Masowość

Masowość

Masowość występowania ma ścisły związek z kategorią wielkości, a zarazem uzależniona jest od różnych czynników, z których wielkość kraju i stopień jego uprzemysłowienia są najważniejszymi (program uprawnienia budowlane na komputer).
Na skutek tego potrzeby typizacji kompleksów budynków a zatem i zakładów przemysłowych w naszej gospodarce narodowej są wiele skromniejsze niż w takich krajach jak Rosji lub Chiny Ludowe.

W obecnym okresie typizacja całych zakładów przemysłowych składających się z wielu budynków nie występuje, a do przypadków stosunkowo rzadkich można zaliczyć typizację mniejszych zakładów przemysłowych umieszczonych w niewielu budynkach. Metoda specjalistyczna, która w przypadku projektów kompleksowych jest podstawą pracy, powoduje, że tzw. biura branżowe w ramach własnego resortu przeprowadzają typizację zakładów, wytwórni i oddziałów o własnej specyfice technologicznej. W ten sposób zostały opracowane np. projekty powtarzalne zakładów mleczarskich na 30000, 15000 i 10000 litro-dobowej wydajności, piekarni, rzeźni, zakładów utylizacyjnych itp.

Metodę uniwersalną natomiast zastosowano do typizacji masowo występujących Państwowych Ośrodków Maszynowych, których prototyp sporządziło Biuro Studiów i Projektów Typowych Budownictwa Przemysłowego przy użyciu przekryć z prefabrykowanych elementów łukowo-falistych (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Tę samą metodę zastosowano do typizacji zaplecza budownictwa przemysłowego, a specjalnie do jego oddziałów produkcyjnych, jak: bazy sprzętu, bazy
transportowe, stolarnie interwencyjne, wytwórnie ślusarsko-kowalskie, warsztaty prefabrykacji zjednoczeń elektromontażowych, warsztaty instalacji przemysłowych i in., ujętych w serie wielkościowe nazywane klasami wielkościowymi (uprawnienia budowlane).

Zastosowanie metody uniwersalnej występuje także, i to w dość szerokim zakresie, przy typizowaniu fragmentów zakładów przemysłowych oraz ich urządzeń naziemnych i terenowych, jak np. basenów pożarowych, składowisk, postojów samochodowych wraz ze stacjami paliw, masztów i słupów wysokiego napięcia i oświetleniowych itp. elementów i urządzeń, które wchodzą w skład tzw. malej urbanistyki lub drobnych form. Typizacja kompleksów budynków zakładów przemysłowych powstaje na skutek potrzeby budowania tanich, prefabrykowanych budynków produkowanych w miarę możności seryjnie, uzyskania budynków rozbieralnych i przenośnych w przypadkach, gdy to jest celowe, oraz uzyskania budynków uniwersalnych i ich kompleksów, łatwych do adaptacji w określonym zakresie i umożliwiających celową funkcjonalność, dogodne warunki wykonywanej w nich pracy i ekonomię rozwiązań (program egzamin ustny).

Urządzenia wodociągowe

Urządzenia wodociągowe stanowią jeden z elementów instalacyjnych zakładu przemysłowego. W celu zapoznania czytelnika z całością problemu wyliczymy poniżej różne rodzaje spotykanych w zakładzie przemysłowym instalacji sanitarnych a mianowicie:
b) wodociągi ciepłej i zimnej wody,
c) kanalizacja,
d) instalacja gazowa,
e) ogrzewanie,
f) wietrzenie naturalne (nawietrzanie), wietrzenie mechaniczne oraz klimatyzacja (opinie o programie).

Przeważnie we wszystkich tych instalacjach występują trzy różne rodzaje funkcji, jakie mają one pełnić, a mianowicie: zdrowotne, bezpieczeństwa oraz technologiczne. Różny może być oczywiście zakres w każdej funkcji i w poszczególnych przypadkach może rola poszczególnej funkcji być minimalna lub sprowadzać się do zera, jak np. w urządzeniach wietrzenia funkcja bezpieczeństwa. Wszystkie one mają za zadanie:
a) zapewnić człowiekowi pracującemu właściwe warunki otoczenia oraz ochronę człowieka w przypadku procesów szkodliwych dla zdrowia,
b) zapewnić właściwe warunki dla pracy oraz konserwacji maszyn i urządzeń (segregator aktów prawnych),
c) brać udział bezpośredni w procesach technologicznych,
d) brać udział w transporcie części stałych potrzebnych dla produkcji i części stałych - odpadków z produkcji,
e) zapewnić bezpieczeństwo przeciwpożarowe budynków przemysłowych (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !