Łuszczenie i odpadanie

Łuszczenie i odpadanie
Łuszczenie i odpadanie

Podobnie stwierdzono również odpadanie z elewacji okładzinowych płytek ceramicznych oraz łuszczenie i odpadanie zewnętrznej warstwy ścian cerbetowych itd. W stropodachach stwierdzono m. in. niszczenie warstwy izolacji cieplnej wykonanej w stropodachach niewentylowanych np. z mat trzcinowych lub płyt pilśniowych porowatych (program uprawnienia budowlane na komputer). Występowały również spękania ścianek attykowych na skutek braku odpowiednich dylatacji cieplnych warstwy wyrównawczej pod izolację przeciwwilgociową itp.

Poza usterkami i uszkodzeniami powstającymi w konstrukcji wewnętrznej budynku, w ścianach lub stropodachach, wystąpiła np. konieczność wymiany skorodowanej instalacji ciepłej wody, czego nie przewidziano w projekcie. W związku z tym użyte rozwiązania projektowe nie uwzględniały przystosowania do wymiany tej instalacji. Spowodowało to konieczność dewastacji użytkowanych pomieszczeń i prowadzenia w niektórych przypadkach nowej instalacji na powierzchni ścian (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Wszystkie uszkodzenia ujawniające się w czasie eksploatacji wymagają przy ich usuwaniu nieprzewidzianych nakładów pracy oraz materiałów i są uciążliwe dla użytkowników (uprawnienia budowlane). Zakres występowania tych uszkodzeń i prowadzonych prac może być zmniejszony do optymalnych granic, jeśli przy projektowaniu będą rozpatrywane - poza dotychczasowymi zagadnieniami - również problemy niezawodności, trwałości oraz przystosowania do konserwacji, napraw lub wymiany (program egzamin ustny).

Trwałość zabezpieczenia złączy

Jak więc widać, przy projektowaniu budynków należy kompleksowo dla wszystkich elementów, złączy, detali i całego budynku uwzględniać problemy niezawodności. W tym celu powinny być opracowane projektowe charakterystyki niezawodności, oparte na realnych możliwościach zaplecza produkcyjnego i wykonawstwa, ustalone na podstawie doświadczeń zbieranych z dotychczasowych realizacji i eksploatacji budynków (opinie o programie). Przy odpowiednich metodach projektowania i wykonawstwa można uzyskać warunki pozwalające na realizację kompleksowego programu sterowania jakością z uwzględnieniem technicznej i ekonomicznej efektywności nakładów na wznoszenie i eksploatację budynków.

Przy projektowaniu budynku z uwzględnieniem trwałości należy znać intensywność i charakter zużywania materiałów, z których jest on wykonany, a dla niektórych elementów konstrukcji lub wyposażenia dodatkowo trwałość zastosowanych środków zabezpieczających. Wszystkie te dane należy opracować na podstawie doświadczeń.

Trwałość zabezpieczenia złączy, np. w ścianach zewnętrznych, w znacznej części określa ich odporność na działanie czynników atmosferycznych (segregator aktów prawnych). Stąd na projektowanie złączy należy wówczas zwrócić szczególną uwagę, zarówno w stosunku do części konstrukcyjnej łączącej prefabrykat ściany zewnętrznej z wewnętrzną konstrukcją budynku, jak i do części zewnętrznej zabezpieczającej złącze od wpływów atmosferycznych. Istotną rolę będzie tu miało przystosowanie konstrukcji złączy do okresowych przeglądów i napraw lub dodatkowo do możliwości wymiany prefabrykatu ściany, gdy założona trwałość ściany zewnętrznej jest mniejsza od trwałości budynku.

Trwałość konstrukcji w efekcie końcowym zależy więc od trwałości elementów i trwałości złączy. Teoretycznie ważnym ekonomicznym zadaniem jest projektowanie konstrukcji, w której wszystkie elementy i węzły mają identyczną trwałość. Jest to jednak w praktyce prawie niemożliwe do zrealizowania, szczególnie dla obiektów o założonym długim czasie eksploatacji (promocja 3 w 1).

Przeglądu projektu konstrukcji w celu określenia jej trwałości można dokonywać wg następującego schematu:

  • ustalenie wielkości zużycia technicznego elementów i złączy w czasie okresowych przeglądów (np. co 10 lat) do przypuszczalnego całkowitego ich zniszczenia (kresu trwałości),
  • ustalenie charakterystyki początkowej sprawności technicznej elementów i złączy z uwzględnieniem ich zużycia w określonym czasie eksploatacji,
  • ocena niezawodności konstrukcji w określonym czasie eksploatacji z uwzględnieniem początkowej sprawności technicznej, zmniejszonej o zużycie elementów i złączy.

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !