Lampa elektryczna

Lampa elektryczna

lampa elektryczna - lampa lampa fluorescencyjna, świetlówka - lampa wyładowcza, w której większa część światła jest wysyłana przez warstwę luminoforów, wzbudzonych promieniowaniem nadfioletowym, wytwarzanym przez wyładowanie
lampa fotoelekronowa - lampa elektronowa przeznaczona do przetwarzania sygnałów świetlnych na sygnały elektryczne przy wykorzystaniu emisji fotoelektronowej (program uprawnienia budowlane na komputer).

Lampa gabarytowa - mol. lampa stanowiąca jedno ze świateł obrysowych, określająca wraz z drugą lampą szerokość samochodu, a wraz z trzema innymi szerokość i wysokość autobusu lampa gazowana - lampa elektronowa zawierająca celowo wprowadzony gaz, którego obecność wpływa w sposób zasadniczy na jej własności elektryczne (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
lampa Geisslera - lampa gazowana o specjalnym kształcie do demonstrowania zjawisk świetlnych występujących przy wyładowaniach w rozrzedzonych gazach.
lampa generacyjna - lampa elektronowa do wytwarzania (generacji) drgań elektrycznych.
lampa głośnikowa - lampa wzmacniająca mocy, przeznaczona do pracy w stopniu końcowym urządzeń do odtwarzania dźwięku lampa górnicza - lampa należąca do osobistego wyposażenia górników pracujących w podziemiu (uprawnienia budowlane).

Lampa haloidowa - lampa spirytusowa ze specjalnym miedzianym palnikiem i giętkim przewodem, służąca do wykrywania przecieków czynnika freonowego w urządzeniach chłodniczych; otwartym końcem giętkiego przewodu przeszukuje się miejsca podejrzane o nieszczelność; jeśli zassane do przewodu powietrze zawiera czynnik freonowy płomień palnika zabarwia się na zielono.
lampa horyzontowa - w technice widowiskowej lampa do oświetlania horyzontu scenicznego lampa impulsowa - lampa elektronowa do pracy impulsowej, tj. takiej, w której czas przewodzenia prądu przez lampę jest bardzo krótki w porównaniu z okresem impulsowania lampa jarzeniowa - jarzeniówka lampa karbidowa - lampa acetylenowa lampa kombinowana - lampa wielokrotna lampa komutacyjna, lampa przełącznikowa - lampa elektronowa, w której pod wpływem doprowadzanych z zewnątrz impulsów następuje przełączanie prądu elektrycznego na kolejne elektrody wyjściowe lampa kontrolna - lampa o świetle barwnym do zwracania uwagi osoby sterującej lub kontrolującej urządzenie na prawidłowe działanie poszczególnych zespołów (program egzamin ustny).

Lampa kwarcowa

Lampa kwarcowa - lampa wyładowcza w kształcie rurki lub gruszki ze szkła kwarcowego, której promieniowanie jest wynikiem wzbudzenia atomów par rtęci lub rozrzedzonych gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego; sztuczne źródło promieniowania nadfioletowego lampa lecznicza - sztuczne źródło promieniowania świetlnego i cieplnego stosowane w lecznictwie głównie jako promiennik nadfioletu (np. lampy kwarcowe) i podczerwieni (solluks) lampa licząca dekadowa - dekatron lampa lutownicza - grzejnik lutowniczy lampa łukowa - lampa, w której źródłem światła jest luk elektryczny między dwoma elektrodami węglowymi, a także same elektrody rozżarzone do białości w temperaturze łuku lampa małej częstotliwości - lampa elektronowa do pracy w zakresie częstotliwości akustycznych (do około 20kHz) (opinie o programie).

Lampa mieszająca - lampa elektronowa przeznaczona do mieszania sygnałów elektrycznych w układach przemiany częstotliwości lampa mikrofalowa - lampa elektronowa pracująca w zakresie mikrofal, tj. w częstotliwościach od ok. 1000 MHz; rozróżnia się następujące rodzaje l.m lampy tarczowe (diody, triody i tetrody), klistrony, magnetrony, lampy o fali bieżącej oraz zwieraki mikrofalowe lampa nadawcza - lampa elektronowa przeznaczona do pracy w nadawczych urządzeniach telekomunikacyjnych
lampa nagłowna - lampa elektryczna, której żarówkę z odbłyśnikiem nosi się na głowie lampa nahełmna - lampa nagłowna akumulatorowa, której żarówka z odbłyśnikiem jest umieszczona na hełmie górnika, akumulator zaś na pasie (segregator aktów prawnych).

Lampa neonowa - lampa wyładowcza, której światło pochodzi głównie ze wzbudzenia atomów neonu.
lampa Nernsta - palnik Nemsta lampa nurkowa - lampa podwodna lampa o chłodzeniu naturalnym - lampa elektronowa, w której moc wydzielana w elektrodach w postaci ciepła odprowadzana jest na zewnątrz przez promieniowanie oraz ruch konwekcyjny otaczającego powietrza (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !