Lanolina

Lanolina

lanolina - tłuszcz otrzymywany z tłuszczopotu wełny owczej, złożony z mieszaniny estrów wyższych kwasów tłuszczowych i takich alkoholi, jak cholesterol, izocholesterol, cetanol i in.; jasno żółtawa mazista masa, łatwo tworzy emulsję z wodą; I. ma zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym do wyrobu maści, w przemyśle kosmetycznym jako emulgator i składnik kremów, w garbarstwie do apretury skór lanosterol - steryd tkanki zwierzęcej występujący w znacznych ilościach jako składnik tłuszczu wełny owczej (lanoliny) lantan. La - pierwiastek chemiczny rozpoczynający oddzielną rodzinę lantanowców w grupie dodatkowej skandowców (III grupa układu okresowego), liczba atomowa 57. o własnościach zasadowych; 1. jest ciągliwym, srebrzystobiałym metalem, na powietrzu pokrywa się warstwą tlenku, łatwo rozpuszcza się w kwasach, jest odporny na działanie zasad; występuje w piasku monacytowym (monacyt) oraz w postaci rzadkich minerałów; parazytu. cerytu fluorowego i innych (program uprawnienia budowlane na komputer).

Lantanowee, metale ziem rzadkich - szereg pierwiastków VI okresu układu okresowego: lantan, cer, prazcodym, neodym, promet, samar, europ, gadolin, terb, dysproz, holm, erb, tul, iterb, lutet; 1. są pierwiastkami przejściowymi, a z wyjątkiem lantanu i lutetu tworzą pierwszy szereg pierwiastków wewnętrznoprzejściowych lapis - azotan srebrowy lapis 

lardometr - aparat do przyżyciowego pomiaru grubości słoniny, działający na zasadzie różnicy oporu w przewodzeniu prądu elektrycznego przez mięśnie i słoninę larwicydy — środki chemiczne działające zabójczo na larwy owadów, np. na drutowce, pędraki, gąsienice (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
laryngofon, mikrofon krtaniowy - mikrofon przystosowany do umieszczenia na szyi mówiącego i działający pod wpływem drgań jego krtani; ma to na celu wyeliminowanie hałasu otoczenia; 1. jest używany przez załogi samolotów, czołgów itd. laryngoskop - przyrząd do wziernikowania krtani

las dyslokacji - kryst. zespół dyslokacji przecinających płaszczyznę poślizgu poruszającej się dyslokacji; poszczególne dyslokacje należące do l.d. nazywane są drzewami
laser (z ang. light amplification by stimulated emission of radiation), maser optyczny - przyrząd elektroniki kwantowej generujący spójną wiązkę promieniowania (uprawnienia budowlane). elektromagnetycznego z zakresu widma od ultrafioletu do dalekiej podczerwieni, w którym wykorzystano zjawisko wzmocnienia promieniowania przez emisję wymuszoną w ośrodku czynnym po odwróceniu obsadzeń; ze względu na rodzaj ośrodka rozróżnia się; I. gazowe, krystaliczne, szkliste, cieczowe, półprzewodnikowe (program egzamin ustny).

Laserowanie

Laserowanie - pobudzenie działania laserowego laserunek - wykończeniowa, przezroczysta warstwa farby położona na powierzchni obrazu olejnego lub temperowego zmieniająca zabarwienie pod malowania (opinie o programie).
LASH (z ang. Lighter Aboard Ship) - barkowiec.
laska łukowa - spawadełko łukowe o małej mocy do spawania bardzo cienkich elementów (druciki, blaszki).
laska pompowa - żerdź, dławikowa laskom - niewód ciągniony do brzegu przez stojących na nim rybaków (segregator aktów prawnych).

laskówanie - gotycka dekoracja architektoniczna w postaci wąskich kolumienek o różnych profilach; stosowano je jako element pionowego podziału okien lub do obramienia otworów oraz ozdoby pól elewacji lasowanie wapna -» gaszenie wapna lasównica - urządzenie do lasowania wapna lastrico, terrazyt - materiał budowlany formowany z mieszaniny cementu z drobno potłuczonymi materiałami skalnymi; 1. jest stosowane do wykonywania płytek podłogowych, podokienników, stopni schodowych itp. laszowanie - toin. wykonanie pierwszych samodzielnych lotów na danym typie statku powietrznego.
laszówka - maszyna szyjąca rękawicznicza, której podstawowe mechanizmy robocze znajdują się w główce maszyny.

laszt -część pokładu lugra. między krebami, odgrodzona deskami, gdzie stoją rybacy wybierający sieć.
latacz -trójkątny żagiel podnoszony na sztagu dziobowym (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !