Laminowanie

Laminowanie

Laminowanie2, kaszerowanie - łączenie odbitek drukarskich (np. obwolut do książek, okładek itp.) z innymi materiałami, np. folią z tworzywa sztucznego lub tkaniną w celu zwiększenia połysku, odporności na ścieranie, wytrzymałości mechanicznej, dekoracyjnym itp. laminowanie folią - powlekanie na kalandrach folią z tworzyw sztucznych nośnika, którym może być papier, tkanina, folia z innych tworzyw, blacha - foliowanie lamowanie - obszywanie brzegów materiału lamówką (paskiem z innego materiału).

Lamowarka -. maszyna do naszywania lamówki (program uprawnienia budowlane na komputer).
lamówka - lamowanie lamówka - pasek materiału (papieru, tkaniny itp.) przyklejony do elementów oprawy w celu ich połączenia
lampa - urządzenie do wytwarzania sztucznego oświetlenia za pomocą prądu elektrycznego (1. elektryczna) lub przez spalanie paliwa (np. nafty, gazu palnego).
lampa acetylenowa, lampa karbidowa - lampa, w której źródłem światła jest palący się acetylen wytwarzany w zbiorniku działaniem kropelek wody na karbid (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Lampa akumulatorowa zasadowa, lampa alkaliczna -. lampa elektryczna z akumulatorem żelazo-niklowym lub kadmowo-niklowym o elektrolicie z ługu potasowego lampa analizpjąca - TV przetwornik elektrono-optyczny stosowany do analizy obrazu lampa analizująca akumulująca - lampa analizująca wykorzystująca akumulację ładunków lampa analizująca fotoemisyjna - lampa analizująca, w której wykorzystywana jest emisja fotoelektoronowa z elektrody światłoczułej lampa bakteriobójcza - lampa rtęciowa o bańce przepuszczającej bakteriobójcze promieniowanie nadfioletowe, które wytwarzane jest głównie w słupie dodatnim; służy do dezynfekcji środków żywności, sal operacyjnych itp. lampa bananowa - TV lampa obrazowa do telewizji kolorowej, o kształcie wydłużonego cylindra (banana), w której strumień elektronów odchylany jest tylko w jednym kierunku (poziomo), pobudzając kolejno trzy luminofory o barwach podstawowych, leżące obok siebie; odchylanie pionowe odbywa się za pomocą trzech cylindrycznych soczewek wirujących wokół osi lampy i nieruchomego lustra hiperbolicznego (uprawnienia budowlane).

Lampa bateryjna - lampa elektronowa, której katoda jest przystosowana do zasilania z ogniw lub akumulatorów.
lampa benzynowa - lampa wskaźnikowa benzynowa.

Lampa bezpieczeństwa

Lampa bezpieczeństwa - lampa wskaźnikowa benzynowa (promocja 3 w 1)
lampa bezpośrednio żarzona - lampa elektronowa z katodą bezpośrednio żarzoną.
lampa błyskawicowa - w technice widowiskowej oprawa oświetleniowa do uzyskiwania efektów błyskawicy.
lampa błyskowa spaleniowa - lampa wytwarzająca duży strumień świetlny w ciągu bardzo krótkiego czasu wskutek spalania się substancji wypełniającej bańkę, służąca do oświetlenia przedmiotów fotografowanych lampa błyskowa wyładowcza - lampa wyładowcza wytwarzająca duży strumień świetlny w ciągu bardzo krótkiego czasu, służąca do oświetlenia przedmiotów fotografowanych lub do obserwacji stroboskopowych.

Lampa ciemniowa - lampa, której światło dzięki składowi widmowemu i małemu strumieniowi świetlnemu nic wpływa w sposób widoczny na światłoczułą substancję w czasie obróbki materiałów fotograficznych w ciemni lampa czteroelektrodowa - tetroda lampa dekadowa - dekatron lampa detekcyjna - lampa elektronowa przeznaczona do detekcji sygnałów wielkiej częstotliwości (promocja 3 w 1).
lampa dwuelektrodowa -. dioda lampa elektromedyczna - lampa siatkowa o dużej impedancji wejściowej, do wzmacniania bardzo słabych prądów pochodzących ze źródeł o bardzo dużej impedancji wewnętrznej; l.c. stosuje się w przyrządach pomiarowych lampa elektronopromieniowa - lampa elektronowa, w której za pomocą układów elektronoop- tycznych wytwarzana jest wiązka elektronowa, zogniskowana w określonej płaszczyźnie w ten sposób, że posiada w niej stosunkowo mały przekrój poprzeczny.

Lampa elektronowa - przyrząd w postaci naczynia próżnioszczelnego, w którym przewodzenie prądu elektrycznego zachodzi wskutek ruchu swobodnych cząsteczek naładowanych, głównie elektronów, w próżni lub w gazie pod działaniem sił pola elektrycznego (lub magnetycznego); nazwa ta nie obejmuje swym zakresem przyrządów przeznaczonych do celów oświetleniowych (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami