Masa betonowa

Masa betonowa
Masa betonowa

Masa betonowa w tym przypadku przewożona jest z miejsca wytwarzania do miejsca użycia za pomocą samochodów wywrotek i na drodze od zasobnika masy betonowej przy betoniarce do miejsca ułożenia podlega czterokrotnemu przeładunkowi, a ponadto raz jest przewożona taczkami, zrzucana za pośrednictwem leja spustowego i wyrównywana. W tych warunkach również i nakład pracy jest znaczny (w szczególności pracy ręcznej) (program uprawnienia budowlane na komputer). Wskazuje to na wady związane z transportem masy betonowej samochodem wywrotką, toteż należy ten sposób stosować tylko w przypadkach koniecznych i w razie niemożności zastosowania innych środków transportowych (np. pompy do betonu, pojemników skrzyniowych itd.). Schemat transportu masy betonowej za pomocą pompy do betonu.

W tym przypadku na trasie transportu dokonywane są 2 przeładunki oraz zrzut i wyrównanie (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Ten rodzaj transportu masy betonowej powinien być stosowany wszędzie tam, gdzie zależy na ciągłości dostawy masy betonowej przy budowie masywnych budowli jak mosty, tunele i inne obiekty inżynierskie. Dlatego też pojemniki zaopatrzone w mechaniczne urządzenia wyładunkowe z regulacją prędkości wyładunku stanowią na dużych budowach jedno z najlepszych rozwiązań transportu masy betonowej. Najważniejszym warunkiem, jaki powinien być spełniony przy wyborze sposobu transportu masy betonowej, jest to, aby dostarczona na miejsce użycia masa betonowa odpowiadała wymienionym wymogom o zachowaniu zaprojektowanej konsystencji (uprawnienia budowlane).

Zmiana konsystencji masy betonowej

Najważniejszą wadą, jaka występuje przy transporcie masy betonowej, jest odmieszanie się masy, objawiające się tym. iż cięższe ziarna kruszywa (żwir, tłuczeń), które po wymieszaniu z innymi składnikami w betoniarce są zawieszone w jednorodnej masie betonowej, zaczynają osiadać na dnie, natomiast zaprawa cementowa gromadzi się na wierzchu masy betonowej. W tym stanie masy betonowej nie należy w żadnym razie układać w deskowaniu, ale w ten lub inny sposób przywrócić ją do pierwotnego stanu jednorodności (program egzamin ustny).

Odmieszanie się masy betonowej następuje głównie wskutek wstrząsów przy transporcie oraz przy spadaniu masy betonowej ze znacznej wysokości. Jest istotnie ważne, iż szczególnie podatne na rozmieszanie są te masy betonowe, które mają niewłaściwie dobrany skład oraz te, w których jest nadmiar wody (opinie o programie).

Zmiana konsystencji masy betonowej w czasie transportu może nastąpić również wskutek deszczu lub wysychania wskutek silnych ciepłych wiatrów, w szczególności zaś przy suchym i gorącym powietrzu. Ważnym, a nie docenianym u nas na budowach warunkiem jest również utrzymywanie dróg w należytym stanic, gdyż droga wyboista, powodując duże wstrząsy transportowanej masy betonowej, wpływa dość znacznie na utratę jej jednorodności. To samo dotyczy dróg szynowych, a w szczególności obrotnic, na których następuje znaczne odmieszanie się masy. Lepiej zastąpić je rozjazdami, na których wstrząsy są mniejsze (segregator aktów prawnych).

Zapobieganie odmieszaniu masy betonowej jest tym bardziej konieczne, im bardziej złożony jest skład samej masy betonowej. Transport budowlany został szczegółowo opisany w rozdziale 3, natomiast dalej omówiona zostanie wyłącznie specyfika transportu masy betonowej z opisem tych środków i urządzeń, które służą specjalnie do jej transportu (promocja 3 w 1). Transport masy betonowej odbywa się za pomocą licznych środków transportu poziomego i pionowego jak środków transportu szynowego, najczęściej wąskotorowego, środków transportu drogowego wewnętrznego i zewnętrznego (bliskiego i dalekiego), różnego rodzaju wyciągów budowlanych (wyciągów szybowych, wyciągów masztowych, wyciągów pochyłych itp.), żurawi masztowych linowych, żurawi wieżowych itp., kolejek linowych (żurawi linowych), przenośników taśmowych, dróg taśmowych, pomp do betonu, przenośników pneumatycznych itp.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

System drenażowy

System drenażowy do zbioru elementów i struktur, które są połączone w celu zbierania, odprowadzania i kontrolowania kontroli wody opadowej i…

Izolacja fundamentalna

Izolacja fundamentalna jest skutkiem tworzenia, mającego na celu wyeliminowanie wilgoci oraz izolowanie budynku od gruntu (program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - wersja…

Tynki końcowe

Tynki końcowe do rodzaju końcowego składowania. Są jednym z popularnych ze względu na inne zalety, takie jak zastosowanie, które są…

Cegły nietynkowane

Cegły nietynkowane na elementy, które nie nakładają warstwy tynku ani innej warstwy wykończeniowej (program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - wersja na komputer).…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !