Blog

Zmiotki zdjęcie nr 10
21.06.2021

Lampa elektryczna

W artykule znajdziesz:

Lampa elektryczna

Zmiotki zdjęcie nr 11
Lampa elektryczna

lampa elektryczna - lampa lampa fluorescencyjna, świetlówka - lampa wyładowcza, w której większa część światła jest wysyłana przez warstwę luminoforów, wzbudzonych promieniowaniem nadfioletowym, wytwarzanym przez wyładowanie
lampa fotoelekronowa - lampa elektronowa przeznaczona do przetwarzania sygnałów świetlnych na sygnały elektryczne przy wykorzystaniu emisji fotoelektronowej (program uprawnienia budowlane na komputer).

Lampa gabarytowa - mol. lampa stanowiąca jedno ze świateł obrysowych, określająca wraz z drugą lampą szerokość samochodu, a wraz z trzema innymi szerokość i wysokość autobusu lampa gazowana - lampa elektronowa zawierająca celowo wprowadzony gaz, którego obecność wpływa w sposób zasadniczy na jej własności elektryczne (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
lampa Geisslera - lampa gazowana o specjalnym kształcie do demonstrowania zjawisk świetlnych występujących przy wyładowaniach w rozrzedzonych gazach.
lampa generacyjna - lampa elektronowa do wytwarzania (generacji) drgań elektrycznych.
lampa głośnikowa - lampa wzmacniająca mocy, przeznaczona do pracy w stopniu końcowym urządzeń do odtwarzania dźwięku lampa górnicza - lampa należąca do osobistego wyposażenia górników pracujących w podziemiu (uprawnienia budowlane).

Lampa haloidowa - lampa spirytusowa ze specjalnym miedzianym palnikiem i giętkim przewodem, służąca do wykrywania przecieków czynnika freonowego w urządzeniach chłodniczych; otwartym końcem giętkiego przewodu przeszukuje się miejsca podejrzane o nieszczelność; jeśli zassane do przewodu powietrze zawiera czynnik freonowy płomień palnika zabarwia się na zielono.
lampa horyzontowa - w technice widowiskowej lampa do oświetlania horyzontu scenicznego lampa impulsowa - lampa elektronowa do pracy impulsowej, tj. takiej, w której czas przewodzenia prądu przez lampę jest bardzo krótki w porównaniu z okresem impulsowania lampa jarzeniowa - jarzeniówka lampa karbidowa - lampa acetylenowa lampa kombinowana - lampa wielokrotna lampa komutacyjna, lampa przełącznikowa - lampa elektronowa, w której pod wpływem doprowadzanych z zewnątrz impulsów następuje przełączanie prądu elektrycznego na kolejne elektrody wyjściowe lampa kontrolna - lampa o świetle barwnym do zwracania uwagi osoby sterującej lub kontrolującej urządzenie na prawidłowe działanie poszczególnych zespołów (program egzamin ustny).

Lampa kwarcowa

Lampa kwarcowa - lampa wyładowcza w kształcie rurki lub gruszki ze szkła kwarcowego, której promieniowanie jest wynikiem wzbudzenia atomów par rtęci lub rozrzedzonych gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego; sztuczne źródło promieniowania nadfioletowego lampa lecznicza - sztuczne źródło promieniowania świetlnego i cieplnego stosowane w lecznictwie głównie jako promiennik nadfioletu (np. lampy kwarcowe) i podczerwieni (solluks) lampa licząca dekadowa - dekatron lampa lutownicza - grzejnik lutowniczy lampa łukowa - lampa, w której źródłem światła jest luk elektryczny między dwoma elektrodami węglowymi, a także same elektrody rozżarzone do białości w temperaturze łuku lampa małej częstotliwości - lampa elektronowa do pracy w zakresie częstotliwości akustycznych (do około 20kHz) (opinie o programie).

Lampa mieszająca - lampa elektronowa przeznaczona do mieszania sygnałów elektrycznych w układach przemiany częstotliwości lampa mikrofalowa - lampa elektronowa pracująca w zakresie mikrofal, tj. w częstotliwościach od ok. 1000 MHz; rozróżnia się następujące rodzaje l.m lampy tarczowe (diody, triody i tetrody), klistrony, magnetrony, lampy o fali bieżącej oraz zwieraki mikrofalowe lampa nadawcza - lampa elektronowa przeznaczona do pracy w nadawczych urządzeniach telekomunikacyjnych
lampa nagłowna - lampa elektryczna, której żarówkę z odbłyśnikiem nosi się na głowie lampa nahełmna - lampa nagłowna akumulatorowa, której żarówka z odbłyśnikiem jest umieszczona na hełmie górnika, akumulator zaś na pasie (segregator aktów prawnych).

Lampa neonowa - lampa wyładowcza, której światło pochodzi głównie ze wzbudzenia atomów neonu.
lampa Nernsta - palnik Nemsta lampa nurkowa - lampa podwodna lampa o chłodzeniu naturalnym - lampa elektronowa, w której moc wydzielana w elektrodach w postaci ciepła odprowadzana jest na zewnątrz przez promieniowanie oraz ruch konwekcyjny otaczającego powietrza (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

14.06.2024
Zmiotki zdjęcie nr 12
Budownictwo osób fizycznych a uprawnienia budowlane

Do 2015 roku Komisja Kwalifikacyjna PIIB stosowała interpretację opartą na rozporządzeniu Ministra Regionalnego i Budownictwa z 1991 roku. Zgodnie z…

14.06.2024
Zmiotki zdjęcie nr 13
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w Polsce wymagane jest dla osób, które zamierzają samodzielnie kierować robotami drogowymi. Aby uzyskać takie…

Zmiotki zdjęcie nr 16 Zmiotki zdjęcie nr 17 Zmiotki zdjęcie nr 18
Zmiotki zdjęcie nr 19
Zmiotki zdjęcie nr 20 Zmiotki zdjęcie nr 21 Zmiotki zdjęcie nr 22
Zmiotki zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Zmiotki zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Zmiotki zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Zmiotki zdjęcie nr 32 Zmiotki zdjęcie nr 33 Zmiotki zdjęcie nr 34
Zmiotki zdjęcie nr 35
Zmiotki zdjęcie nr 36 Zmiotki zdjęcie nr 37 Zmiotki zdjęcie nr 38
Zmiotki zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Zmiotki zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Zmiotki zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami