Lokalizacja scentralizowanej wytwórni produkcyjnej

Lokalizacja scentralizowanej wytwórni produkcyjnej
Lokalizacja scentralizowanej wytwórni produkcyjnej

Warunkiem należytego funkcjonowania bazy produkcyjno-usługowej po jej zainstalowaniu na placu budowy, poza ogólnym wysokim poziomem organizacji, jest:

  • dobry stan dróg wewnętrznych umożliwiający regularny przebieg środków transportowych od scentralizowanego miejsca wytwarzania półfabrykatów i prefabrykatów do miejsc zapotrzebowania,
  • zadowalająca liczba właściwych środków transportowych dostosowanych do potrzeb transportowych wyrobów,
  • odpowiednia liczba zmechanizowanych urządzeń załadunkowo-wyładunkowych, umożliwiająca pełne wykorzystanie środków transportowych (program uprawnienia budowlane na komputer).

Im mniej zadowalająco kształtują się wymienione warunki, tym mniej należy angażować się w centralizację bazy produkcyjno-usługowej, która przy niekorzystnym zbiegu wszystkich tych okoliczności może stać się poważnym hamulcem organizacyjnym, zamiast jak to być powinno, znaczną pomocą organizacyjną.

Lokalizacja scentralizowanej wytwórni produkcyjnej na placu budowy, obejmującym pewną liczbę obiektów, zależy poza innymi względami od tego jak rozkłada się zapotrzebowanie danej produkcji w terenie (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Ten rozkład zapotrzebowania ma szczególnie duże znaczenie w przypadku produkcji masowej, o znacznym ciężarze objętościowym wytwarzanych produktów. Dlatego centralną wytwórnię masy betonowej na placu budowy najsłuszniej jest zlokalizować w środku ciężkości zapotrzebowania masy betonowej. Natomiast przy ustalaniu lokalizacji wytwórni lekkich elementów prefabrykowanych można odstąpić od tej zasady, gdy istnieją inne ważniejsze okoliczności (uprawnienia budowlane).

Okolicznościami tymi mogą być np. dogodność położenia wytwórni w stosunku do sieci drogowej, pod względem położenia wysokościowego w terenie, pod względem łatwości magazynowania kruszywa i innych, które w niektórych przypadkach mogą mieć istotniejsze znaczenie niż koszty transportu. Dlatego ostateczną lokalizację wytwórni masy betonowej należy ustalić drogą kolejnych korekt (program egzamin ustny).

Warsztat ciesielski

Dla placu budowy średniej wielkości tak ustalona lokalizacja wytwórni o największej masie produkcyjnej (wytwórnia masy betonowej) może posłużyć jako lokalizacja dla całej bazy produkcyjno-usługowej. Natomiast na bardzo rozległym placu budowy czasami trzeba zdecentralizować poszczególne wytwórnie produkcyjne oraz punkty usługowe, wybierając dla nich oddzielne miejsca (opinie o programie).

Przy wyborze miejsc dla poszczególnych wytwórni pomocniczych i punktów usługowych na wielkim placu budowy można kierować się następującymi przesłankami.

Centralną wytwórnię masy betonowej i zapraw pożądane jest zainstalować możliwie blisko miejsca zapotrzebowania, najlepiej w środku ciężkości tego zapotrzebowania (oraz przy bocznicy kolei normalnotorowej). W pobliżu wytwórni masy betonowej i zapraw należy usytuować składy do przechowywania cementu, wapna itp. Również obok wytwórni masy betonowej, w celu ograniczenia odległości jej transportu, należy organizować wytwórnię elementów betonowych i żelbetowych (segregator aktów prawnych).

Warsztat ciesielski ze względu na znaczną powierzchnię składów drewna i mniejszy ciężar elementów deskowań można instalować poza granicą kompleksu budynków jednak również, jeśli to możliwe, przy torze kolejowym (dostawa surowców).

Lokalizacja wytwórni pomocniczych i baz usługowych obsługujących całe przedsiębiorstwa położone na rozległych placach budowy (całych miast, kombinatów przemysłowych) jest zagadnieniem niełatwym, bowiem z powodu znaczniejszych odległości, jakie tutaj występują, rozmieszczenie baz wpływa decydująco na koszt własny produkcji.

Przy zagadnieniu takiej lokalizacji wysuwają się na pierwsze miejsce następujące dwa podstawowe zadania:

  • ustalenie maksymalnej, ekonomicznie dopuszczalnej odległości przewozowej od scentralizowanej wytwórni (położonej na terenie bazy produkcyjnej zjednoczenia) do miejsc zapotrzebowania produkcji (do poszczególnych placów budowy),
  • określenie miejsc położenia tych scentralizowanych wytwórni zaopatrujących szereg punktów zapotrzebowania (promocja 3 w 1).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !