Uprawnienia budowlane – kto może wpisać się na listę członków izby inżynierów budownictwa?

Same uprawnienia budowlane nie wystarczą, aby móc w Polsce pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (https://uprawnienia-budowlane.pl). Oprócz tego, aby móc wykonywać projekty, sprawiać nadzór autorski lub inwestorki, bądź zostać kierownikiem budowy, należy zostać członkiem właściwej miejscowo okręgowej izby inżynierów budownictwa.

Uprawnienia budowlane – kto może wpisać się na listę członków izby inżynierów budownictwa?

Dopiero po uzyskaniu tego wpisu można, w zależności od posiadanych uprawnień (program na komputer):
• kierować budową lub robotami budowlanymi,
• wykonywać oraz sprawdzać projekty budowlane,
• sprawować nadzór autorski lub inwestorski,
• sprawować kontrolę techniczną utrzymania obiektów budowlanych,
• kierować wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych, a także nadzorować i sprawować kontrolę techniczną w zakresie ich wytwarzania (program na telefon).

Na listę członków okręgowej izby inżynierów budownictwa mogą być wpisane osoby, które posiadają uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, inżynieryjnej mostowej, inżynieryjnej drogowej, inżynieryjnej kolejowej, inżynieryjnej hydrotechnicznej, inżynieryjnej wyburzeniowej oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń (opinie o programie):
• elektrycznych i elektroenergetycznych,
• telekomunikacyjnych,
• cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (segregator aktów prawnych).

Kto może ubiegać się o wpis?

Ponadto o wpis mogą się starać osoby, które uzyskały uprawnienia budowlane przed 1 stycznia 1995 roku lub przed 1995 roku. W tym drugim przypadku dotyczy to uprawnień w specjalności architektonicznych do projektowania w ograniczonym zakresie, kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie (promocja 3 w 1).

W Polsce wpis na listę okręgowej izby inżynierów budownictwa uzyskać również obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii, Szwajcarii lub Liechtensteinu, którzy mają decyzję potwierdzającą kwalifikacje zawodowe do wykonywania zawodu inżyniera budownictwa (program egzamin ustny). Dotyczy to także obywateli wymienionych państw, którzy złożyli oświadczenia o planowanym świadczeniu usług transgranicznych w zawodzie inżyniera budownictwa na terenie Polski.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !