Materiały budowlane w budownictwie ekologicznym


Budownictwo ekologiczne

 

Budownictwo ekologiczne to bardzo modny i często używany termin. Oznacza on taki sposób projektowania i wznoszenia budynków, aby był jak najbardziej przyjazny dla środowiska naturalnego. Dotyczy to zarówno wyboru odpowiednich materiałów budowlanych, stosowania technologii, które nie są uciążliwe dla ludzi, zwierząt, roślin, powietrza i wody, jak również efektywne wykorzystywanie naturalnych zasobów Ziemi, które mogą np. posłużyć do ogrzewania budynku.

 

Energooszczędność domów ekologicznych

 

Tak zwane domy pasywne to jeden ze sposobów na ekologiczne budownictwo. Dom pasywny to taki dom, w którym do minimum ograniczono straty ciepła, a jego ogrzewanie odbywa się przy użyciu naturalnych źródeł – pomp ciepła lub fotowoltaiki. Korzystając z tych rozwiązań, w dużym stopniu można ograniczyć zanieczyszczenie powietrza gazami powstającymi podczas spalania paliw stałych, jak również zmniejszyć zużycie prądu. Energooszczędność współczesnego budownictwa odbywa się również przy udziale nowoczesnych materiałów termoizolacyjnych, które stosowane w odpowiedniej ilości, zapewniają w pomieszczeniach doskonały mikroklimat – zarówno latem, jak i zimą.

 

Materiały budowlane w budownictwie ekologicznym

 

Już od pierwszych prac związanych z przygotowaniem placu budowy, możemy to robić w sposób ekologiczny i przyjazny dla środowiska. Nie niszczenie zielonego otoczenia placu budowy, stosowanie ogrodzeń wielokrotnego użycia, czy zastąpienie drewna budowlanego gotowymi szalunkami ze stali. Również przy wyborze materiałów budowlanych należy się kierować sposobem ich produkcji, trwałością, wytrzymałością i zalecanym sposobem konserwacji. Prace budowlane należy wykonywać w sposób, jak najmniej oddziałujący na środowisko, nie dopuszczać do jego zanieczyszczania.

 

Aktywnie realizując budownictwo ekologiczne, dbamy nie tylko o stań środowiska, ale również sami dla siebie tworzymy bezpieczne i przyjazne miejsce zamieszkania. Korzystnie wpływa ono na nasze zdrowie, samopoczucie, pozwala również minimalizować wydatki na eksploatację budynku.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami