wiązanie (opinie o programie).

Do pierwszej grupy będą należały preparaty: szwajcarski Sika-Retarder, francuskie Sunflex, Sunlan R, niemieckie Novoc VZ, Tricosal VZ, Rajasil VZ, Rodosal VZ, amerykańskie Retardwel, RDA i inne (segregator aktów prawnych). Do drugiej grupy należą takie preparaty jak szwajcarski Plastiment RD, niemiecki Tricosal BV, Rajasil BV, amerykański Daratard itp.

Wpływ preparatów drugiej grupy jest o tyle korzystniejszy, że dzięki swemu działaniu uplastyczniającemu pozwalają one na redukcję ilości wody zarobowej, co z kolei polepsza cechy stwardniałego betonu. Badania niemieckie wykazały wpływ tych preparatów na przebieg twardnienia betonu wykonaneg: przy użyciu cementu hutniczego (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !