Blog

Kierownik budowy – odpowiedzialna funkcja zdjęcie nr 10
30.05.2018

Maszty pytania z norm na uprawnienia budowlane

W artykule znajdziesz:

Maszty pytania z norm na uprawnienia budowlane


Maszty pytania z norma na uprawnienia budowlane

 

W jaki sposób należy sprawdzać przed zamontowaniem odciągi stałe wykonywane na budowie?


Odciągi stałe wykonane na budowie powinny podlegać wstępnemu przeciągnięciu przed zamontowaniem. Jeśli projekt lub instrukcja producenta nie stanowi inaczej, to linę należy naciągnąć siłą o 25% wyższą od maksymalnej siły obliczeniowej odciągu. Powinno się przeprowadzić co najmniej trzy próby przeciągania, utrzymując za każdym razem linę w stanie napiętym co najmniej przez godzinę. Dopiero po przeciągnięciu i ustaleniu odkształcenia trwałego można linę odpowiednio przyciąć i wykonać zakotwienia. Nośność odciągów powinna być sprawdzana także po wykonaniu ich zakotwień. Z przebiegu przeciągania liny należy sporządzić protokół zawierający m.in. wartość siły naciągu, wielkość wydłużenia liny i uwagi o jej zachowaniu.

 

Reklama: Przygotuj się na egzamin na uprawnienia budowlane korzystając i ucząc się z naszego programu TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2017 w wersji stacjonarnej oraz w wersji mobilnej. Przeczytaj jak nasze oprogramowanie pomogło innych użytkownikom, którzy starali się o uprawnienia budowlane w poprzednich sesjach egzaminacyjnych - Opinie o programie. Pytania na egzamin ustny znajdziesz w trybie Egzamin Ustny. Zobacz promocje 2 w 1 oraz 3 w 1.


Proszę podać zasady obliczania prętów drugorzędnych skratowania wież lub masztów.    


Drugorzędne pręty skratowania należy wymiarować na siły wynikające z obciążenia umowną siłą poprzeczną Q działającą prostopadle do krawężnika, przyłożoną po kolei do każdego węzła w płaszczyźnie kraty i będącą w równowadze z siłami prętów skratowania. Siłę Q ustala się w zależności od siły podłużnej N działającej w krawężniku, uwzględniając jego największą smukłość lambda, wg wzoru: Q=(0,015 lambda + 0,55) N/100, lecz nie mniej niż 0,01N i nie więcej niż 0,025N. Gdy jest więcej niż jeden pośredni węzeł w przedziale, to układ kraty drugorzędnej należy sprawdzać na siłę umowną równą 2,5% całej siły podłużnej wieży lub trzonu masztu, dzieląc ją równo pomiędzy wszystkie węzły. Można przyjąć, że siły umowne działają jednocześnie i w tym samym kierunku w płaszczyźnie kraty, pod kątem prostym do krawężnika.

 

Najnowsze wpisy

21.06.2024
Kierownik budowy – odpowiedzialna funkcja zdjęcie nr 11
Obowiązkowe ubezpieczenie inżynierów budownictwa

Obowiązkowe ubezpieczenie inżynierów, zwane także obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej), jest wymagane w wielu krajach w…

21.06.2024
Kierownik budowy – odpowiedzialna funkcja zdjęcie nr 12
Utrata uprawnień budowlanych

Utrata uprawnień budowlanych w Polsce jest regulowana przez przepisy prawa, a proces ten może mieć miejsce w określonych sytuacjach. Przyczyny…

Kierownik budowy – odpowiedzialna funkcja zdjęcie nr 15 Kierownik budowy – odpowiedzialna funkcja zdjęcie nr 16 Kierownik budowy – odpowiedzialna funkcja zdjęcie nr 17
Kierownik budowy – odpowiedzialna funkcja zdjęcie nr 18
Kierownik budowy – odpowiedzialna funkcja zdjęcie nr 19 Kierownik budowy – odpowiedzialna funkcja zdjęcie nr 20 Kierownik budowy – odpowiedzialna funkcja zdjęcie nr 21
Kierownik budowy – odpowiedzialna funkcja zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Kierownik budowy – odpowiedzialna funkcja zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Kierownik budowy – odpowiedzialna funkcja zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Kierownik budowy – odpowiedzialna funkcja zdjęcie nr 31 Kierownik budowy – odpowiedzialna funkcja zdjęcie nr 32 Kierownik budowy – odpowiedzialna funkcja zdjęcie nr 33
Kierownik budowy – odpowiedzialna funkcja zdjęcie nr 34
Kierownik budowy – odpowiedzialna funkcja zdjęcie nr 35 Kierownik budowy – odpowiedzialna funkcja zdjęcie nr 36 Kierownik budowy – odpowiedzialna funkcja zdjęcie nr 37
Kierownik budowy – odpowiedzialna funkcja zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Kierownik budowy – odpowiedzialna funkcja zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Kierownik budowy – odpowiedzialna funkcja zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami