Materiał do dobrej izolacji paroszczelnej

Materiał do dobrej izolacji paroszczelnej

Materiał do dobrej izolacji paroszczelnej powinien spełniać następujące warunki:
- cechować się opornością na przenikanie pary wodnej powyżej 10 m3 godz mm Hg/g,
- wykazywać odporność na wilgoć, na czynniki chemiczne i biologiczne oraz dostateczną odporność mechaniczną (program uprawnienia budowlane na komputer),
- wykazywać łatwość przyklejania zarówno do materiałów izolacyjnych jak i nośnych,
- stosowane w izolacji paroszczelnej kleje powinny mieć dostateczną odporność na wysokie temperatury i nie powinny spływać przy temperaturze + 50 °C.
Materiały do uszczelniania połączeń stanowią ostatnią grupę materiałów izolacyjnych, które w budownictwie wielkopłytowym należą wraz z materiałami do izolacji cieplnej do najważniejszych.
Materiały te, w postaci kitów’ i uszczelek, powinny odpowiadać następującym warunkom:
- mieć dobrą elastyczność i zdolność samodzielnego wypełniania spoin w złączach prefabrykatów (program uprawnienia budowlane na ANDROID),
- być trwałe i odporne na wpływy atmosferyczne i korozję,
- być odporne na wysychanie bez pękania i wykazywać dobrą przyczepność do materiałów stosowanych w złączach,
- zachowywać wymagane właściwości przy zmianach temperatury od +80 °C do -40 °C,
- być łatwe do stosowania i wykazywać możliwość wymiany (uprawnienia budowlane).
Z dotychczasowej praktyki wynika, że trwałość materiałów uszczelniających jest nieduża, wynosi bowiem najczęściej trzy do czterech lat. Stąd wymagane jest takie zaprojektowanie spoiny w złączach, aby istniała możliwość wymiany uszczelek. Szerokości spoiny powinny wynosić od 5 do 15 mm. a głębokość ich dla utrzymania kitu w połączeniu nie powinna być mniejsza niż 15 mm.

Betony lekkie izolacyjne

Do betonów lekkich typu izolacyjnego należą:
a) gazobeton izolacyjny,
b) pianobeton,
c) betony na kruszywach lekkich (program egzamin ustny).
Do gazobetonu izolacyjnego zalicza się gazobeton o ciężarze objętościowym od 300 do 500 kG/m3. Współczynnik przewodności cieplnej tych betonów przy wilgotności 10°/o wynosi od 0,11 do 0,18 kcal/m godz °C.
Materiał ten wykazuje znaczną higroskopijność i niedostateczną mrozoodporność, dlatego też powinien być chroniony przed zawilgoceniem. W stanie zawilgoconym przewodność cieplna gazobetonu szybko wzrasta.
Właściwości pianobetonów izolacyjnych są zbliżone do gazobetonów (opinie o programie).

Pianobeton jako materiał nieautoklawizowany wykazuje duży skurcz; procesy chemiczne zachodzące w nim przez dłuższy okres czasu mogą doprowadzić do pewnych zjawisk destrukcyjnych. Do betonów na kruszywach lekkich typu izolacyjnego należą betony z kruszywem sztucznym wyrabianym ze złóż wulkanicznych - perlitu, wermikulitu i diatomitu. W kraju mamy złoża diatomitu, które jednak nie są jeszcze eksploatowane. Uruchomiona natomiast jest produkcja aglitu (kruszywa sztucznego z łupków węglowych), keramzytu z glin spiekanych, terlitu, kruszywa lekkiego z pyłów lotnych oraz pumeksu hutniczego. Ponieważ ciężar nasypowy tych kruszyw jest stosunkowo duży (od 500 do 850 kG/m3) ciężar betonu zaś wynosi 800 +■ 1200 kG/m , betony takie nie nadają się więc do wykonywania izolacji, stanowią natomiast dobre tworzywo do wykonywania elementów konstrukcyjno-izolacyjnych (segregator aktów prawnych).

Materiały izolacyjne pochodzenia mineralnego. Materiały z włókien mineralnych charakteryzują się trwałością, niepalnością, odpornością na gnicie oraz niskim współczynnikiem przewodności cieplnej. Wyroby z tych materiałów są szeroko stosowane ze względu na swe zalety i niską cenę. Do materiałów izolacyjnych pochodzenia mineralnego należą:
- maty z wełny szklanej,
- płyty z wełny mineralnej,
- szkło piankowe (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !