Blog

20.02.2023

Lepiki asfaltowe

W artykule znajdziesz:

Lepiki asfaltowe

 Krajowy przemysł izolacyjny prowadzi prace badawczo-wdrożeniowe nad uruchomieniem produkcji nowych rodzajów pap, między innymi pap asfaltowo-polimerowych, pap na osnowie z włóknin, pap asfaltowych zgrzewalnych. Papy tego rodzaju znajdą również zastosowanie w izolacjach wodochronnych (program uprawnienia budowlane na komputer).

W robotach izolacyjnych lepiki służą przede wszystkim do przyklejania papy do podłoża oraz do sklejania warstw papy między sobą przy wykonywaniu izolacji wielowarstwowych. W zależności od podstawowego surowca, z którego są produkowane, lepiki dzielą się na asfaltowe i smołowe, a w zależności od sposobu użycia - na lepiki stosowane na gorąco oraz na zimno. Podobnie rozróżnia się asfaltowe i smołowe preparaty do gruntowania podłoża oraz masy do konserwacji papy (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

W kraju produkuje się trzy odmiany lepików asfaltowych, a mianowicie:

  1. lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco - wg PN-68/C-96177
  2. który jest odpowiedniej jakości asfaltem dmuchanym (utlenianym) lub mieszaniną odpowiednio dobranych asfaltów z dodatkiem substancji uplastyczniających i zwiększających zdolność klejenia;
  3. lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco - wg PN-57/B-24625
  4. który jest masą składającą się z asfaltu lub mieszaniny asfaltów ponaftowych oraz wypełniaczy pyłowych (mączki mineralne) i włóknistych (kurz azbestowy lub wełna mineralna); może on zawierać dodatki substancji uplastyczniających i zwiększających zdolność klejenia lepiku, np. olejów mineralnych, żywicy (uprawnienia budowlane).
  5. W zależności od konsystencji rozróżnia się dwa rodzaje lepików asfaltowych stosowanych na zimno:
  6. P - o konsystencji półciekłej,
  7. G - o konsystencji ciastowatej.
  8. Niektóre charakterystyczne właściwości lepików asfaltowych podano w tabl. 2-10.
  9. Lepik stosowany na zimno powinien się w temperaturze 20±2°C łatwo rozprowadzać warstwą grubości 1-2 mm.
  10. Lepiki asfaltowe stosowane na gorąco w normalnych warunkach mają konsystencję stałą, barwę czarną, bardzo słaby zapach charakterystyczny dla asfaltów. Lepik asfaltowy bez wypełniaczy jest materiałem jednorodnym o błyszczącym przełomie (program egzamin ustny).

Niewielkie ilości lepików asfaltowych

Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco nie jest materiałem jednorodnym. W opakowaniach, do których wlewany jest na gorąco w stanie ciekłym, wypełniacze mineralne (szczególnie pyłowe) opadają na dno. Ze względu na to, stosując lepiki z wypełniaczami na gorąco, należy w zasadzie podgrzewać i topić całą zawartość opakowania, oczywiście po uprzednim rozdrobnieniu lepiku na małe kawałki. Tylko taki sposób gwarantuje zastosowanie masy lepikowej o właściwym składzie, pod warunkiem starannego wymieszania stopionego lepiku. Reprezentantami lepików bez wypełniaczy stosowanych na gorąco są preparaty o tej nazwie, produkowane przez państwowe rafinerie nafty, np. w Jaśle, Trzebini, Czechowicach. Lepik ten jest w zasadzie dobrym asfaltem utlenianym. Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco o nazwie Izolbit produkują Pruszkowskie Zakłady Materiałów Izolacyjnych, a lepik o nazwie Suberizol - Zjednoczone Zespoły Gospodarcze „Inco” (opinie o programie).

Niewielkie ilości lepików asfaltowych z wypełniaczami, stosowanych na gorąco, są produkowane przez Pruszkowskie Zakłady Materiałów Izolacyjnych oraz przez Ostrowieckie Zakłady Przemysłu Terenowego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Na ogólną ilość produkowanych lepików asfaltowych, lepików na gorąco z wypełniaczami wytwarza się nie więcej niż ok. 5% (segregator aktów prawnych). Lepiki asfaltowe na zimno, o nazwie handlowej Bitizol P, Bitizol D i Bitizol G, produkują Pruszkowskie Zakłady Materiałów Izolacyjnych, a lepiki o nazwie Abizol D i Abizol G - ZZG ,,lnco”.

Lepiki asfaltowe stosowane na zimno produkowane są wg wymagań PN- -74/B-24620. Norma ta nie określa wymagań co do ilości rozpuszczalników, wypełniaczy itp., stawia natomiast wymagania w zakresie właściwości użytkowych lepiku, mianowicie: konsystencji, spływności, giętkości i zdolności klejenia. Pozwala to na produkowanie lepików na zimno o różnej konsystencji (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami