Masa betonowa

Masa betonowa
Masa betonowa

Z punktu widzenia technologii betonu, tj. właściwości masy betonowej po jej przetransportowaniu, krótkie informacje na ten temat oparte na przeprowadzonych badaniach wytrzymałościowych betonu wydają się wskazywać nie tylko na nicpogarszanie tych cech w porównaniu z betonem bezpośrednio po wytworzeniu w betoniarce, ale nawet na ich polepszenie (oczywiście przy zachowaniu właściwych zasad tego transportu), natomiast brak jest ciągle danych opartych na badaniach, jakim zmianom i w jakim kierunku podlega ta sama masa betonowa przetransportowana rurociągami przy stosowaniu przenośników pneumatycznych (program uprawnienia budowlane na komputer). Wynika to z prostszej konstrukcji przenośnika pneumatycznego w porównaniu ze skomplikowaną maszyną, jaką jest ciężka korbowa pompa do betonu z często zużywającymi się częściami. Inną okolicznością przemawiającą na korzyść transportu pneumatycznego jest łatwość obsługi całej instalacji, jak również mniejsze zużycie energii (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Z punktu widzenia technologii transportu wyraźną przewagę ma transport masy betonowej przy stosowaniu przenośników pneumatycznych nad tłokowymi pompami do betonu (uprawnienia budowlane). Masa betonowa powinna być ułożona i zagęszczana w deskowaniach przed rozpoczęciem wiązania, a więc w ciągu 1 godziny od zarobienia przy temperaturze zewnętrznej +20CC, wciągu \l/2go dz. przy temperaturze poniżej -20°C oraz wciągu 0,5 godz. przy zastosowaniu dodatku chlorku wapniowego lub podgrzewania. Jeśli warunki te nie mogą być dotrzymane, to masa betonowa nie może być użyta do betonów konstrukcyjnych (program egzamin ustny).

Najwłaściwszy sposób dostarczania masy betonowej na miejsce jej ułożenia polega na bezpośrednim pobieraniu jej z miejsca wytwarzania i przetransportowaniu na miejsce ułożenia, bez jakiegokolwiek dodatkowego przemieszczania. Pod tym względem najwłaściwsze są pojemniki (skrzynie) o dostatecznej objętości oraz rurociągi (opinie o programie). Sposób ten jest najczęściej stosowany w budownictwie wodnym, przy betonowaniu wielkich bloków fundamentalnych itp.

Jednorodność masy betonowej

Aby uniknąć wyrównania masy betonowej np. za pomocą łopat (co jest szczególnie niekorzystne ze względu na napowietrzanie masy betonowej), zaleca się stosowanie wibratorów, które nie tylko zagęszczają, lecz również wyrównują powierzchnie ułożonej masy betonowej. W licznych przypadkach zachodzi dodatkowo potrzeba ułożenia i zagęszczenia masy betonowej bez przerw w betonowaniu (np. budowle wodne) (segregator aktów prawnych). Warunek ten może być spełniony tylko w tym przypadku, gdy ułożenie masy betonowej i jej zagęszczenie dokonane będzie przed rozpoczęciem procesu wiązania betonu. Jeśli ten warunek nie może być dotrzymany, wówczas wznowienie betonowania po przerwie może być dokonane po upływie czasu potrzebnego dla stwardnienia warstwy betonu ułożonego przed przerwą.

W przypadku bloku betonowego warunek betonowania bez przerwy będzie spełniony wówczas, gdy po dojściu z układaniem i zagęszczeniem jednej warstwy betonu (na całej szerokości bloku), beton w punkcie początkowym nie będzie związany. Znając Q oraz li można określić z powyższego wzoru powierzchnię bloku, jaka w danych warunkach może być betonowana bez przerwy, znając zaś szerokość b bloku można określić jego długość L w warunkach betonowania bloku przez przerwy.

Inny sposób dostarczania masy betonowej (gorszy z punktu widzenia zachowania własności technologicznych uzyskanych w mieszalniku betoniarki) polega na wyładowywaniu jej ze środków transportowych wzdłuż dróg dowozowych w granicach wznoszonej konstrukcji, po czym masę betonową przemieszcza się w kierunku poprzecznym zazwyczaj za pomocą łopat, co szkodliwie wpływa na jednorodność masy betonowej oraz powoduje napowietrzanie masy (w budownictwie wodnym ten sposób w zasadzie jest zabroniony) (promocja 3 w 1).

Dostawa masy betonowej do konstrukcji (blok fundamentowy) może się odbywać także pośrednio poprzez pewne określone punkty w obrębie budowli np. za pomocą lejów (rur) zsypowych.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !