Lakier pustyniowy

Lakier pustyniowy

Lakier pustyniowy - polewa pustyniowa lakierka - urządzenie do nanoszenia w sposób ciągły lakieru na powierzchnię wstęgi tworzywa skóropodobnego.
lakiernica - maszyna do lakierowania przedmiotów metalowych (program uprawnienia budowlane na komputer).
lakierowanie - wytwarzanie powłoki lakierowej lakierówka - maszyna stosowana w introligatorstwie do lakierowania odbitek drukarskich - okładek, obwolut itp. lakiery - produkty ciekłe, które po nałożeniu cienką warstwą na powierzchnie przedmiotów tworzą wskutek przemian chemicznych i fizykochemicznych stałe powłoki, przylegające ściśle do powierzchni przedmiotów, o własnościach ochronnych i dekoracyjnych  zawierają: substancję powłokotwórczą, rozpuszczalniki, rozcieńczalniki, plastyfikatory, barwniki i sykatywy.

lakiery acetylocelulozowe - lakiery, których składnikiem powłokotwórczym jest acetyloceluloza; l.a. tworzą powłoki twarde, odporne na czynniki atmosferyczne, są stosowane jako lakiery samolotowe, elektroizolacyjne, do impregnowania tkanin, papieru, skóry (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
lakiery asfaltowe - lakiery, których podstawową substancją powłokotwórczą są asfalty lakiery bitumiczne - lakiery, których podstawową substancją powłokotwórczą są bitumy (asfalty, paki); l.b. są czarne; szczególnie ważne są l.b. olejowe, zwłaszcza piecowe, tworzące powłoki bardzo trwałe, stosowane do pokrywania rowerów, motocykli, maszyn do pisania, aparatury telefonicznej i radiowej.

lakiery caponowe - lakiery nitrocelulozowe do bezpośredniego pokrywania przedmiotów metalowych, tworzą powlokę bardzo cienką, twardą i mocną (uprawnienia budowlane).

Lakiery celulozowe

Lakiery celulozowe - lakiery, w których substancją powłokotwórczą są estry lub etery celulozy lakiery chemoutwardzalne - lakiery dwuskładnikowe, w których jeden składnik stanowi właściwylakier, drugi zaś - utwardzacz; tworzenie błony (utwardzanie lakieru) następuje wskutek reakcji zachodzącej między lakierem a utwardzaczem; obydwa składniki miesza się ze sobą bezpośrednio przed użyciem, stosuje się je głównie do wykańczania klepki posadzkowej lakiery elektroizolacyjne - lakiery, z których otrzymuje się powłoki o wysokiej odporności dielektrycznej; jako l.e. stosuje się: lakiery acetylocelulozowe, lakiery na żywicach syntetycznych i kopalach stapianych z olejami, lakiery bitumiczne i lakiery spirytusowe lakiery kopalowe - lakiery zawierające kopale jako składnik żywiczny; l.k. odznaczają się bardzo wysoką jakością, dają powłoki o pięknym wyglądzie i dużej odporności na działanie czynników atmosferycznych (program egzamin ustny).

lakiery kopiowe - lakiery przeznaczone do pokrywania wywoływanych elementów drukujących kopii w celu uzyskania odpowiedniej ich oleofilowości oraz odporności chemicznej i mechanicznej.
lakiery nitrocelulozowe, nitrolakiery - lakiery, w których podstawowym składnikiem powłoko- twórczym jest nitroceluloza; powłoki l.n. odznaczają się różnorodnymi własnościami w zależności od rodzaju i ilościowego stosunku ich składników; l.n. stosuje się jako: lakiery samolotowe, samochodowe, do mebli, do aparatury optycznej, elektrotechnicznej, akustycznej, do skór (opinie o programie).
lakiery olejne - lakiery składające się ze schnącego lub półschnącego oleju, żywicy (naturalnej lub syntetycznej), sykatywy i rozpuszczalników; schnięcie polega na ulotnieniu się rozpuszczalników i nieodwracalnym procesie kopolimeryzacji tlenowej oleju.

lakiery olejno-żywiczne - roztwory schnących olejów roślinnych i żywic w lotnych rozpuszczalnikach, dające powłoki przezroczyste; stosowane głównie do malowania drewna i metali w celach ochronnych i dekoracyjnych, niekiedy izolacyjnych (segregator aktów prawnych).
lakiery piecowe - lakier, których wysychanie zachodzi w podwyższonej temp. 75°-200°C; l.p. są stosowane w przemyśle samochodowym, jako lakiery elektroizolacyjne itp. lakiery poliestrowe - lakiery będące roztworami poliestrów nienasyconych w styrenie; l.p. stosuje się przy produkcji mebli (promocja 3 w 1).

lakiery przeciwsiarczkowe - lakiery stosowane do pokrywania białej blachy i wewnętrznych powierzchni puszek konserwowych w celu ochrony przed korozją i powstawaniem ściemnień siarczkowych; ich podstawową substancją powłokotwórczą są estry celulozy, żywice fenolowe, Halowe i in.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami