Magister inżynier architekt

Uprawnienia budowlane - specjalność architektoniczna

Uprawnienia budowlane to certyfikat, który pozwala pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Istnieją dwa rodzaje uprawnień: do projektowanie oraz do kierowania robotami budowlanymi, ponadto wydawane są one bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie.

Magister inżynier architekt

Specjalność architektoniczna uprawnień budowlanych obejmuje zezwolenie na sporządzanie projektu architektoniczno-budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do architektury obiektu. W przypadku uprawnień w ograniczonym zakresie, ustawa określa obiekty, na których może pracować posiadacz certyfikatu.

W ramach każdej specjalności uprawnień przed przystąpieniem do egzaminu wymagane jest spełnienie określonych warunków, które różnią się w zależności od rodzaju uprawnień (opinie o programie). Jeśli chodzi o specjalność architektoniczną, wymogi są następujące:

Projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi bez ograniczeń

Aby otrzymać uprawnienia do projektowania bez ograniczeń należy ukończyć studia architektoniczne II stopnia oraz odbyć roczne praktyki przy sporządzaniu projektów oraz na budowie. W przypadku uprawnień do kierowania robotami budowlanymi wystarczą półtoraroczne praktyki na budowie. Można również uzyskać takie uprawnienia wyłącznie z tytułem naukowym inżyniera, jednak wówczas praktyka trwa trzy lata.

Projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie

Wystarczy ukończenie studiów architektonicznych I stopnia, aby zdobyć uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie. W przypadku projektowania niezbędne jest odbycie rocznych praktyk na budowie oraz przy sporządzaniu projektów, natomiast półtoraroczną praktykę na budowie trzeba odbyć, by uzyskać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi. Istnieje również możliwość ubiegania się o wspomniany certyfikat po ukończeniu studiów II stopnia na kierunku budownictwo. Dodatkowo, wydłużając praktykę na budowie do trzech lub czterech lat, można ubiegać się o uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi posiadając tytuł odpowiednio inżyniera budownictwa lub technika architekta.

22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !