Blog

27.12.2021

Łączność dyspozytorska

Łączność dyspozytorska
Łączność dyspozytorska

Nieodzownym warunkiem funkcjonowania systemu zarządzania jest wyposażenie służby dyspozytorskiej w odpowiednie środki techniczne w postaci samodzielnej łączności dyspozytorskiej, niezależnej od sieci telefonicznej przeznaczonej dla rozmów dwustronnych pomiędzy pracownikami budowy (program uprawnienia budowlane na komputer).

Łączność dyspozytorska może być przewodowa oparta na zasadach telefonii i bezprzewodowa oparta na zasadach radiofonii.

Łączność przewodowa dyspozytorska jest najczęściej stosowanym systemem łączności o charakterze operatywnym, przy czym w przypadku budowy sieć przewodów jest własna, a w przypadku całego przedsiębiorstwa może być wykorzystana w tym celu wydzierżawiona sieć kablowa miejska lub państwowa (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Zaletą tej łączności jest znaczna wszechstronność oraz łatwość techniczna jej eksploatacji. Spośród spotykanych układów sieci łączności dyspozytorskiej wymienić można jednokierunkowy stosowany na budowach jednokierunkowych (drogi kołowe, koleje itp.), gwiaździsty jednostopniowy, gwiaździsty dwustopniowy itp. Podstawową zasadą, na której zbudowane są wszystkie środki łączności dyspozytorskiej, jest nadrzędność (uprawnienia budowlane).

Łączność dyspozytorska umożliwia dyspozytorowi (bez udziału telefonistki):

  • połączenie się z każdym aparatem abonenckim oraz z centralą miejscową lub centralą przedsiębiorstwa,
  • jednoczesne połączenie się z dowolnymi abonentami (pracownikami) dla wspólnego rozwiązania pilnego zadania,
  • odbycie dyspozytorskiej narady,
  • rejestrację na magnetofonie ważniejszych dyspozycji kierownictwa budowy (przedsiębiorstwa).

Środkiem łączenia dyspozytorskiego jest łącznica dyspozytorska obsługiwana z reguły ręcznie przez personel dyspozytorski. Pojemność łącznic dyspozytorskich obliczona jest na 20 i 30 numerów abonenckich, czasami na 40 numerów. Większa ilość abonentów w warunkach pracy dyspozytora byłaby zbyt trudna (program egzamin ustny).

Wielkość (pojemność) łącznicy na placu budowy zależy od liczby abonentów, w skład których wchodzą: kierownik budowy, dyspozytor przedsiębiorstwa, wszyscy kierownicy robót (zarówno w ramach generalnego wykonawcy, jak i podwykonawców) oraz wszystkie jednostki produkcyjno-usługowe, jak połowę wytwórnie półfabrykatów (masy betonowej i zapraw), pomocnicze wytwórnie prefabrykatów, bazy transportu, magazyny itp.

Łącznice dyspozytorskie

Łącznice dyspozytorskie na większych budowach są typu dwustanowiskowego, obsługiwane przez dyspozytora i operatora, a na mniejszych budowach jednostanowiskowe - obsługiwane przez dyspozytora (opinie o programie).

Łącznice obsługiwane są zazwyczaj równocześnie przez dyspozytora i operatora (asystenta). Miejscem pracy głównego dyspozytora i operatora jest główna dyspozytornia (o powierzchni ok. 15-20 m2), którą z reguły lokalizuje się w pobliżu pokoju dyrektora przedsiębiorstwa lub naczelnego inżyniera.

Łączność dyspozytorska na placu budowy obejmuje również radiofonię przewodową z aparaturą nadawczą rozgłośni lokalnej (segregator aktów prawnych). Celem radiofonii przewodowej jest wywoływanie przez dyspozytora za pomocą urządzeń głośnikowych pracowników, znajdujących się w dowolnym miejscu na budowie, nadawanie komunikatów itp. Głośniki na określonym terenie są w ten sposób zlokalizowane, aby swym zasięgiem pokrywały cały podległy dyspozytorowi teren (promień słyszalności głośnika w poziomic wynosi około 40 m, a w pionie 25 m). Wywołany przez głośnik pracownik podchodzi do najbliższego stanowiska telefonicznego (umieszczonego w szafce na słupie, na rusztowaniu itp.) lub do gniazdka wtyczkowego w przypadku, gdy wywoływany ma kieszonkowy mikrotelefon.

Dla radiofonii przewodowej na placu budowy stosuje się sieć z przewodów stalowych gołych o średnicy 2 mm (najczęściej na słupach przewodów energetycznych), pod warunkiem jednak zabezpieczenia ich przed zetknięciem się (np. w przypadku zerwania) z przewodami elektroenergetycznymi oraz przy zachowaniu odległości od nich co najmniej 70 cm. Najczęściej stosowane są na placach budowy głośniki radiofonii przewodowej o mocy 25 W, słyszalne na obszarze 5000 m2, oraz o mocy 12,5 W - na obszarze 2000 m2 (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami