Blog

14.07.2021

Masy plastyczne

W artykule znajdziesz:

Masy plastyczne

Masy plastyczne

W literaturze technicznej izolacje z folii z mas plastycznych są omawiane zwykle łącznie z izolacjami z cienkich blach metalowych 1371. Odporność folii z mas plastycznych na wpływy chemiczne w porównaniu z materiałami bitumicznymi jest wyższa, nie należy jednak zapominać, że istnieją rozpuszczalniki organiczne, które w zależności od rodzaju masy plastycznej mogą je rozpuszczać lub spęczniać. Folie dzięki stosunkowo wysokiej wytrzymałości są wystarczająco odporne na wszelkie występujące w budowlach naciski, należy jednak unikać obciążenia skupionego (program uprawnienia budowlane na komputer).

W czasie mrozów (poniżej -5°C) zaleca się wstępne podgrzanie folii w ogrzewanych pomieszczeniach i następnie szybkie dopasowanie i ułożenie ich na miejscu przeznaczenia.
Zaleca się już na rysunkach roboczych zaznaczyć w sposób możliwie dokładny układ styków poszczególnych arkuszy folii. Należy również przewidzieć, w jakiej kolejności będą spawane.
Na uprzednio przygotowane do izolowania powierzchnie układa się jedną warstwę folii z masy plastycznej stosując na stykach zakłady o szerokości 5 cm. Zależnie od wpływów, jakim ma izolacja podlegać, stosuje się folie o grubości 1 do 3 mm (najczęściej 1,5-P 2 mm) (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Powierzchnia pod izolację z masy plastycznej powinna być jak najbardziej gładka. Wyprawę należy wygładzić packą stalową. Szczególną uwagę należy zwrócić na wyokrąglenie krawędzi wklęsłych i wypukłych w podłożu. Ostre krawędzie mogłyby spowodować przecięcie nałożonych folii z masy plastycznej.
Wykorzystując własności mechaniczne folii z mas plastycznych możemy folii tych nie łączyć z podłożem lub łączyć je jedynie w niektórych miejscach, co jest konieczne na płaszczyznach pionowych, stromych i pochyłych. (Na płaszczyznach o nachyleniu mniejszym od 1 : 5 folie można układać luźno). Zastosowany lepik dzięki swej plastyczności powinien zapewnić ruch folii względem podłoża. W ten sposób uniezależniamy odkształcenie izolacji od odkształceń konstrukcji (uprawnienia budowlane).

Woda parowa

W przypadku gdy wykonanie całkowicie gładkiego podłoża natrafia na trudności, wskazane jest ułożyć lub nalepić na podłożu jedną warstwę papy asfaltowej bez powłoki, po której mogą swobodnie, bez obawy uszkodzeń, przesuwać się wkładki z masy plastycznej (program egzamin ustny).
Przy układaniu folii z mas plastycznych należy najpierw dokładnie ustalić miejsce, gdzie każda wkładka ma być ułożona. Rolki należy rozwinąć, ułożyć i przyciąć, a ich położenie na podkładzie naznaczyć kredą. Posypkę z talku trzeba starannie usunąć szczotką. Następnie folie zwija się i stopniowo rozwijając przylepia. Izolację z folii z mas plastycznych można układać pasami równoległymi lub prostopadłymi do spadku. Przy wyborze sposobu układania należy wziąć pod uwagę względy techniczno-wykonawcze.

Przy układaniu prostopadłym do spadku na sklepieniach nie otrzymuje się wygiętych spoin w miejscach styków poszczególnych pasów. Powierzchnie w spadku i na sklepieniach, układane pasami równoległymi do spadku, ułatwiają przytrzymywanie folii I551 (opinie o programie).
W razie niepogody i przy trudnych warunkach z powodu ograniczonego miejsca roboczego wskazane jest najpierw łączyć poszczególne role w większe ,,dywany", które trzeba będzie następnie jedynie ze sobą połączyć na miejscu wykonywania robót izolacyjnych. Można postępować w ten sposób szczególnie w przypadku, gdy chodzi o szybkie wykonanie robót, np. na budowli (moście) znajdującej się w eksploatacji (segregator aktów prawnych).

Styki należy wykonywać tak samo jak przy wkładkach z papy, to znaczy, że od strony wody naporowej górny brzeg dolnego pasa powinien być przykryty przez dolny brzeg górnego pasa. Poza tym styki podłużne i poprzeczne powinny być przesunięte w ten sposób, aby w każdym miejscu jeden pas przebiegał nieprzerwanie, a więc w jednym miejscu nie powinno być więcej niż trzy warstwy folii, aby styk nie był zbyt gruby (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami