Materiał do dobrej izolacji paroszczelnej

Materiał do dobrej izolacji paroszczelnej

Materiał do dobrej izolacji paroszczelnej powinien spełniać następujące warunki:
- cechować się opornością na przenikanie pary wodnej powyżej 10 m3 godz mm Hg/g,
- wykazywać odporność na wilgoć, na czynniki chemiczne i biologiczne oraz dostateczną odporność mechaniczną (program uprawnienia budowlane na komputer),
- wykazywać łatwość przyklejania zarówno do materiałów izolacyjnych jak i nośnych,
- stosowane w izolacji paroszczelnej kleje powinny mieć dostateczną odporność na wysokie temperatury i nie powinny spływać przy temperaturze + 50 °C.
Materiały do uszczelniania połączeń stanowią ostatnią grupę materiałów izolacyjnych, które w budownictwie wielkopłytowym należą wraz z materiałami do izolacji cieplnej do najważniejszych.
Materiały te, w postaci kitów’ i uszczelek, powinny odpowiadać następującym warunkom:
- mieć dobrą elastyczność i zdolność samodzielnego wypełniania spoin w złączach prefabrykatów (program uprawnienia budowlane na ANDROID),
- być trwałe i odporne na wpływy atmosferyczne i korozję,
- być odporne na wysychanie bez pękania i wykazywać dobrą przyczepność do materiałów stosowanych w złączach,
- zachowywać wymagane właściwości przy zmianach temperatury od +80 °C do -40 °C,
- być łatwe do stosowania i wykazywać możliwość wymiany (uprawnienia budowlane).
Z dotychczasowej praktyki wynika, że trwałość materiałów uszczelniających jest nieduża, wynosi bowiem najczęściej trzy do czterech lat. Stąd wymagane jest takie zaprojektowanie spoiny w złączach, aby istniała możliwość wymiany uszczelek. Szerokości spoiny powinny wynosić od 5 do 15 mm. a głębokość ich dla utrzymania kitu w połączeniu nie powinna być mniejsza niż 15 mm.

Betony lekkie izolacyjne

Do betonów lekkich typu izolacyjnego należą:
a) gazobeton izolacyjny,
b) pianobeton,
c) betony na kruszywach lekkich (program egzamin ustny).
Do gazobetonu izolacyjnego zalicza się gazobeton o ciężarze objętościowym od 300 do 500 kG/m3. Współczynnik przewodności cieplnej tych betonów przy wilgotności 10°/o wynosi od 0,11 do 0,18 kcal/m godz °C.
Materiał ten wykazuje znaczną higroskopijność i niedostateczną mrozoodporność, dlatego też powinien być chroniony przed zawilgoceniem. W stanie zawilgoconym przewodność cieplna gazobetonu szybko wzrasta.
Właściwości pianobetonów izolacyjnych są zbliżone do gazobetonów (opinie o programie).

Pianobeton jako materiał nieautoklawizowany wykazuje duży skurcz; procesy chemiczne zachodzące w nim przez dłuższy okres czasu mogą doprowadzić do pewnych zjawisk destrukcyjnych. Do betonów na kruszywach lekkich typu izolacyjnego należą betony z kruszywem sztucznym wyrabianym ze złóż wulkanicznych - perlitu, wermikulitu i diatomitu. W kraju mamy złoża diatomitu, które jednak nie są jeszcze eksploatowane. Uruchomiona natomiast jest produkcja aglitu (kruszywa sztucznego z łupków węglowych), keramzytu z glin spiekanych, terlitu, kruszywa lekkiego z pyłów lotnych oraz pumeksu hutniczego. Ponieważ ciężar nasypowy tych kruszyw jest stosunkowo duży (od 500 do 850 kG/m3) ciężar betonu zaś wynosi 800 +■ 1200 kG/m , betony takie nie nadają się więc do wykonywania izolacji, stanowią natomiast dobre tworzywo do wykonywania elementów konstrukcyjno-izolacyjnych (segregator aktów prawnych).

Materiały izolacyjne pochodzenia mineralnego. Materiały z włókien mineralnych charakteryzują się trwałością, niepalnością, odpornością na gnicie oraz niskim współczynnikiem przewodności cieplnej. Wyroby z tych materiałów są szeroko stosowane ze względu na swe zalety i niską cenę. Do materiałów izolacyjnych pochodzenia mineralnego należą:
- maty z wełny szklanej,
- płyty z wełny mineralnej,
- szkło piankowe (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami