Kwas wersenowy

Kwas wersenowy

Kwas wersenowy, kwas etylenodwuaminoczterooctowy - kryształy trudno rozpuszczalne w wodzie, nierozpuszczalne w rozpuszczalnikach organicznych; tworzy charakterystyczne sole z różnymi metalami; k.w. stosowany jest w analizie chemicznej kwas węglowy, H2COI - kwas nieorganiczny, roztwór dwutlenku węgla w wodzie, o odczynie słabo kwaśnym, b. nietrwały, tworzy sole - węglany; k.w. ma zastosowanie w produkcji napojów orzeźwiających (program uprawnienia budowlane na komputer).
kwas winowy, kwas dwuhydroksybursztynowy - istnieje w czterech odmianach izomerycznych; występuje w przyrodzie; otrzymywany z kamienia winnego; jest stosowany w przemyśle organicznym, spożywczym i in.

kwasomierz - aerometr do wyznaczania stężenia roztworów kwasów, zaopatrzony w skalę podającą wartość w stopniach Baume kwasoodporność - odporność materiałów na działanie kwasów
kwasowanic złoża - wprowadzanie do przyodwiertowej strefy złoża odpowiednio przygotowanych kwasów w celu zwiększenia jej przepuszczalności (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
kwasownia - pomieszczenie przeznaczone do sporządzania elektrolitu do akumulatorów kwasowych (uprawnienia budowlane).
kwasowość - cecha roztworów elektrolitów, w których stężenie jonów wodorowych Hł jest większe od stężenia jonów wodorotlenkowych OH-.

Kwasowość zasady - liczba zawartych w cząsteczce zasady grup wodorotlenowych, które mogą być zastąpione przez reszty kwasowe podczas zobojętniania
kwasy asfaltogenowe - składniki bitumów naftowych naturalnych i sztucznych, o charakterze kwaśnym i zabarwieniu czerwonoszarym kwasy beztlenowe - wodorokwasy kwasy huminowe - mieszanina wielkocząsteczkowych związków o nieznanej budowie chemicznej, występujących w glebie w postaci koloidów; k.h. są głównymi składnikami próchnicy; powstają w wyniku tlenowego rozkładu resztek roślinnych przez bakterie.
kwasy karboksylowe - kwasy organiczne, które zawierają jedną lub więcej grup karboksylowych np. kwas mrówkowy i aromatyczne, np. kwas benzoesowy (program egzamin ustny).

Kwasy mineralne

kwasy mineralne - kwasy nieorganiczne (otrzymywane dawniej z różnych minerałów); do najpospolitszych kwasów mineralnych należą: kwas solny, siarkowy, azotowy, ortofosforowy kwasy nadtlenowe - kwasy zawierające w cząsteczce wiązanie nadtlenowe 0 0 (mostek tlenowy)
kwasy naftalenosulfonowe - bezbarwne, krystaliczne substancje higroskopijne, dobrze rozpuszczalne w wodzie, otrzymane na skutek działania kwasu siarkowego na naftalen; k.n. stosuje się do otrzymywania półproduktów w syntezie barwników azotowych (opinie o programie).

Kwasy nukleinowe, polinukleotydy - koenzymy białek złożonych - nukleoproteidów, znajdujących się we wszystkich komórkach roślinnych i zwierzęcych; dzięki k.n. komórki zdolne są do przekazywania informacji genetycznych innym komórkom i dlatego substancje te odgrywają zasadniczą rolę w procesie reprodukcji; pod wpływem hydrolizy k.n. rozpadają się na nukleotydy, dalsza hydroliza powoduje oddzielenie się kwasu fosforowego i powstanie nukleozydu, który rozpada się na cząsteczkę węglowodanu i zasady organicznej (segregator aktów prawnych).

Kwasy spożywcze - kwasy organiczne stosowane w przemyśle spożywczym (np. kwas adypinowy, cytrynowy, mlekowy, winowy) kwasy sulfonowe - kwasy organiczne posiadające jedną lub więcej kwasowych grup funkcyjnych • SO3H; rozróżnia się k.s. aromatyczne - wykorzystywane jako produkt wstępny w przemyśle farmaceutycznym i przemyśle barwników oraz k.s. alifatyczne stosowane jako środki powierzchniowo czynne kwasy tlenowe - kwasy zawierające w swojej cząsteczce atomy tlenu; do bardziej znanych k.t. należą: kwas azotowy, siarkowy, ortofosforowy kwasy tłuszczowe - alifatyczne kwasy organiczne nasycone i nienasycone, zawierające jedną grupę karboksylową • COOH, np. kwas mrówkowy, kwas octowy, kwas oleinowy kwasy wodorowe - wodorokwasy kwasy żółciowe - kwasy karboksylowe z grupy steroidów o skomplikowanej budowie wielopierścieniowej występujące w żółci organizmów zwierzęcych i spełniające rolę emulgatorów tłuszczów w żołądku i jelitach (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !