Lampa o chłodzeniu wrzeniowym

Lampa o chłodzeniu wrzeniowym

Lampa o chłodzeniu wrzeniowym, wapotron - lampa elektronowa, w której moc wydzielana w elektrodach w postaci ciepła jest odprowadzana na zewnątrz wskutek odparowywania wody, w której jest zanurzona (program uprawnienia budowlane na komputer).

Lampa o chłodzeniu wymuszonym* - lampa elektronowa, w której moc wydzielana w elektrodach w postaci ciepła jest odprowadzana na zewnątrz za pomocą czynnika chłodzącego o przepływie wymuszonym (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
lampa o fali bieżącej, LFB - lampa mikrofalowa mająca linię opóźniającą, wzdłuż której rozchodzi się równoległa do wiązki elektronów fala elektromagnetyczna ze składową prędkości elektronów w wiązce; w wyniku wzajemnego oddziaływania między elektronami wiązki a tą falą wzdłuż całej linii opóźniającej lub w określonych jej punktach, następuje przekazywanie elektronów polu wielkiej częstotliwości; podstawowymi rodzajami l.o.f.b. są lampy o fali postępującej i lampy o fali wstecznej, które dzielą się na: lampy typu O (wiązka prostoliniowa, pole magnetyczne skierowane wzdłuż osi lampy i równoległe do stałego pola elektrycznego), lampy typu M (stałe pola magnetyczne i elektryczne są skrzyżowane), lampy typu E (bez pola magnetycznego) lampa o fali postępującej*, LFP - lampa o fali bieżącej, w której zachodzi oddziaływanie między wiązką elektronową a składową fali elektromagnetycznej, rozchodzącą się wzdłuż linii opóźniającej w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu wiązki (uprawnienia budowlane).

Lampa o fali wstecznej*, LFW - lampa o fali bieżącej, w której zachodzi oddziaływanie między wiązką elektronową a składową fali elektromagnetycznej, rozchodzącą się wzdłuż linii opóźniającej w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wiązki.
lampa o modulacji prędkości - lampa mikrofalowa, w której prędkość elektronów jest modulowana, przy czym okres modulacji jest tego rzędu co czas przelotu elektronów
lampa o świetle dziennym - lampa wysyłająca światło o składzie widmowym zbliżonym do składu światła dziennego (program egzamin ustny).

Lampa o świetle mieszanym

Lampa o świetle mieszanym - lampa składająca się z dwóch lub więcej źródeł światła o różnym składzie widmowym, np. z temperaturowego i luminescencyjnego w jednej lampie lampa obrazowa-  lampa elektronowa przeznaczona do przetwarzania sygnału elektrycznego na obraz optyczny.
lampa odbiorcza - lampa elektronowa przeznaczona głównie do pracy w odbiorczych urządzeniach telekomunikacyjnych.
lampa opalizowana - lampa, której wewnętrzna powierzchnia bańki jest pokryta cienką warstwą substancji rozpraszającej światło (np. krzemionki) (opinie o programie).

Lampa oscyloskopowa - lampa obrazowa przeznaczona zasadniczo do wytwarzania obrazu będącego odwzorowaniem graficznym zależności między wielkościami elektrycznymi lampa ośmioelektrodowa - oktoda lampa pamięciowa - lampa elektronowa przeznaczona do magazynowania informacji i odtwarzania ich po upływie określonego czasu; informacje te są wprowadzane do lampy zazwyczaj za pośrednictwem sygnału elektrycznego, a mogą być odtwarzane za pośrednictwem sygnału elektrycznego lub w postaci obrazu optycznego wytwarzanego np. na ekranie luminescencyjnym (segregator aktów prawnych).
lampa pięcioelektrodowa - pentoda lampa plazmowa wzmacniająca - lampa mikrofalowa, w której zachodzi oddziaływanie między wiązką elektronową o zmodulowanej gęstości z falami plazmy powstającymi w zjonizowanej parze Hg, w wyniku czego wzrasta głębokość modulacji ładunku przestrzennego jest stosowana do wzmacniania w zakresie fal milimetrowych.

Lampa podwodna, lampa nurkowa - lampa w wodoszczelnej obudowie odpornej na wysokie ciśnienie hydrostatyczne, z grubym szkłem przeważnie zabezpieczonym od rozbicia przez siatkę metalową lub kratę ochronną, stosowana przez nurka podczas robót podwodnych lampa podwójna - lampa (elektronowa) wielokrotna, mająca dwa jednakowe układy elektrod lampa porównawcza - źródło światła o ustabilizowanych, ale niekoniecznie znanych wartościach fotometrycznych, które porównywane jest kolejno z wzorcem i badanym źródłem światła lampa pośrednio żarzona - lampa elektronowa z katodą pośrednio żarzoną lampa-projektor - lampa zwierciadlana, w której osiąga się skupienie strumienia świetlnego dzięki odpowiedniemu ukształtowaniu bańki (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Włókna szklane

Włókna szklane, znane jako generatory szklanokwarcowe, to materiał kompozytowy wytwarzany z włókien elektrycznych, które są emitowane zamiast urządzenia ludzkiego włosa.…

Materiał elewacyjny

Materiał elewacyjny do materiału używanego do pokrywania zewnętrznych ścian budynków w celu ochrony przed ich dostępem oraz nadania im estetycznego…

Drabiny ewakuacyjne

Drabiny ewakuacyjne to specjalne urządzenie, które jest natychmiast opuszczane przez budynki lub elementy z dodatkowym piętrem w przypadku awarii lub…

Okna dachowe

Okna dachowe, znane również jako okna połaciowe lub okna strychowe, do okien umieszczonych w połaci dachowej budynku. Są one montowane…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !