Maksymalne obniżenie wód gruntowych

Maksymalne obniżenie wód gruntowych

Maksymalne obniżenie wód gruntowych przy ustawianiu filtrów igłowych w jednym poziomie wynosi około 5 m (program uprawnienia budowlane na komputer).
Filtr igłowy składa się z filtru właściwego, końcówki i rury obsadowej, o średnicy mniejszej o 10-12 mm od średnicy filtru. Filtr z rurą obsadową łączy sprzęgło. Średnica filtru wynosi 50-60 mm, długość - około 1200 mm. Całkowita długość igłofiltru (filtru i rury obsadowej) wynosi 7-8 m.

Części filtru właściwego są następujące: ssawna rura stalowa, której otwory ssawne umieszczone są w dolnym końcu rury (co zapewnia ssanie z najniższego poziomu), rozdzielająca siatka z wytłaczanej, perforowanej blachy mosiężnej o grub. 1,5 mm, druciana filtracyjna siatka mosiężna 8, ochronna siatka z perforowanej blachy mosiężnej. W końcówce umieszczony jest kulowy zawór (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Filtr można łatwo rozmontować na części składowe. Filtr igłowy wbija się do gruntu stosując jednocześnie wpłukiwanie. Ustawia się go pionowo (za pomocą lekkiego trójnoga) nad miejscem zagłębienia i w tej pozycji podtrzymuje go 3-4 robotników. Następnie przepuszcza się przez filtr wodę pod ciśnieniem 5 at. Strumień wody rozmywa grunt i jeżeli filtr (igłofiltr) nie napotyka na kamień, drewno lub inną przeszkodę, w ciągu 2-3 minut zanurza się grunt na głębokość 7 m. W okresie opuszczania igłofiltru otwiera się pod ciśnieniem wody zawór kulowy, przepuszczając przez końcówkę strumień wody. Po opuszczeniu filtru kula wypływając do góry zamyka zawór, zabezpieczając przed przedostawaniem się gruntu do wnętrza filtru (uprawnienia budowlane).

Jeżeli potrzeba uzyskać szczelinę szerokości 4-8 cm między filtrem a gruntem, należy filtr zapuszczać z szybkością nie większą niż 0,5-1 m/min. W gruntach bardzo rozpływających się filtr opuszczamy jednocześnie z rurą obsadową, którą należy wyciągnąć w miarę wykonywania obsypki filtracyjnej.
Odległość między filtrami igłowymi, w zależności od intensywności dopływu wody gruntowej, przyjmuje się 0,5-2 m.
Do zalet filtrów igłowych należy zaliczyć możność drenowania pionowego bez robót wiertniczych (program egzamin ustny).

Rurowe studnie wiercone

Rurowe studnie wiercone mają zastosowanie do różnych przypadków czasowego obniżenia poziomu wody, zależnie od głębokości posadowienia budowli, rozmiaru osuszanego terenu i rodzaju wód.
Pod względem sposobu wyposażenia instalacje można podzielić na trzy podstawowe grupy:
- stosowane indywidualnie dla poszczególnych studni,
- inwentaryzowane (np. filtry igłowe),
- instalacje studzien drenażu pionowego, zaprojektowane indywidualnie do określonych celów i przedstawiające stałą lub pomocniczą inwestycję jednorazową.

Studnie pojedyncze stosuje się do obniżenia poziomu przy małym zakresie robót lub w celu uzyskania dużego wydatku wody ze studni rozmieszczonych w znacznych odległościach (opinie o programie).
Dla każdej studni montuje się pompę z pełnym wyposażeniem w prowizorycznej budce, w której w razie potrzeby może pomieścić się i pracownik obsługujący instalację.
Instalacja filtrów igłowych w zasadzie nie różni się od instalacji rurowych studni wierconych (segregator aktów prawnych). Stanowi ona grupę filtrów igłowych - włączonych do rurociągu ssawnego za pomocą specjalnych złącz przegubowych.

W celu wypompowania powietrza z rurociągu ssawnego i ułatwienia pracy pomp, stosowane są pompy samozasysające lub zwykłe pompy wirowe łącznie z pompą próżniową.
Fragment instalacji złożonej z 60 filtrów, 2 pomp wirowych o wydajności 40-70 m3/godz i 2 silników elektrycznych po 30 kW i 1450 obr/min.
Montaż instalacji zaczyna się od ułożenia rurociągu ssawnego.

Poszczególne sekcje łączy się na styk za pomocą gumowych muf zaciskanych klamrami (promocja 3 w 1). Po ułożeniu rurociągu wykręca się korki na odgałęzieniach i mocuje się jedną część złącza przegubowego. Drugą część złącza mocuje się do rury nadfiltrowej, a obie części przegubu łączy się ze sobą po zagłębieniu filtru w gruncie. Sprzęt jest prosty i ma wartość inwentarzową.
Instalację stosuje się do wykopów o obwodzie do 90 m. Z uwagi na ciągłość robót na budowie powinny być 2 komplety sprzętu.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Obszary surowcowe

Schemat pierwszy polega na stwierdzonym lub prognozowanym przekroczeniu skali popytu na dobra i usługi pochodzące z obszarów przybrzeżnych wobec zasobów…

Konflikt intensywnego użytkowania

Konflikt intensywnego użytkowania zasobów obszarów przybrzeżnych z potrzebą zachowania długoterminowej produktywności tych zasobów spowodował zapotrzebowanie na inne koncepcje planowania i…

Kryterium atrakcyjności celu

Szóstym jest kryterium kojarzenia korzyści zewnętrznych. Każdy z systemów transportowych obsługujących ruch turystyczny musi być rentowny. Efekt ten powstanie wtedy,…

Penetrowanie obszaru

Drugi etap, będący wynikiem wzrastającej świadomości ekologicznej i zdrowotnej człowieka, wyzwoli chęć penetrowania obszaru rowerem, co przyczyni się do zdecydowanie…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !