Lokale uprawnienia budowlane

Lokale uprawnienia budowlane

Zarówno budynek, jak i lokale w budynku mieszkalnym wielorodzinnym muszą być odpowiednio ponumerowane (program uprawnienia budowlane na komputer). Zasady oznaczania nieruchomości podaje odrębny przepis. W budynkach wieloklatkowych należy stosować numerację lokali ciągłą dla całego budynku, a kolejno oznaczać wszystkie klatki z podaniem skrajnych numerów mieszkań na danej klatce. Podobnie na każdej kondygnacji budynku wielokondygnacyjnego oznacza się numer kondygnacji.

W bramie każdego budynku (w parterze klatek schodowych) należy umieścić listę lokatorów z oznaczeniem numeru zajmowanych lokali. Również wszystkie budynki o więcej niż dwu kondygnacjach powinny być wyposażone w skrzynki listowe na parterze. Obowiązek ten należy do właściwego urzędu poczt i telekomunikacji.
Obowiązkiem administracji jest zapewnić oświetlenie: wejść (bram) budynków, tabliczek numerowych, klatek schodowych i pomieszczeń ogólnego użytku od zmroku do zamknięcia bramy, z tym że wejścia i tabliczki muszą być oświetlone całą noc (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Punkty świetlne w pomieszczeniach użytku ogólnego są obsługiwane przez użytkowników.

Regulamin porządku domowego określa godziny zamknięcia bramy do budynku (na ogół od 23 do 5 rano).
Użytkownicy muszą mieć możliwość wstępu do budynku, tzn. mieć klucze. Niekiedy bramy te obsługiwane są przez dozorcę za odpowiednią opłatą (uprawnienia budowlane).
Na każdej klatce schodowej powinna być umieszczona tablica informacyjna do przekazywania informacji bieżących. Na tablicy (lub obok) należy umieścić regulamin porządku domowego, wyciąg z instrukcji przeciwpożarowej, dane dotyczące adresu, telefonu i godzin pracy administracji oraz prowadzącego meldunki, dane telefoniczne straży pożarnej, pogotowia ratunkowego, pogotowia MO, pogotowia technicznego.

Drzwi wejściowe na klatkę schodową winny być zaopatrzone w samozamykacze, a wejścia - w skrobaczki i wycieraczki do butów.
W pobliżu każdego budynku powinien znajdować się trzepak. Instalowanie na budynkach anten, reklam, szyldów itp. jest zależne od wyrażenia zgody przez zarządcę (program egzamin ustny).

Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo przeciwpożarowe nakłada na zarządców i użytkowników budynku ustawa o ochronie przeciwpożarowej.
Obowiązki organizacyjne zarządcy, częściowo omówione poprzednio, to: zaznajomienie użytkowników z instrukcją ppoż., podanie telefonów straży pożarnej, zapewnienie czyszczenia przewodów dymowych i spalinowych, przestrzeganie przepisów związanych z bezpieczeństwem ppoż. Techniczne obowiązki dotyczą utrzymania instalacji i urządzeń w należytym stanie technicznym, zwłaszcza instalacji elektrycznej i gazowej oraz pieców i kuchen węglowych, zapewnienia dostępu na dach, utrzymania urządzeń wodnych i zapewnienia do nich dostępu, utrzymania sprzętu przeciwpożarowego (opinie o programie).

Obowiązki dozorcy domu polegają w zakresie bezpieczeństwa ppoż. na utrzymaniu porządku na terenie nieruchomości i w pomieszczeniach ogólnego użytku, utrzymaniu sprzętu i urządzeń ppoż., zapewnianiu dostępu do studzienek hydrantowych, zawiadamianiu administracji o wszelkich wadach urządzeń technicznych, zamykaniu drzwi na strych i do piwnicy itp.
Mieszkańcy domu winni przestrzegać unikania palenia tytoniu i ognia otwartego na strychach i w piwnicach, niezastawiania korytarzy meblami itp., zachować ostrożność przy czyszczeniu benzyną, dopilnować zachowania dzieci i utrzymywać w należytym stanie instalację elektryczną i gazową w lokalu (segregator aktów prawnych).

Pomieszczenia schronowe i urządzenia w nich winny być utrzymywane przez administrację w stanie zdatnym do użytku, zgodnie z wymogami jednostek obrony cywilnej kraju.
Urządzenia te (jeśli nie są eksploatowane przez przedsiębiorstwa specjalistyczne) po dopuszczeniu przez dozór techniczny muszą być eksploatowane przez zarządcę budynku. W tym celu winien on zatrudnić pracowników z właściwym przygotowaniem fachowym. Eksploatacja urządzeń cieplnych ma charakter cykliczny; w okresie grzewczym istnieje właściwa eksploatacja, w okresie międzyogrzewczym mają miejsce naprawy, wymiany i przygotowanie do sezonu ogrzewczego.

Po zakończeniu sezonu należy dokonać przeglądu stanu technicznego urządzeń i na jego podstawie, łącznie z wynikami obserwacji w czasie sezonu, określić potrzeby konserwacyjno-naprawcze (promocja 3 w 1).
Należy zapewnić czyszczenie kotłów i rurociągów, szczelność kotłów i urządzeń doprowadzających powietrze, należyty stan paleniska, właściwą izolację termiczną, wyposażenie kotłowni w aparaturę kontrolno-pomiarową, zabezpieczenie przed korozją, regulację instalacji domowej.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !