Masa klejąca

Masa klejąca
Masa klejąca

Stosowana do naklejania płyt styropianu plastyczna masa klejąca składa się z mieszaniny kleju lateksowego ekstra i cementu hutniczego 250 w stosunku wagowym 1:1. Sposób wykonania robót oraz kolejność naklejania płyt styropianowych są takie same jak przy metodzie poprzedniej (program uprawnienia budowlane na komputer).

Siatkę z włókna szklanego należy przed naklejeniem zaimpregnować rozcieńczonym w wodzie kopolimerem M-110 w stosunku 1 : 3 w celu nadania siatce odpowiedniej sztywności. Do przyklejenia siatki służy wspomniana już masa klejąca, którą nanosi się na powierzchnię cienką warstwą przy użyciu stalowej packi. Konieczne jest przy tym, aby siatkę z włókna szklanego dokładnie przyciskać do podłoża i aby ściśle doń przylegała oraz nie wykazywała żadnych sfalowań (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Przylegające do siebie pasma siatki z włókna szklanego powinny na siebie zachodzić na szerokość 5-10 cm. Po przyklejeniu siatki należy ją pokryć warstwą masy klejącej grubości ok. 0,5 mm.

Po upływie 24 godzin od naklejenia siatki z włókna szklanego można przystąpić do mm. Po nałożeniu zaprawy zaciera się ją do osiągnięcia określonego efektu dekoracyjnego. W warstwie fakturowej wykonuje się spoiny dylatacyjne jedynie w miejscach dylatacji konstrukcji budynku (uprawnienia budowlane).

Przy stosowaniu metody zabezpieczenia ścian zewnętrznych budynków lekką wyprawą z plastycznej masy tynkarskiej PMT sposób wykonania nowych obróbek blacharskich oraz metody rozwiązań szczegółowych przy zabezpieczaniu ścianek attykowych, gzymsów, cokołów, ościeży, części pod- parapetowych, naroży i elewacji w miejscach dylatacji są takie same jak przy metodzie poprzedniej (program egzamin ustny).

Zasadnicze wymagania dotyczące stosowania metody zabezpieczania ścian wyprawą z plastycznej masy tynkarskiej PMT są takie same, jak wymagania dla metody poprzedniej.

Wyprawa zabezpieczająca

Warunkiem podstawowym stosowania rozpatrywanej metody zabezpieczenia ścian zewnętrznych jest podobnie jak w metodzie trwałość podłoża (opinie o programie). Wyprawa zabezpieczająca wg technologii ,.dryvit” nie może więc być stosowana w przypadku:

  • zmian strukturalnych materiału ściennego, zachodzących pod wpływem procesów chemicznych, np. rozpadu chemicznego żużla,
  • odspojenia zewnętrznej warstwy materiału ściennego, np. odspojenia betonu komórkowego w płaszczyźnie siatek zbrojeniowych, występującego w prefabrykatach jednomateriałowych z betonu komórkowego,
  • powierzchniowego łuszczenia podłoża,
  • odspajania tynku, przy zabezpieczeniu ścian uprzednio otynkowanych.

Niezależnie od podanych warunków podłoże powinno spełniać inne wymagania, gwarantujące odpowiednią przyczepność nanoszonego zabezpieczenia do powierzchni ściany, takie jak;

  • równość powierzchni, w granicach dopuszczalnych ±5 mm,
  • brak zapyleń i innych zanieczyszczeń ściany,
  • stan powietrznosuchy podłoża (segregator aktów prawnych).

Materiały austriackie firmy Stolłlack. a. Klej dyspersyjny „Primus-Haftgrun d”. Materiał ten stosowany jest jako składnik masy klejącej. Masa tynkarska „dryvit-Quarzpunk t”. Jest to rodzaj zaprawy stosowanej bezpośrednio bez żadnych domieszek do wykonania wyprawy elewacyjnej. Wymienione materiały firmy Stolłlack dostarczane są w gotowych opakowaniach. W czasie transportu należy je chronić przed mrozem. Okres przydatności technicznej obu materiałów określa się na 1 rok od daty produkcji, pod warunkiem przechowywania ich w pomieszczeniach zadaszonych w temperaturze nie niższej niż +5°C (promocja 3 w 1).

Materiały krajowe. Aby obniżyć koszt dewizowy sprowadzanych materiałów, potrzebnych do wykonywania wyprawy metodą „dryvit”, można niektóre z nich zastąpić wymienionymi dalej materiałami krajowymi, zgodnie z przedstawionymi wymaganiami.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !