Blog

14.03.2022

Metanki

W artykule znajdziesz:

Metanki

Metanki - grupa węglików metali tworzących w wyniku hydrolizy metan, np. m. berylu (Be2C), m. glinu (AI4C3) metanol - alkohol metylowy metanomierz, wykrywacz metanu - przyrząd do badania obecności metanu w powietrzu kopalnianym (program uprawnienia budowlane na komputer).

Metapleks - szkło organiczne, polimetakrylan metylu produkowany w postaci płyt na szyby, przegrody przezroczyste itp. metasfera - warstwa atmosfery ziemskiej rozciągająca się między termosferą a protonosferą na wysokości ok. 500 - 1500 km metaskop - urządzenie do wykrywania źródeł promieniowania podczerwonego metasomatoza - naturalny proces zachodzący w skorupie ziemskiej, polegający na napływaniu do skały obcych, wnikających z otoczenia substancji, które rugują ze skały niektóre jej składniki, a na ich miejsce wydzielają nowe minerały (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Metasystoks - insektycyd stosowany w postaci cieczy do opryskiwania w zwalczaniu głównie mszyc i przędziorków; m. działa owadobójczo jako trucizna kontaktowa tylko bezpośrednio po oprysku; po dostaniu się do tkanek roślin działa jako trucizna systemiczna (przez okres 3 - 4 tygodni) (uprawnienia budowlane).

Metatektyka - faza stała (roztwór stały) powstała w stałej temperaturze wskutek przemiany alotropowej jednego ze składników oraz reakcji między dwoma roztworami stałymi granicznymi (nasyconymi), z których jeden jest bogatszy, a drugi uboższy w jeden składnik od składu metatektyki (program egzamin ustny).

Meteonawigacja

Meteonawigacja - nawigacja ciśnieniowa meteorograf - samopiszący przyrząd rejestrujący jednocześnie ciśnienie, temperaturę i wilgotność powietrza atmosferycznego meteorologia, fizyka atmosfery - dział geofizyki, nauka zajmująca się zjawiskami i procesami fizycznymi w atmosferze; dzieli się na m. dynamiczną, która zajmuje się badaniem właściwości poszczególnych elementów meteorologicznych, kształtowaniem się ich w przestrzeni i czasie, która zajmuje się badaniem jednoczesnego stanu pogody na większych obszarach w celu opracowania prognoz średnio- i długoterminowych meteorologia rolnicza -> agrometeorologia meteory — (1) ciała stałe, aglomeraty mineralne o masie od ułamka grama do kilkuset tysięcy kilogramów, poruszające się w przestrzeni międzyplanetarnej; jeśli m. wpadnie w atmosferę ziemską rozżarza się wskutek tarcia; większe m. docierają do powierzchni Ziemi (meteoryty); (2) wszelkie zjawiska meteorologiczne występujące w atmosferze lub na powierzchni Ziemi (z wyjątkiem chmur), np. opady atmosferyczne, zjawiska optyczne i elektryczne meteoryt - pozostałość meteoru, która dotarła na powierzchnię Ziemi (opinie o programie).

meteorytyka - nauka zajmująca się badaniem meteorytów, ich składu chemicznego i mineralnego, struktury i właściwości fizycznych oraz wszelkich zjawisk związanych z ich spadaniem na powierzchnię Ziemi; łączy się z astronomią, geofizyką, geochemią i mineralogią (segregator aktów prawnych).

metionina - siarkowy aminokwas egzogenny, bezbarwne płatki rozpuszczalne w wodzie; m. występuje w białkach, jest również otrzymywana syntetycznie, ma zastosowanie jako lek przeciwko schorzeniom wątroby i miażdżycy metkal, surówka bawełniana - płótno bawełniane bez apretury, używane na bieliznę wojskową i szpitalną oraz do celów technicznych (do polerowania).

Metoda - metoda radiowęglowa metoda całkowa (dla stałej objętości układu) - chem. metoda wyznaczania rzędu reakcji n polegająca na poszukiwaniu sposobem prób i błędów takiej wartości n, która po podstawieniu do ogólnego równania szybkości dałaby stałą (w granicach błędu doświadczenia) wartość stałej szybkości k dla wszystkich doświadczalnie oznaczonych stężeń c i odpowiadających im czasów reakcji t metoda centygramowa, półmikrometoda - metoda analizy, w której masa próbki badanej wynosi x • 10 2g, a w przypadku gazów objętość x • 10° cm3 metoda Chapmana i Enskoga - metoda rozwiązywania równania Boltzmanna oparta na założeniu, że monomolekulama funkcja rozdziału zależy od czasu jedynie za pośrednictwem temperatury, gęstości i prędkości lokalnej metoda czołowa (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami