Lokalne przeciążenia

Lokalne przeciążenia

Oprócz tego zaprawy spełniają ważną rolę wyrównywania naprężeń występujących w murach i innych konstrukcjach budowlanych (program uprawnienia budowlane na komputer). Jak wiadomo, powierzchnia kamieni budowlanych, bloków i cegieł nigdy nie jest idealnie równa. Przy układaniu murów z tych materiałów bez użycia zaprawy następowałyby lokalne przeciążenia wywołane tym, że powierzchnie tych elementów stykałyby się tylko w niektórych punktach.

Warstwa zaprawy między cegłami, blokami lub tp. wyrównuje ich powierzchnie i pozwala na równomierny rozkład obciążeń (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Dlatego też mury wykonane bez użycia zapraw mimo licznych prób wykazują zawsze znacznie niższą wytrzymałość niż spajane zaprawą.

Jako spoiwo do zapraw stosuje się różnego rodzaju wapno, cement, spoiwo magnezjowe itp.

Jako lepiszcza, czyli materiały, których wiązanie wywołane jest procesem fizycznym, jak odparowanie wody lub obniżenie temperatury, stosuje się glinę, asfalty, smoły itp (uprawnienia budowlane).
Jako kruszywo stosuje się głównie piasek, a w szczególnych przypadkach - żużel mielony, trociny, opiłki itd.

Upłynnienie zapraw ze spoiw osiąga się przez dodanie odpowiedniej ilości wody w niektórych przypadkach w celu zwiększenia urabialności bez zwiększenia ilości wody stosuje się specjalne środki uplastyczniające. Do zapraw zależnie od potrzeby dodaje się odpowiednie domieszki, jak pigmenty, środki przyśpieszające wiązanie (np. chlorek wapniowy CaCl2), środki uszczelniające itp (program egzamin ustny). Wytrzymałość zapraw oznacza się marką wskazującą wytrzymałość na ściskanie w kG/cm2 po 28 dniach dojrzewania w normalnych warunkach.

Polskie normy

Polskie normy w zależności od rodzaju użytego spoiwa podają następujące typy zapraw: a) wapienne wg PN-56/B-14502, b) cementowe wg PN-56/B-14504, c) cementowo-wapienne wg PN-56/B-14503, d) gipsowo- wapienne wg PN-56/B-14505, e) cementowo-gliniane wg PN-55/B-14501. Kruszywo do zapraw jest to materiał sypki w postaci ziarn (okruchów), który po wymieszaniu z upłynnionym spoiwem stanowi szkielet zaprawy (opinie o programie).

może być naturalne, tj. rozdrobnione przez siły przyrody, bądź rozdrobnione sztucznie (kruszone).

Kruszywo naturalne do zapraw stanowią różnego rodzaju piaski z domieszkami pyłów, glin, niekiedy żwirku, czasem z domieszkami organicznymi. Kruszywo naturalne stosuje się powszechnie do zwykłych zapraw i betonów. Kruszywo rozdrobnione sztucznie może pochodzić z kamieni naturalnych lub z produktów przemysłowych nieorganicznych lub organicznych (segregator aktów prawnych).

Kruszywo to na ogół nie jest używane do zwykłych zapraw murarskich lub tynkarskich; ma zastosowanie do robót specjalnych. Kruszywo kruszone z kamieni naturalnych bywa ciężkie lub lekkie; ciężkie uzyskuje się z kamieni ścisłych, ciężkich, lekkie ze skał z dużą ilością porów. Kruszywo ciężkie z marmurów może mieć zastosowanie do zapraw na tynki szlachetne, kruszywo z bazaltów - do podłóg odpornych na ścieranie (promocja 3 w 1).

Kruszywo lekkie pochodzące z rozdrobnienia pumeksu, lekkich tufów oraz z żużli granulowanych może mieć zastosowanie do zapraw tzw. ciepłych, przeznaczonych do zapełniania spoin pomiędzy blokami lub płytami z lekkich betonów. Do kruszyw rozdrobnionych sztucznie można zaliczyć również miał korkowy, który ma zastosowanie do zapraw asfaltowo-korkowych przeznaczonych do spajania płyt korkowych w izolacjach ciepłochronnych.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Włókna szklane

Włókna szklane, znane jako generatory szklanokwarcowe, to materiał kompozytowy wytwarzany z włókien elektrycznych, które są emitowane zamiast urządzenia ludzkiego włosa.…

Materiał elewacyjny

Materiał elewacyjny do materiału używanego do pokrywania zewnętrznych ścian budynków w celu ochrony przed ich dostępem oraz nadania im estetycznego…

Drabiny ewakuacyjne

Drabiny ewakuacyjne to specjalne urządzenie, które jest natychmiast opuszczane przez budynki lub elementy z dodatkowym piętrem w przypadku awarii lub…

Okna dachowe

Okna dachowe, znane również jako okna połaciowe lub okna strychowe, do okien umieszczonych w połaci dachowej budynku. Są one montowane…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !