Masowość

Masowość

Masowość występowania ma ścisły związek z kategorią wielkości, a zarazem uzależniona jest od różnych czynników, z których wielkość kraju i stopień jego uprzemysłowienia są najważniejszymi (program uprawnienia budowlane na komputer).
Na skutek tego potrzeby typizacji kompleksów budynków a zatem i zakładów przemysłowych w naszej gospodarce narodowej są wiele skromniejsze niż w takich krajach jak Rosji lub Chiny Ludowe.

W obecnym okresie typizacja całych zakładów przemysłowych składających się z wielu budynków nie występuje, a do przypadków stosunkowo rzadkich można zaliczyć typizację mniejszych zakładów przemysłowych umieszczonych w niewielu budynkach. Metoda specjalistyczna, która w przypadku projektów kompleksowych jest podstawą pracy, powoduje, że tzw. biura branżowe w ramach własnego resortu przeprowadzają typizację zakładów, wytwórni i oddziałów o własnej specyfice technologicznej. W ten sposób zostały opracowane np. projekty powtarzalne zakładów mleczarskich na 30000, 15000 i 10000 litro-dobowej wydajności, piekarni, rzeźni, zakładów utylizacyjnych itp.

Metodę uniwersalną natomiast zastosowano do typizacji masowo występujących Państwowych Ośrodków Maszynowych, których prototyp sporządziło Biuro Studiów i Projektów Typowych Budownictwa Przemysłowego przy użyciu przekryć z prefabrykowanych elementów łukowo-falistych (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Tę samą metodę zastosowano do typizacji zaplecza budownictwa przemysłowego, a specjalnie do jego oddziałów produkcyjnych, jak: bazy sprzętu, bazy
transportowe, stolarnie interwencyjne, wytwórnie ślusarsko-kowalskie, warsztaty prefabrykacji zjednoczeń elektromontażowych, warsztaty instalacji przemysłowych i in., ujętych w serie wielkościowe nazywane klasami wielkościowymi (uprawnienia budowlane).

Zastosowanie metody uniwersalnej występuje także, i to w dość szerokim zakresie, przy typizowaniu fragmentów zakładów przemysłowych oraz ich urządzeń naziemnych i terenowych, jak np. basenów pożarowych, składowisk, postojów samochodowych wraz ze stacjami paliw, masztów i słupów wysokiego napięcia i oświetleniowych itp. elementów i urządzeń, które wchodzą w skład tzw. malej urbanistyki lub drobnych form. Typizacja kompleksów budynków zakładów przemysłowych powstaje na skutek potrzeby budowania tanich, prefabrykowanych budynków produkowanych w miarę możności seryjnie, uzyskania budynków rozbieralnych i przenośnych w przypadkach, gdy to jest celowe, oraz uzyskania budynków uniwersalnych i ich kompleksów, łatwych do adaptacji w określonym zakresie i umożliwiających celową funkcjonalność, dogodne warunki wykonywanej w nich pracy i ekonomię rozwiązań (program egzamin ustny).

Urządzenia wodociągowe

Urządzenia wodociągowe stanowią jeden z elementów instalacyjnych zakładu przemysłowego. W celu zapoznania czytelnika z całością problemu wyliczymy poniżej różne rodzaje spotykanych w zakładzie przemysłowym instalacji sanitarnych a mianowicie:
b) wodociągi ciepłej i zimnej wody,
c) kanalizacja,
d) instalacja gazowa,
e) ogrzewanie,
f) wietrzenie naturalne (nawietrzanie), wietrzenie mechaniczne oraz klimatyzacja (opinie o programie).

Przeważnie we wszystkich tych instalacjach występują trzy różne rodzaje funkcji, jakie mają one pełnić, a mianowicie: zdrowotne, bezpieczeństwa oraz technologiczne. Różny może być oczywiście zakres w każdej funkcji i w poszczególnych przypadkach może rola poszczególnej funkcji być minimalna lub sprowadzać się do zera, jak np. w urządzeniach wietrzenia funkcja bezpieczeństwa. Wszystkie one mają za zadanie:
a) zapewnić człowiekowi pracującemu właściwe warunki otoczenia oraz ochronę człowieka w przypadku procesów szkodliwych dla zdrowia,
b) zapewnić właściwe warunki dla pracy oraz konserwacji maszyn i urządzeń (segregator aktów prawnych),
c) brać udział bezpośredni w procesach technologicznych,
d) brać udział w transporcie części stałych potrzebnych dla produkcji i części stałych - odpadków z produkcji,
e) zapewnić bezpieczeństwo przeciwpożarowe budynków przemysłowych (promocja 3 w 1).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !