Maszty pytania z norm na uprawnienia budowlane


Maszty pytania z norma na uprawnienia budowlane

 

W jaki sposób należy sprawdzać przed zamontowaniem odciągi stałe wykonywane na budowie?


Odciągi stałe wykonane na budowie powinny podlegać wstępnemu przeciągnięciu przed zamontowaniem. Jeśli projekt lub instrukcja producenta nie stanowi inaczej, to linę należy naciągnąć siłą o 25% wyższą od maksymalnej siły obliczeniowej odciągu. Powinno się przeprowadzić co najmniej trzy próby przeciągania, utrzymując za każdym razem linę w stanie napiętym co najmniej przez godzinę. Dopiero po przeciągnięciu i ustaleniu odkształcenia trwałego można linę odpowiednio przyciąć i wykonać zakotwienia. Nośność odciągów powinna być sprawdzana także po wykonaniu ich zakotwień. Z przebiegu przeciągania liny należy sporządzić protokół zawierający m.in. wartość siły naciągu, wielkość wydłużenia liny i uwagi o jej zachowaniu.

 

Reklama: Przygotuj się na egzamin na uprawnienia budowlane korzystając i ucząc się z naszego programu TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2017 w wersji stacjonarnej oraz w wersji mobilnej. Przeczytaj jak nasze oprogramowanie pomogło innych użytkownikom, którzy starali się o uprawnienia budowlane w poprzednich sesjach egzaminacyjnych - Opinie o programie. Pytania na egzamin ustny znajdziesz w trybie Egzamin Ustny. Zobacz promocje 2 w 1 oraz 3 w 1.


Proszę podać zasady obliczania prętów drugorzędnych skratowania wież lub masztów.    


Drugorzędne pręty skratowania należy wymiarować na siły wynikające z obciążenia umowną siłą poprzeczną Q działającą prostopadle do krawężnika, przyłożoną po kolei do każdego węzła w płaszczyźnie kraty i będącą w równowadze z siłami prętów skratowania. Siłę Q ustala się w zależności od siły podłużnej N działającej w krawężniku, uwzględniając jego największą smukłość lambda, wg wzoru: Q=(0,015 lambda + 0,55) N/100, lecz nie mniej niż 0,01N i nie więcej niż 0,025N. Gdy jest więcej niż jeden pośredni węzeł w przedziale, to układ kraty drugorzędnej należy sprawdzać na siłę umowną równą 2,5% całej siły podłużnej wieży lub trzonu masztu, dzieląc ją równo pomiędzy wszystkie węzły. Można przyjąć, że siły umowne działają jednocześnie i w tym samym kierunku w płaszczyźnie kraty, pod kątem prostym do krawężnika.

 

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Powiązane artykuły

System drenażowy

System drenażowy do zbioru elementów i struktur, które są połączone w celu zbierania, odprowadzania i kontrolowania kontroli wody opadowej i…

Izolacja fundamentalna

Izolacja fundamentalna jest skutkiem tworzenia, mającego na celu wyeliminowanie wilgoci oraz izolowanie budynku od gruntu (program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - wersja…

Tynki końcowe

Tynki końcowe do rodzaju końcowego składowania. Są jednym z popularnych ze względu na inne zalety, takie jak zastosowanie, które są…

Cegły nietynkowane

Cegły nietynkowane na elementy, które nie nakładają warstwy tynku ani innej warstwy wykończeniowej (program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - wersja na komputer).…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !