Egzamin ustny na uprawnienia budowlane

 

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane

Egzamin na uprawnienia budowlane jest ostatnim etapem kwalifikacji kandydatów, którzy w przyszłości chcą sprawować samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Składa się on z dwóch części – pisemnej oraz ustnej (program na komputer). Etap pisemny, czyli test jednokrotnego wyboru, uznawany jest za łatwiejszy. Pytania są tu logiczne i niepodchwytliwe, a poprawna jest tylko jedna odpowiedź. W przypadku egzaminu ustnego sprawa wygląda nieco inaczej.

W części ustnej kandydaci losują zestaw, który może składać się z 5 do 10 pytań – jest to zależne od rodzaju uprawnień, o jakie stara się kandydat (program na telefon). Pytania dotyczą zakresu wybranej przez kandydata specjalności uprawnień budowlanych oraz umiejętności praktycznego posługiwania się obowiązującymi przepisami prawa oraz wiedzą techniczną niezbędną w trakcie wykonywania praktyki zawodowej (program egzamin ustny).

Najwięcej oba wzbudza jednak pytanie, które obejmuje część praktyczną. Tak naprawdę nie ma pewności, co może ono zawierać. Jest to właściwie zadanie, które może polegać na wykonywaniu wskazanych zadań projektowych. Może również wymagać rozwiązania zagadnień z związanych z prowadzeniem budowy, oczywiście w takim zakresie specjalności, jaką wybrał kandydat na uprawnienia budowlane. Jak więc widać, kluczem do zaliczenia ustnej części egzaminu jest doskonałe przygotowanie nie tylko pod względem teoretycznym, ale przede wszystkim praktycznym (opinie o programie).

Własne materiały


Największe obawy wzbudza w kandydatach to, że każdy członek komisji egzaminacyjnej może zadać dodatkowe pytania, których zakres powinien być oczywiście związanych z pytaniami, jakie znajdują się w wylosowanym zestawie (segregator aktów prawnych). Taki egzamin bez względu na liczbę pytań trwa 60 minut – z tego czasu maksymalnie 25 minut kandydat może poświęcić na przygotowanie się do odpowiedzi. W czasie przygotowywania się do odpowiedzi kandydat może posługiwać się tekstami dostępnym na sali aktów prawnych. Ponadto do dyspozycji są Polskie Normy, a także Eurokody. Materiały te udostępnia komisja egzaminacyjna, ale w niektórych izbach dopuszcza się, aby zdający mieli własne materiały (promocja 3  w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !