Skurcz i dojrzewanie betonów lekkich uprawnienia budowlane

Skurcz i dojrzewanie betonów lekkich uprawnienia budowlane

Skurcz lekkich betonów twardniejących na powietrzu jest większy niż zwykłych betonów; trwa na ogół przez szereg miesięcy, jednak po upływie około 10 tygodni przyrost skurczu jest już niewielki. Najmniejszy skurcz wykazuje beton pumeksowy (program uprawnienia budowlane na komputer). Skurcz całkowity pianobetonów i gazobetonów nienaparzanych w autoklawach (nie autoklawizowanych) wynosi 1-^3 mm na metr długości. Największy skurcz wykazują betony trocinowe (ok. 5 mm na 1 m).

Skurcz powoduje pęknięcia w elementach budowlanych lub w spoinach. Pęknięcia takie mogą stać się drogami przenikania wilgoci do wewnątrz, wskutek czego następuje obniżenie wartości izolacyjnej elementu budowlanego, a w następstwie zniszczenia, zwłaszcza gdy element narażony jest na działanie czynników atmosferycznych (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

okres dojrzewania bloków i innych wyrobów budowlanych z betonu lekkiego, wykonanych bez naparzania, powinien wynosić 10 tygodni. Dopiero po tym okresie mogą być gotowe wyroby wbudowywane w ściany lub stropy.
Przed użyciem do budowy wyroby (bloki, płyty) powinny na tyle wyschnąć, aby osiągnęły stan powietrzno suchy, gdyż wbudowanie ich ze znaczniejszą wilgocią obniżyłoby wartość izolacji cieplnej.

Obecnie stosowane jest powszechnie sztuczne dojrzewanie betonów komórkowych polegające na tym, że wyroby poddaje się działaniu pary pod ciśnieniem w specjalnych zamkniętych zbiornikach, tzw. autoklawach. Dojrzewanie w tych warunkach w dużym stopniu zmniejsza skurcz, powiększa wytrzymałość i przyspiesza znacznie twardnienie.Wytrzymałość lekkich betonów zależy głównie od ciężaru objętościowego (porowatości) i od szeregu dalszych czynników, jak wytrzymałość spoiwa i kruszywa, proporcja składników, ilość wody, sposób przyrządzenia, warunki dojrzewania (uprawnienia budowlane).
Zależnie od powyższych czynników można uzyskać wytrzymałość na ściskanie bardzo różną, a mianowicie (po 28 dniach) od kilku do ok. 200 kG/cm2.

Wytrzymałość lekkich betonów izolacyjnych stosowanych na stropach i dachach powinna być po stwardnieniu przynajmniej taka, aby nie następowały uszkodzenia przy chodzeniu robotników układających pokrycie dachowe; praktycznie dolna granica wytrzymałości na ściskanie (po 28 dniach) wynosi 5 kG/cm2 (program egzamin ustny).

Wytrzymałość na ściskanie i zginanie

Wytrzymałość na ściskanie i zginanie wyrobów z lekkiego betonu powinna być przynajmniej taka, aby nie następowały uszkodzenia (niszczenie krawędzi, pęknięcia) przy wyjmowaniu z form, magazynowaniu, przewożeniu lub przenoszeniu i wbudowywaniu. Wytrzymałość na zginanie betonów lekkich wynosi ok. Vs wytrzymałości na ściskanie (opinie o programie). Wymienione w tej tablicy ciężary objętościowe odnoszą się do betonów dojrzewających w zwykły sposób na powietrzu. Jeżeli betony dojrzewają w gorącej parze, zwłaszcza pod ciśnieniem, to podane w tablicy wytrzymałości osiągane są przy mniejszych ciężarach objętościowych. Przy trudnych warunkach przewozu należy wymagać, aby elementy miały większy ciężar objętościowy i większą wytrzymałość.

Elementy zbrojone z betonów lekkich (płyty, belki itp.) oblicza się zgodnie z PN-57/B-03260. Przyjmuje się przy tym, jak podaje projekt PN/B-06550, że wytrzymałość na ściskanie Rc = 0,5 Rw, a wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu
Przy projektowaniu trzeba pamiętać, że złamanie elementów zginanych powstaje najczęściej nie przez zmiażdżenie betonu, lecz z powodu przekroczenia przyczepności zbrojenia do betonu. Z tego względu należy stosować uzbrojenie ze stali grzebieniowej lub skręcanej, a jeżeli takich stali brak - dawać pręty okrągłe cienkie (o znaczniejszym stosunku obwodu do pola przekroju) i przyspawać je do strzemion (segregator aktów prawnych).

Podobnie jak w betonach ciężkich nie zachodzi proporcjonalność odkształceń do naprężeń. Odkształcenia są większe niż w betonach ciężkich i to tym większe, im beton jest lżejszy.

W betonie trocinowym jako kruszywo stosuje się trociny z drewna iglastego: sosny, jodły i świerku. Nieco gorszym materiałem są trociny bukowe. Trociny dębowe nie nadają się ze względu na złą przyczepność do cementu i szkodliwe działanie zawartych w nich garbników. W celu uzyskania większych wytrzymałości tego rodzaju betonów - stosowane są jako kruszywo mieszaniny trocin z piaskiem, co jednak powoduje zwiększenie ciężaru objętościowego betonu i pogorszenie właściwości izolacyjnych (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !